Dåligt tobisfiske

Fisket av tobis (sandål) i Nordsjön har börjat. Men än så länge är fångsterna dåliga. Dessutom är fisket kostsammare än normalt. Beroende på att de vatten där tobis får fiskas ligger längre från Danmark än vanligt. Med ökade bränslekostnader som en följd. Tobis fiskas nästan enbart av danska fiskare men norska, svenska och brittiska fiskare har små kvoter. Allt används till fiskmjöl och fiskolja.

Den gångna veckan har två av de största fiskeriföretagens båtar återkommit efter en fisketur långt bort för att fiska tobis. Det handlar om familjen KJeldsens (Gitte Henning A/S)  S 149 Birthe och familjen Johanssons (Astrid Fiskeri A/S) L 525 Thingholt:

Trawleren S 149 Birthe fra Skagen, stævnede ind med skipper Kim Knudsen med en last på 180 tons tobis og nordpå i Thyborøn ankom L 525 Thingholt med 700 tons til TripleNine. Begge fartøjer havde taget turen til Nordvestgrunden i område 4, for at søge tobisen her. En sejltur på godt 30 timer og efter at have slæbt i ca. 4,5 dag, vendte begge fartøjer hjem igen, med pæne fangster.

Efter losningen, fortæller Kim Mathiesen der lige har påmønstret S 149 Birthe, til FiskerForum, at man efter planen allerede tager afsted igen i dag.

Kvotetildelingen dækker over store regionale forskydninger
Det traditionelt gode tobis område ved Dogger i område 1 er i år blevet reduceret til kun en fjerdedel af hvad det var sidste år, og for det sydvestlige Nordsø område 2, kystnært, er kvoten kun en skygge af sig selv, set i forhold til sidste år, så fiskeriet har for de fleste industrifartøjers vedkommende langs vestkysten, fået en ekstra omkostning at slås med pga. længere rejsetid.

Samtidigt har S 349 Gitte Henning, Danmarks största fiskebåt, också den ägd av familjen Kjeldsen, fått god fångst av blåvitling (kolmule) på sin allra första fisketur. Även blåvitling används främst till fiskmjöl och fiskolja.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!