Karp – den mest sålda karpfisken i Sverige

Karp (Cyprinus carpio) finns numera naturligt i Skåne då bara är där den förökar sig så det är bara där den förökar sig. Den är dock införd till dammodlingar i Sverige innan 1800-talets början och planteras idag ut i sportfiskesjöar. Läs mer…