Karp – den mest sålda karpfisken i Sverige

Karp (Cyprinus carpio) finns numera naturligt i Skåne då bara är där den förökar sig. Den är dock införd till dammodlingar i Sverige innan 1800-talets början och planteras idag ut i sportfiskesjöar.

Det är idag den mest odlade fisken i världen och är i en stor del av världen den mest konsumerade fisken. Detta gäller exempelvis i Mellanöstern och Östeuropa. Det är också den mest sålda karpfisken på Göteborgs fiskauktion men det mesta, sannolikt allt, som säljs där är importerat.

Karp. Public domain.

Karp är en populär fisk bland många invandrare till jul och andra helgdagar. Även annan karpfisk som ibland förekommer i handeln som brax, id, sutare och asp säljs i stor utsträckning till invandrare. Karp säljs som levande, hel eller som kotletter.

I Sverige odlas karp inte längre kommersiellt och det är kanske inte heller den lämpligaste fisken att odla i Sverige där odling av andra karpfiskar som ruda och sutare passar bättre. I Skåne borde det dock gå att odla karp kommersiellt. Helt klart är att karp är något människor i Sverige kan äta mer av. Något kommersiellt fiske av karp är dock knappast möjligt dåd en ju inte är naturligt reproducerande nån annan stans än i Skåne.

Den karp som idag odlas i Sverige är fisk som sätts ut i sportfiskesjöar, så kallad sättfisk. Huvuddelen av denna (kanske allt?) tycks komma från Aneboda fiskodling. Utplanterade karpar kan leva i omkring 50 år.

Odlingen av karp var som störst på 1700-talet och minskade sedan men tog fart i slutet av 1800-talet igen. År 1914 producerades 28 ton karp för konsumtion i Sverige varav 18 ton gick på export till framför allt Tyskland. Förmodligen exporterades ännu mer sutare. Samma år fångades nästan 2 000 ton gädda och gös medan de laxfiskar bara stod för omkring 500 ton.

Karpen kommer ursprungligen från Asien där den odlas till husbehov. I kina produceras mer än 4 miljoner ton karp för konsumtion varje år. Födan består av både växter och djur så den tar både frön och alger men också insekter, snäckor, musslor och kräftdjur. Leken sker på försommaren. Fisken är skygg och tar mestadels till sig föda om natten. Karp är god att äta året om.

I vilt tillstånd föredrar karp större, näringsrika och grunda sjöar samt lugnt flytande vattendrag. Den är en allätare som söker föda vid bottnen. Det handlar huvudsakligen om ryggradslösa djur men även vegetabilier. Likt braxen muddrar den bottendyn efter mat. Vintern tillbringas i ett dvalliknande tillstånd nere vid bottnen. Leken sker först när vattentemperaturen närmar sig 20 °C, vanligen under perioden maj–juli.

Karpen har en kompakt kroppsform med långsträckt ryggfena och kraftig stjärtspole. Den har två skäggtömmar på överläppen och en i varje mungipa. En karp kan väga upp till 30 kg och bli 100 cm lång. I Sverige väger den vanligen omkring tre kilo.

Karpen är vanligtvis gröngrå eller mässingsfärgad. Färggranna karpar har odlats fram i Kina som dekoration i trädgårdsdammar, och därifrån spridits, först till övriga Östasien och sedan till resten av världen. De kallas vanligen för koi, vilket är det japanska ordet för karp.

Läs mer:

Läs mer om insjöfiske:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!