Insjöarnas fiskare – Erkenkräftan

Erkenkräftan är ett varumärke som använd av fiskerättsinnehavare i sjön Erken. Det innebär Naturvatten i Roslagen AB som fiskar signalkräftor med bas på Norr Malma gård samt Jersö gård och Stjärnholms gård. Läs mer…

Yrkesfiske i mindre sjöar och vattendrag

Yrkesfisket i mindre sjöar och andra sötvatten är sammanlagt ungefär lika stort som yrkesfisket i Mälaren rent viktmässigt men inte värdemässigt och sammanlagt större än yrkesfisket i Vättern viktmässigt, men inte värdemässigt. De viktigaste arterna för yrkesfiske i andra sötvatten Läs mer…