Dags att börja fisk nors igen?

Nors (Osmerus eperlanus) eller som den kallas i Värmland, slom, är en liten pelagisk fisk som lever i kustvattnen från Östergötland och norrut samt i lägre belägna sjöar i inlandet. Arten finns i Siljan, Mälaren, Hjälmaren, Vänern och Vättern samt Läs mer…