Hur räknas kvotandelar i det danska fisket?

Hur räknar danska myndigheter? Hur räknar jag?

Beroende på hur vi räknar när det gäller fiskerättigheter (kvoter) i det danska fisket så får vi olika resultat för hur stora andelar någon innehar. Grunderna är dock desamma. Fiskerättigheter räknas per båt. En båt har en viss andel av fiskerättigheten uttryckt i promille. Det är en siffra som kan ändra sig under året då fiskerättigheter köps och säljas. Siffran redovisas varje dag av danska fiskerimyndigheter.

På redovisningsdokumenten (jag tar räkfisket i Skagerak och Kattegatt och tobisfisket som huvudsakliga exempel då det är få båtar och få innehavare av fiskerättigheter i räkfisket och bara en kvot för tobis) redovisas promilleandelen, hur mycket en båt har tillgängligt att fiska under året och hur mycket en båt har landat. Alla siffror uppdateras dagligen och ändras. En båt kan byta till sig mer än vad har i promille. Byten kan ske inom Danmark och från andra länder. Antalet ton en båt har tillgängligt kan alltså ändra sig från dag till dag och mängden landad fisk ändrar sig också.

Speciellt för industrifisk, exempelvis tobis, kan olika sätt att räkna få väldigt olika resultat. L 228 Susanita har exempelvis fiskerättigheter för noll promille tobis, dvs ingen tobis alls. Noll kilo. Men redovisningen från dansk myndigheter visar en årlig tillgång på 2 105 661 kg. Båten landade 5 059 619 kg (tobissäsongen är över så det blir ingen mer tobis). AS 202 Neptun innehar 10 promille av fiskerättigheterna för tobis, har en årlig tillgång på 4 211 321 kg och landade 5 420 573 kg.

En annan båt, L 525 Thingholt, äger också 10 promille av fiskerättigheterna men har bara en årlig tillgång på 2 105 661 kg och landade 4 352 172 kg medan L 526 Lonny Hedvig har noll promille, en årlig tillgång på 10 kg men landade 5 151 567. S 264 Astrid har 90 promille, en årlig tillgång på 24 644 701 kg och landade 19 096 816 kg och S 349 Gitte Henning ägde 78.23 promille, har en årlig tillgång på 32 945 167 kg och landade 16 390 006 kg. Som ni ser ger de olika siffrorna väldigt olika andelar av fisket. Den siffra som anger hur mycket en båt äger när det gäller fiskerättigheter är promilleandelen.

Idag ser det ut på följande sätt inom räkfisket i Skagerak och Kattegatt för de båtar som har störst andel:

Båt nr: pulje: andel i promille: tillgängliga ton: landade ton

HG410 – DNK000012289: 6660: 0,00: 56.458: 56.458
HG410 – DNK000012289: 6660: 87,53: 197.825: 160.377
HM424 – DNK000037331: 6618: 18,34: 53.280: 47.712
S107 – DNK000012304: 6660: 142,39: 413.657: 116.659
S158 – DNK000008538: 6660: 173,40: 506.679: 216.324
S226 – DNK000032124: 6660: 133,72: 388.469: 174.978
S255 – DNK000013750: 6660: 205,76: 597.752: 285.422
S386 – DNK000032224: 6660: 240,42: 698.443: 317.909

Det är sju båtar som har större delen av fiskerättigheterna för räka i Skagerak. Observera att ett och samma båtnummer kan finnas på flera rader. Detta kan bero på att båten bytts ut under året men det finns också andra anledningar. I ovanstående exempel gäller det HG 410. Vi ser också att nästan alla båtar tillhör pulje 6660, dvs Dansk Puljefiskeri medan HM 424 tillhör Puljefiskeren. Namnet på puljen finns jag högst upp på fiskerimyndighetens redovisning. Detta är en ganska ointressant uppgift om vi är ute efter att se vilka yrkesfiskare som innehar störst andelar.

Den totala danska kvoten som finns tillgänglig för dessa båtar kan erhållas genom att räkna ihop årsmängderna för olika puljer. Det blir 2 922 819 kg. Denna siffra är i allmänhet mindre än den totala danska kvoten då en del kan ha bytts bort till svenska räkfiskare och en del är reserverat för ransonsfiskeri för mindre aktiva fartyg etc. För räkor så har S 386 tillgång till 240,42 promille av detta vilket blir 702 704 kg. Räknas andelen av hela den danska kvoten blir den lägre. Jag gör inte det då det är ett alldeles för omfattande arbete att räkna ut det och för min del spelar det ingen roll om siffrorna är korrekta in på minsta lilla promille och till enstaka kilo. Siffrorna ger ändå en korrekt bild av läget.

Samtidigt redovisar myndigheterna att båten under året bara har tillgång till 698 443 kg. 4 000 kg mindre än vad jag räknat ut. Det kan bero på att båten ifråga har bytt bort rättigheter tillfälligt under året. För att sen kontrollera vad båten her och vem som äger båten använder jag mig av det Danska skeppsregistret. S 386 (Havnekending/St.fsk.nr.) är båten S 386 Casilo som ägs av S 386 Casilo ApS. För att sen se vem som äger S 386 Casilo ApS tittar jag i CVR-registret. Där framgår att S 386 Casilo ApS ägs av Henrik Verner Terpet och Brian Sörensen. Registret anger bara ett intervall för ägandet, men eftersom bägge två äger 50-66,65% måste de äga 50% var. Jag redovisar alltid ägande per båt eller kontrollerande ägare. I detta fall finns två kontrollerande ägare med lika stor andel och jag redovisar då normalt de två som en enda enhet.

Dansk lagstiftning har bara koncentrationsgränser på individnivå varför danska fiskerimyndigheter kommer att räkna Brian Sørensen som ägare av 120,21 promille av fiskerättigheterna och Henrik Verner Terpet som en lika stor innehavare av räkfiskerättigheter i Skagerak. För att se om någon av dem överskrider koncentrationstaket måste de fiskerättigheter de har i Nordsjön och i norsk zon också läggas till och sen måste en promilleandel räknas ut för allt. Det kräver en massa arbete och jag brukar inte göra det. Kvottaket för räka är 10% och eftersom det bara finns 7 båtar som ägnar sig åt räkfiske kan vi utgå från att alla 7 överskrider kvottaket men har dispens. I FKA-systemet finns kvottak per art.

HG 410 Signet ägs för sin del av HG 410 Signet ApS som ägs till 100% av Tonny Christian Espersen. Han är därför ägare till 87,53 promille av fiskerättigheterna för räka i Skagerak och Kattegatt. S 158 Saron ägs av Saron Fiskeri A/S som ägs av Filip Axelsson till 2/3 (troligen) och August Fiskeri AB (i Sverige) till en tredjedel. Jag har inte tillgång till ägandet i svensk företag då såna uppgifter från svenska myndigheter kostar pengar men kan på allabolag.se se att att alla styrelsemedlemmar heter Axelsson eller Einald i efternamn och troligen är släkt med varandra. Hur danska myndigheter räknar i såna här fall och om de har tillågn till ägarandelarna i de svenska företagen är oklart, men Filip Axelsson blir ägare till 115,6 promille av fiskerättigheterna för räka i Skagerak och Kattegatt. Jag räknar hela familjen Axelsson som enhet som kontrollerar båten S 158 Saron och alltså 173,40 promille av fiskerättigheterna för räka i Skagerak och Kattegatt.

Sen kan vi titta på HM 424 Westbank som ägs av Fiskeriselskabet Westbank ApS som i sin tur ägs av West-Point Holding ApS och Westbank Holding ApS som ägs av Henrik Christensen respektive Ernst Egon Christensen. De två är förstås släkt med varandra så jag betraktar dem som en enhet som alltså kontrollerar 18,34 promille av fiskerättigheterna för räka i Skagerak och Kattegatt.  Danska myndigheter skiljer dem åt och räknar dem separat. Dessutom äger Ernst Egon Christensens bolag Westbank Holding ApS den lilla fiskebåten HM 324 Lea som har en mycket liten andel fiskerättigheter för räka. Denna andel räknas ihop med den andel som HM 424 Lingbank äger och i danska myndigheters fall med den andel Ernst Egon Christensen.

Uppenbart är att koncentrationsgränser på företagsnivå skulle göra livet enklare för danska myndigheter. Det rimliga vore också att nära släktingar (barn, fru, man, partner, föräldrar, syskon) borde räknas som en juridisk enhet när det gäller innehav av fiskerättigheter.

Om vi tittar på exemplet med tobisen ovan skulle en individuell beräkning av andelen fiskerättigheter leda till att Henning Kjeldsen innehar 92,23 promille medan Mogens Ørts Jensen med 2% ägarandel i Astrid Fiskeri A/S skulle ha 2,19 promille och de fem medlemmarna i familjen Johansson som äger moderbolaget Astrid Fiske AB skulle ha 21,50 promille var. Ingen i familjen Johansson skulle hamna bland de 10 största innehavarna av fiskerättigheter för tobis enligt danska myndigheter. De förefaller som ett orimligt sätt att räkna men det är så danska myndigheter räknar.

John-Anker Hametner Larsen har för sin del 8 båtar och sammanlagt 36,96 promille vilket är nästan 2 promille mer än vad han hade i april.

De 10 största innehavarna av fiskerättigheter för tobis skulle enligt danska myndigheter vara:

Fiskerättigheter för tobis, namn, andel i promille

Gullak Madsen, 100
Henning Kjeldsen, 92,23
Flemming Pedersen, 56,36
Fridalvur Virgarsson Tindskard, 41,94
Niels Arne Hounisen, 41,49
John-Anker Hametner Larsen, 36,95
Fridi Petur Magnusen, 36,92
Roi Magnusen, 36,92
Karsten Mølgaard, 32,04 (HG 333 Isafold)
Lise Bjørn Jørgensen, 32,04 (HG 333 Isafold)

Mitt sätt att räkna innebär att familjer och individer som äger en majoritet av ett företag räknas som innehavare av företagets fiskerättigheter då de kontrollerar företaget. Det gör att jag ofta får större andelar för en viss fiskerättighet än vad danska myndigheter i allmänhet får. Jag räknar också familjemedlemmar som samma juridiska enhet, dvs hela familjen Axelsson eller hela familjen Johansson är en enhet. Jag räknar också bolag som kontrolleras på andra sätt, exempelvis via bulvaner, lånegarantier, borgen etc. Detta påverkar bara Henning Kjeldsens andelar.

Mitt sätt att räkna skulle innebär att ovanstående uppställning skulle se ut så här:

Kjeldsen, 126,71 (112,23 om bara Henning Kjeldsen och hans fru räknas)
Astrid Fiskeri A/S, 109,68 (familjen Johansson)
Rederiet Ruth A/S, 100,00 (Gullak Madsen)
Tindskard, 91,33
P/R HG 333 Isafold, 80,09 (familjen Niels Jensen)
Asbjørn A/S, 73,83 (familjen Magnusen)
Gifico ApS, 57,09 (familjen Claesson)
Cattleya A/S, 56,36 (Flemming Pedersen)
Themis Fiskeri A/S, 46,22 (familjen Ryberg)
John-Anker Hametner Larsen, 36,95
Jette Kristine E 727 ApS, 35,35 (Niels Arne Hounisen)

Om företags andelar skulle regleras skulle det påverka Astrid Fiskeri A/S förutsatt att det fanns koncentrationsbegränsningar artvis vilket inte finns idag (det finns dock inom FKA-systemet). Om familjen räknades under sådana förutsättningar skulle det påverka Henning Kjeldsens andelar. Hur det i verkligheten ser ut avspeglas helt klart bättre genom mitt sätt att räkna. På Island räknas kvotandelar och begränsningar både familjevis och företagsvis. Hade isländska regler och kvottak per art funnits i Danmark hade Astrid Fiskeri A/S och Henning Kjeldsen tvingats sälja rättigheter. Hade svenska regler funnits hade Hametner Larsen tvingats sälja båtar.

I vissa fall får mitt sätt att räkna stora konsekvenser. För Henning Kjeldsen innebär det exempelvis att det hans fru äger av mig räknas ihop med det han själv äger. Jag tycker det är ett rimligt sätt att räkna. Olika medlemmar i familjen Knak räknas ihop varvid de tillsammans blir majoritetsägare i alla båtar de är delägare i. På samma sätt med familjen Hovgaard Schmidt. Å andra sidan räknar jag inte de 20% Niels Arne Hounisen äger i Fiskeriselskabet 2Bis ApS och dess fiskerättigheter som fiskerättigheter i Hounisens ägo utan jag ser dem helt och hållet som fiskerättigheter som kontrolleras av huvudägaren i Fiskeriselskabet 2Bis ApS, dvs TripleNine Group A/S. För tobis har Fiskeriselskabet 2Bis ApS 30,69 promille av fiskerättigheterna vilket gör bolaget till det 11:e största.

Medan danska myndigheter inte överhuvudtaget bryr sig om att TripleNine Group äger stora fiskerättigheter så kan jag genom mitt sätt att räkna visa på att ett danskt storföretag har stora fiskerättigheter. Å andra sidan får jag lägre siffror för Hounisens fiskerättigheter om vi jämför med danska myndigheter.

Jag är ointresserad av att redovisa siffror som kan påvisa brott eller visa om en ägare äger för mycket eller för lite. Jag vill bara ge en bild av hur det danska fisket i verkligheten ser ut. Det är därför jag räknar på det sätt jag gör. Är någon ute efter om någon överträder reglerna för IOK-rättigheterna måste alla IOK-rättigheter för en en enskild yrkesfiskare räknas ihop, även de han lånat in, men samtidigt bara för de arter och bestånd som ingår i koncentrationbegränsningsreglerna. Sedan måste den totala kvoten på samtliga arter räknas varefter en enskilde yrkesfiskares andel ska beräknas.

Här är artiklar om läget i april när det gäller IOK-systemet:

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!