Surströmming påverkar tydligen också hjärnan

Surströmming är bland det äckligaste som existerar i matväg. Kanske det allra vidrigaste i konkurrens med surhaj och en del märkliga inälvsrätter från märkliga länder och matkulturer. Men jag hade ingen aning om att det också påverkar hjärnan så att de som äter surströmming inte klarar att se sammanhangen och vad som är problemen i havsmiljön och fisket. Jag hade ingen aning om att det var så men uppenbarligen är det så.

För hur ska en annars kunna förklara Jonas Sjöstedts urspårning i en artikel i VK när det gäller fisket av sill (strömming) i Bottenhavet. Han tycks ha missuppfattat och missförstått det mesta. De vetenskapliga råden om strömmingsfisket förordade en kvot på mellan 48 824 ton och 63 049 ton i Bottenhavet under 2024. EU-kommissionen gick emot denna rekommendation (kvotråd) medan ministerrådet beslutade om en kvot på 55 000 ton i enlighet med kvotrådet från ICES.

Betsåndet av strömming (sill) i Bottenhavet befinner sig inte i nåt kritiskt läge och överfiskas inte på något sätt överfiskat. Fisket ligger klart under vad som anses vara gränsen för ett hållbart fiske (FMSY). Nåt överfiske finns inte. Jonas Sjöstedt har helt fel. Men genom att beståndet hamnat under den gräns som anses vara hållbart så minskades kvoten för 2024 jämfört med 2023.

Att några få båtar från Västkusten skulle fiska upp strömmingen som Jonas Sjöstedt påstår är också komplett fel. 75% av fångsten år 2022 togs av finska båtar som alla hörde hemma i Östersjön. 25% av fångsten togs av svenska båtar, i huvudsak av tre båtar vara två hörde hemma i Östersjön.

Existerande problem

Men det finns problem med strömmingsbeståndet i Bottenhavet. Den är småväxt och dessutom verkar det vara brist på vårlekande strömming. Båda dessa problem beror i första hand på klimatförändringar. Det är detta Sjöstedt borde påpeka istället för att fortsätta sprida falska och felaktiga uppgifter om strömmingen och fisket. Men vi skyller det på att han förmodligen äter surströmming. Det verkar som om sådan konsumtion även kan påverka de som vanlige är kloka och förnuftiga på ett negativt sätt.

Vårlekande strömming har under lång tid varit den som använts till surströmming Men det går lika bra att använda höstlekande strömming som det verkar finnas gott om. På 1970-talet var det den som användes Det är bara det att fisket såväl som tillverkningen av surströmming då måste flyttas till hösten.

Då hamnar strömmingsfisket i konflikt med siklöjefisket då det är samma trålare som fiskar huvuddelen av siklöjan och huvuddelen av strömmingen. Siklöjefisket och löjromstillverkningen sker på hösten och är mycket mer lönsam än strömmingsfiske och surströmmingstillverkning.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!