Journalist med grovt felaktiga påståenden om fiskodling

På SCA:s fabriksområde i Ortviken i Sundsvall planeras en fiskodling på landa, en så kallad RAS-odling. Till en början handlar det om en försöksodling som Region Västernorrland gett stöd till. Läs mer…

Advertisements

Laxodlingar: Bondfångeri och luftslott jämfört med lokalt förankrad trovärdighet

2015 bildades Smögenlax Aquaculture AB och en anläggning för odling av lax började byggas 2016. Det handlade då om en försöksanläggning med landbaserad odling (RAS-odling) och rening av avloppsvattnet i en specialanläggning i dotterbolaget Rena Hav Sverige AB. Företaget driver Läs mer…