Kinesisk ullhandskrabba – ny inkomstkälla för Vänerfiskare?

Kinesisk ullhandskrabba (Eriocheir sinensis) förekommer i stort antal i Vänern men även i haven runt Sverige, i Mälaren och andra sjöar. Det är inte naturlig art i Sverige utan en invasiv art. Läs mer…