Det är inte kvothandel som lett till minskat antal fiskebåtar

Antalet fiskebåtar i den danska fiskeflottan och antalet yrkesfiskare har minskat sen  mycket lång tid tillbaka. Minskningen har i sig mycket lite med införandet av individuella överförbara kvoter (TFC eller ITQ) och möjligheten att köpa och sälja kvoter att göra även om det kan ha påskyndat utvecklingen på grund av att de gett folk möjlighet att sluta med fisket utan att ha kvarvarande skulder.

Faktum är att minskningen av antalet små fiskebåtar stannade upp när TFC infördes år 2007 i det demersala danska fisket och industrifisket. Efter år 2007 har det nästan inte varit någon minskning av antalet båtar i den allra minsta viktklassen och en mindre minskning i de andra små viktklasserna. Procentuellt mest har antalet båtar i storlekar precis under de största minskat. Den danska fiskeflottan har totalt minskat med 33% sen 2003 då TFC infördes i sillfisket om vi ser till antalet fiskebåtar. Bland de allra största båtarna kan vi se en ökning medan minskningen störst bland de mindre båtar som omfattas av ITQ. Bland de minsta båtarna, dvs den småskaliga kustfiskeflottan är minskningen mindre än den genomsnittliga minskningen. Utvecklingen ser likadan ut om vi istället tittar på tonnage eller motorstyrka. Ökning för de allra största och störst minskning i mellanstorlekar.

Minskningen i Danmark av den totala fiskeflottan motsvaras av en liknande minskning i länder som Sverige och Norge där inviduella fiskerättigheter (kvoter) inte införts förrän för några år sen i det pelagiska fisket i Sverige. I Norge finns inga individuella överförbara fiskerättigheter (TFC) men där har fiskeflottan minskat mycket kraftigt sen 1995. I Sverige har fiskflottan minskat sen 1950-talet och antalet fiskare blivit allt färre. Efter att TFC infördes i det pelagiska fisket i Sverige har antalet små båtar engagerade i pelagiskt fiske slutat minska medan antalet större båtar halverats. TFC och kvothandel innebär inget problem för små kustfiskebåtar om det utformas rätt. Thomas Højrup i Danmark har fel och det har också företrädare för det danska kustfisket liksom okunniga danska journalister.

Den viktigaste anledningen till att antalet fiskebåtar minskat sen lång tid tillbaka är rationaliseringar, effektivare redskap och metoder har gjort det möjligt för färre fiskebåtar att fiska mer fisk än många fiskebåtar gjorde tidigare. För att få ett lönsamt fiske på den begränsade mängd fisk som kan tas upp krävs därför en minskning av antalet fiskebåtar.

Det är också så att arbete på en liten fiskebåt är hårt och farligt medan arbete på ens större fiskebåt är betydligt bättre. Större fiskebåtar innebär bättre säkerhet och mindre olycksrisk, mindre risk för arbetsskador och utslitning. Det finns därför få unga som vill arbeta på små fiskebåtar och yrkesfiskarkåren blir allt äldre. Att få unga att arbeta på stora moderna fiskebåtar är inga större problem.

Ett annat problem som finns i Danmark är att ägarna av fiskebåtarna sällan arbetar aktivt ombord. De äger båtarna. Så har det varit länge i danskt fiske och på 1970-talet var det vanligt att direktörer och bankirer i Köpenhamnsområdet ägde fiskebåtar av skatteskäl men lät Jyllandsbor fiska med dem.

Sammantaget har dessa saker lett till att det är svårt att få yngre personer att ta över när fiskebåtsägare dör eller går i pension. Ingen vill och ingen kan köpa. Detta har bland annat lett till att svenska fiskeriföretagare köpt upp stora fiskerättigheter och många båtar i Danmark. i Sverige har fisket alltid dominerats av familjeägda fiskeriföretag där fler personer i familjen vanligt aktiva fiskare ombord på båtarna. Det gäller också de fiskeriföretag som köpt upp båtar och fiskerättigheter i Danmark. Svenska fiskare fiskar dessutom nästan alltid mer än vad de har rättigheter till. De byter till sig fiskerättigheter både på årsbasis och hyr fiskerättigheter på kort sikt. De är med andra ord allt annat än kvotbaroner och spekulanter.

Slutligen. De riktigt stora båtarna konkurrerar inte med små båtar. De fiskar olika fiskarter och på helt olika bestånd och platser. Stora båtar fiskar långt från land och små båtar fiskar när land. De små båtarna kan inte fiska där de stor fiskar och därför har utvecklingen bland de små väldigt lite med utvecklingen bland de stora att göra. Men en ska finns det, i all fall I Sverige är det så att de små fiskeriföretagarna och fiskebåtarna har lättare att överleva där det också finns storfiskare och stora fiskebåtar. Sannolikt är det likadant i Danmark. Storfiskarna i Sverige har ofta små fiskebåtar de fiskar med hemmavid. Kräftor och hummer med bur exempelvis. Så verkar det inte vara i Danmark där de stora fiskebåtarna ofta inte ägs av folk som är aktiva fiskare.

Läs också:

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

2 svar på ”Det är inte kvothandel som lett till minskat antal fiskebåtar”

Kommentarer är stängda.