Effortsystemet borttaget – enklare för yrkesfiskare

Effortsystemet för Västerhavet har upphört att gälla från och med den 1 januari 2017. Systemet har använts sen 2009 men nu försvinner en lång rad regler som gjort det krångligt för yrkesfiskare. Alla regler som har med effortsystemet att göra Läs mer…

Farhågor och problem med förändringarna i räkfisket

De som har invändningar mot Havs- och vattenmyndighetens (HaV) nya regler för svenska räkfiskare är främst kritiska mot att systemet gynnar de stora räkfiskeföretagen och räkfiskebåtarna. De har rätt såtillvida att de stora räkfiskeföretagen är de som främst kommer att använda det nya Läs mer…

Märkliga regler kring torskfisket i Västerhavet

Torskfisket, eller rättare sagt hela fiskfisket (med fisk menas här fisk som inte är sill,skarpsill eller makrill) regleras dubbelt. Dels genom EU:s effortregler som är en del av den långsiktiga förvaltningsplanen för torsk där ett visst antal fiskedagar räknas ut Läs mer…