Karp – den mest sålda karpfisken i Sverige

Karp (Cyprinus carpio) finns numera naturligt i Skåne då bara är där den förökar sig. Den är dock införd till dammodlingar i Sverige innan 1800-talets början och planteras idag ut i sportfiskesjöar. Det är idag den mest odlade fisken i Läs mer…