Sweden Seafood och associerade bolag

Sweden Seafood i Göteborg AB omsatte 98 miljoner kronor år 2012. Företaget hade 15 anställda och bokförda tillgångar på 23 miljoner den siste december 2012. Det finns ett dotterbolag i Uddevalla. Företagets hemsida har mycket lite information om verksamheten. Men studeras styrelsen i företaget finns det kopplingar till en lång rad olika fiskhandelsföretag, fiskeriföretag och fiskeriorganisationer. Styrelsen ser ut så här (namn, post, andra styrelseuppdrag):

  • Christer Larsson, VD, Färska Fisken i Göteborg AB, Bua Shellfish AB, Swedish Salmon AB, Sveriges FIskgrossister ek.för, Stall Viktory HB och Team Westgate HB
  • Klas Westlund, styrelseordförande, Färska Fisken i Göteborg AB, Bua Shellfish AB, Swedish Salmon AB, Scandinavian Nature Seafood AB, AB Göteborgsfisk, Fastighets AB Sjötungan, Svensk Fisk ek.för. och Göteborgs Fiskauktionsförening ek.för.
  • Lars Anders Westlund, ledamot, Färska Fisken i Göteborg AB, Bua Shellfish AB, Swedish Salmon AB, Scandinavian Nature Seafood AB, AB Göteborgsfisk och Göteborgs Fiskexport AB.

Färska Fisken i Göteborg AB tycks onekligen ägas av samma personer som står bakom Sweden Seafood. Förutom de tre nämnda så sitter också Morten Pedersen i styrelsen för Färska Fisken. På Sweden Seafoods hemsida är han kontakt man för detta företag. Färska Fisken omsatte 13 miljoner år 2012 och hade 2 anställda.  Även Bua Shellfish AB med en omsättning på 3 miljoner och 2 anställda år 2012 ägs av samma intressenter.

AB Göteborgsfisk är ett företag som troligen ägs av familjen Westlund. I styrelsen sitter de två Westlunds som ordinarie. Företaget omsatte 14 miljoner år 2012 och hade inga anställda.

I Scandinavian Nature Seafood AB är sannolikt Vincent Henri Etienne Gaubert huvudägare. Han sitter i styrelsen tillsammans med Klas Westlund och Lars Anders Westlund. Företaget omsatte cirka 40 miljoner och hade två anställda år 2012. Företaget verkar syssla med fiskeexport till Frankrike. Det är de enda av ovan nämnda företag som innehar en hemsida som i all fall innehåller någon information även om den är fel och dåligt gjord.

När det gäller Sweden Salmon AB ( 3 miljoner omsättning, 4 anställda år 2012) så är det mer osäkert vilka som kontrollerar och äger bolaget, men Christer Larsson, Klas Westlund och Lars Anders Westlund är sannolikt delägare. Förutom dessa tre så är också Roger Skymne (ordf), Erik Bergenhem och Lars-Erik Persson delägare.

Roger Skymne är också styrelseledamot i Swe-Dan Seafood AB (delägt av Västkustfisk), Fiskberedning Paul Mattsson AB, Västkustfisk SVC AB Inklusive flera andra företag i samma koncern,  Fastighets AB Sjötungan, Svensk Fisk ek.för. och Göteborgs Fiskauktionsförening ek.för. samt ägare av Vingavågs havsdelikatesser. Lars-Erik Persson har styrelseuppdrag i samma företag som Skymne plus BCG Intressenter AB med dotterbolag men minus Svensk Fisk. Skymne och Persson representerar av allt att döma andra intressen än Westlunds och Larsson.

Erik Bergenhem är advokat och har styrelseuppdrag i en lång rad företag varav många inom fiskerinäringen.

Sammantaget är Westlunds och Christer Larsson intressenter i en lång rad bolag. Något som gör dem till några av de största spelarna inom den svenska fiskhandeln.

Intressant?
Mer: GP,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!