Underfiske vanligare än överfiske under 2016

Det är i svenskt fiske vanligare att kvoterna inte utnyttjas fullt ut än att det fiskas mer än den vetenskapliga rådgivningen. Låt oss kalla det dåliga kvotutnyttjandet för underfiske. Till stor del beror underfisket på dåligt utformade förvaltningsregler, framförallt de Läs mer…

Fördelar med större fiskebåtar

Större fiskebåtar innebär många fördelar jämfört med små fiskebåtar. Större fiskebåtar innebär färre fiskebåtar för att fånga samma mängd fisk. Bättre arbetsmiljö, regelefterlevnad, ekonomi och bättre för klimatet är några av de positiva saker som följer med större och färre Läs mer…