Tobisfiske under 2024

Tobisfiske sker på sand- och grusbottnar i Nordsjön. All fångst används till fiskmjöl.  Hur mycket som får fiskas varje år bestäms efter att undersökningar sett hur mycket tobis det finns. Undersökningarna görs på senvintern och fisket sker från april till och med juni.

Endast tre länder, Danmark, Norge och Sverige,  bedriver fiske på tobis. Det mesta fångas av danska fiskebåtar av vilka en del ägs av svenska yrkesfiskare. Tobisen lver större delen av sitt liv i sandbottnarna men kommer upp under senvåren-försommaren för att leka. Det är då fisket bedrivs

Fisket i Nordsjön är uppdelat i flera zoner som får egna kvoter. Det mesta brukar fiskas i zon 1 som omfattar Dogger Bank där huvuddelen av fisket har skett. Idag ligger större delen av Dogger Bank på brittiskt vatten och där har Storbritannien sen några år tillbaka förbjudit fiske. I år verkar de helt ha förbjudit fiske av tobis i brittiska vatten. Det är lätt att göra då det bara drabbar yrkesfiskare som inte är britter.

Internationella Havsforskningsrådet (ICES) har i år rekommenderat att det kan fiskas 132 315 ton i zon 1 och 35 925 ton i zon 2 som ligger utanför den danska kusten i Skagerak och Nordsjön. Tobisfisket har därmed stora möjligheter att bli framgångsrikt om det inte var för Storbritanniens förbud mot tobisfiske. Det norska tobisfisket brukar ske i zon 3 men där rekommenderar ICES att det inte fiskas alls i år. Norska Havforskningsinstituttet har ännu inte kommit med sin rådgivning.

Tobis fiskezoner

Tobis fiskezoner, Streckade områden är stängda för fiske.

Danska fiskare tror trots den goda beståndssituationen att det kan bli svårt att fånga hela kvoten i zon 1 då de bästa fiskeplatserna ligger på brittiskt vatten och det område på Dogger Bank som är stängt för fiske.

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på “Tobisfiske under 2024”

Kommentarer är stängda.