Sutare – ytterligare en intressant karpfisk som är en bra matfisk

När det gäller försäljningen av karpfiskar via grossister och fiskauktioner står importerad karp för större delen av den. Försäljningen av inhemska arter är betydligt mindre. Men mellan 2018 och 2019 ökade försäljningen av karpfiskar på Göteborgs fiskauktion kraftigt. Försäljningen av den vanligaste inhemska karpfisken, braxen, ökade mest. Ökningen för sutare och asp var dock mycket större.

Försäljning av karpfiskar vid Göteborgs fiskauktion januari-september 2019, art, kilo

  1. Braxen 4 744
  2. Sutare, 800
  3. Asp, 650
  4. Mört, 17
  5. Sarv, 16
  6. Id, 5
  7. Ruda, 2

I de projekt, Baltic Fish och Resursfisk, som finns för att bla. öka efterfrågan på karpfiskar ingår braxen, id och mört men ingen annan karpfiskart. De som också kunde vara aktuella är sutare (men inte asp då den har dålig beståndsstatus) då det redan nu fångas mycket sutare.

Det är dessutom en karpfisk som är enklare att filea (om jag nu förstått rätt) än andra karpfiskar och anses vara en mycket bra matfisk. Den är dessutom tacksam att odla i dammar. Detta då sutaren är en tålig fisk, som kan uthärda lägre syrehalter än många andra arter. Det är i stort sett bara rudan som är tåligare i det avseendet och den var förr i tiden ännu vanligare i dammar.

Ärligt sagt verkar det vara en fisk som borde vara med i de aktuella projekten. Speciellt som kanske skulle kunna ersätta karp i många maträtter som kräver en fisk som håller ihop bättre än vad braxen och id gör. Precis som de andra nämnda karpfiskarna fångades och åts sutare i Sverige förr i tiden.

Sutare. Bild: Viridiflavus Licens: CC BY SA 3.0

Sutare förekommer huvudsakligen i näringsrika sjöar, åar och skärgårdsvikar. Den är skymningsaktiv och söker föda vid bottnen samt i vegetationen. Födan består huvudsakligen av ryggradslösa djur, inte minst blötdjur, mer sällan av växter och fiskar. Vintern tillbringas i ett dvalliknande tillstånd nere i bottendyn.

Leken sker i flera omgångar nära stranden i tät vegetation när vattentemperaturen nått 19 °C under juni–juli, ibland in i augusti. Sutare tillväxer långsamt, och kan nå 1 – 2 kilo i vikt vid 40 – 50 centimeter. De blir sällan över 50 centimeter.

Sutare finns på Gotland och Öland samt i hela södra Fastlandssverige upp till Dalälven och angränsande Gästrikland. I Norrland finns den mer sparsamt, och förmodligen rör det sig här om inplanterade individer.

Sutare kallas också skomakare eller lindare på vissa håll.

Läs mer:

Läs mer om insjöfiske:

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!