Karp – den mest sålda karpfisken i Sverige

Karp (Cyprinus carpio) finns numera naturligt i Skåne då bara är där den förökar sig. Den är dock införd till dammodlingar i Sverige innan 1800-talets början och planteras idag ut i sportfiskesjöar. Det är idag den mest odlade fisken i Läs mer…

Sutare – ytterligare en intressant karpfisk som är en bra matfisk

När det gäller försäljningen av karpfiskar via grossister och fiskauktioner står importerad karp för större delen av den. Försäljningen av inhemska arter är betydligt mindre. Men mellan 2018 och 2019 ökade försäljningen av karpfiskar på Göteborgs fiskauktion kraftigt. Försäljningen av Läs mer…