Kinesisk ullhandskrabba – ny inkomstkälla för Vänerfiskare?

Kinesisk ullhandskrabba (Eriocheir sinensis) förekommer i stort antal i Vänern men även i haven runt Sverige, i Mälaren och andra sjöar. Det är inte naturlig art i Sverige utan en invasiv art. Läs mer…

Alenäs har inte helt rätt om ålen

Ingemar Alenäs har en blogg och han kallar sig ekologikonsult. I ett inlägg om ålen och flyttning av ål från Severn i England har han missat några väsentliga saker vilket innebär att han vilseleder. Ålen som fångas i Severn är Läs mer…