Varför återhämtar sig inte torsken i Östersjön?

Varför återhämtar sig inte torsken? Torskbeståndet i Östersjön har kollapsat. Först en gång på 1980-talet på grund av ett omfattande överfiske i en tid när det inte fanns några kvoter eller någon modern fiskeriförvaltning. Fisket stoppades. Beståndet återhämtade sig och fisket startade igen men nu med vetenskapligt satta kvoter.

Efter några år började det bli så att kvoten inte fiskades upp. Orsaken var att torsken var mager och full med parasiter. Parasiterna sprids av sälar och sälstammen hade växt till sig kraftigt efter att sälen i stort sett var försvunnen på 1970- och 1980-talen.Torsken var mager och i stort sett osäljbar. Efter några år till var tillståndet för torskbeståndet så dåligt att fisket återigen stoppades helt.

Orsakerna till den nya kollapsen är förmodligen många. Sälparasiter, övergödning och klimatförändringar är förmodligen de dominerande orsakerna. Övergödningen orsakar syrebrist vilket i sin tur leder till brist på lekområden. Fisket kan inte vara orsaken då det fiskades mindre än vad som ansågs långsiktigt hållbart. Och troligen finns det en enda övergripande anledning till att torsken inte återhämtar sig. Nämligen att havet blivit varmare.

Klimatet

Torsken är en tydlig kallvattenart och mycket känslig för ett varmare hav. Det betyder att varmare vatten gör att torsken inte trivs och den försvinner. Det är förmodligen den viktiga orsaken till att torskbeståndet i Östersjön inte återhämtar sig. Det är helt enkelt inte möjligt. Av samma säl återhämtar sig inte heller bestånden av torsk i Skagerak och Kattegatt. Vattnet är för varmt. Inne i fjordarna kan dessutom det stora sälbeståndet och skarv ha en negativ effekt.

Men grundproblemet är klimatet. Gör vi inget åt klimatet och uppvärmningen av havet har torsken i Östersjön ingen chans. Projektet ReCod är därför troligtvis inget annat än ett rent slöseri med pengar. Det kommer inte att hjälpa torsken.

Lobbyorganisationen BalticWaters hävdar att det istället beror på att det inte finns tillräckligt med mat i Östersjön. Enligt vetenskapliga undersökningar har de helt fel.

Läs mer:

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.