Vill vi ha ett svenskt fiske krävs modernitet och lönsamhet

Svenska yrkesfiskare är i genomsnitt en bit över 60 år gamla. Det finns stora svårigheter att få nya unga människor att satsa på fiske. Arbetet är för hårt, innebär dålig lön och innebär dåliga arbetsförhållanden. För enstaka personer kan den frihet och närhet till naturen som livet som yrkesfiskare innebär kompensera för de dåliga inkomsterna och slitsamma arbetet. Men det är uppenbart att det bara handlar om ett litet fåtal. För antalet yrkesfiskare sjunker ständigt. De äldre går i pension och inga unga tar över.

Det finns dock ett undantag. Ett fiske där medelåldern på yrkesfiskarna är strax över 40. Där det finns yrkesfiskare som är i 30-årsåldern eller yngre. Där inkomsterna är goda och arbetsmiljön fantastisk. Det storskaliga pelagiska fisket. Det är ett lönsamt fiske som ger möjlighet till att tjäna ordentligt med pengar och arbeta i en miljö som är modern, säker och attraktiv. Inom det pelagiska fisket finns inga svårigheter med att få tag på unga som kan tänka sig att bli yrkesfiskare.

Vad är då anledningen till att det finns unga fiskare i det pelagiska fisket men nästan inga unga fiskare i annat fiske? Vad är anledningen till de goda lönerna och den fina arbetsmiljön?

Överförbara fiskerättigheter

Grunden till utvecklingen är att det pelagiska fisket är lönsamt vilket möjliggjort investeringar i nya båtar. Nya båtar innebär bättre arbetsmiljö och ökad miljövänlighet. Den ökade lönsamhet har skapats genom att minska fiskerikapaciteten i fisket genom att minska antalet båtar från mer än 100 till cirka 30-40 stycken. Antalet varierar dessutom i förhållande till kvoterna. Mindre kvoter innebär färre båtar och omvänt. Minskningen har gjorts möjlig genom att individuella överförbara fiskerättigheter (TFC, ITQ) införts i det pelagiska fisket.

Överallt där TFC införts har det lett till samma sak. Minskat fisketryck genom färre båtar, minskat olagligt fiske, minskade utkast av fisk, ökad lönsamhet, modernare båtar, minskad bränsleförbrukning per fångad mängd fisk, högre inkomster, bättre arbetsmiljö, attraktiva arbeten och fler unga fiskare.

I övrigt svenskt fiske har TFC inte införts. Det har medfört gamla båtar, dålig arbetsmiljö, dåliga inkomster, en åldrande yrkesfiskarkår, olagliga eller onödiga utkast av fisk, dålig lönsamhet och överkapacitet.

Kontentan av detta är att om vi vill ha kvar ett svenskt fiske måste det vara lönsamt, modernt och effektivt. Annars kommer yrkesfiskarkåren ha dött ut inom 20-30 år. Nästan bara det storskaliga pelagiska yrkesfisket kommer att finnas kvar.

Några bilder från S 264 Astrid för att visa på hur det kan se ut i en modern fiskebåt

Läs mer:

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!