Effortsystemet borttaget – enklare för yrkesfiskare

Effortsystemet för Västerhavet har upphört att gälla från och med den 1 januari 2017. Systemet har använts sen 2009 men nu försvinner en lång rad regler som gjort det krångligt för yrkesfiskare. Alla regler som har med effortsystemet att göra Läs mer…

Svenskt fiskfiske 2014

Med fiskfiske menas fiske efter andra arter än sill, skarpsill, makrill och skaldjur på den svenska Västkusten. Fisket bedrivs i Kattegatt, Skagerak och Nordsjön med bottentrål, snurrevad, garn (nät) och backor (långrev). Trålfisket dominerar stort och en stor del av fisken tas som Läs mer…