Ytterligare några träbåtar från Rörö som finns kvar

Jag har tidigare skrivit om två träfiskebåtar från Rörö som finns kvar. GG 159 Brita och GG 840 Svanen (IV).  I inlägget skriver jag att Brita såldes till Nederländerna. Det är inte riktig sant. Den såldes 1996 för fiske i Senegal men kom inte längre än Nederländerna där den kvarhölls för obetalda räkningar. 1997 köptes båten av privatpersoner där.

Några av de tidigaste motorförsedda fiskebåtarna som en gång i tiden hade Rörö som hemmahamn finns också kvar. Båten sjönk vid Norr Mälarstrand i Stockholm i september 2012 men räddades. Vid det tillfället hette båten Sydö. Från början hette båten GG 425 Trygg som byggdes 1910 på Allmags varv för bröderna Oskar Johansson, Karl Johansson, Ivar Johansson och Ernst Johansson på Rörö. De ingick alla i vadlaget Trygg. 1935 såldes båten från Rörö till David Franzén och fick ny hemmahamn i Onsala. 1941 fick den ny hemmahamn, Styrsö, och nya ägare, Carl Kjellberg, Ejnar Kjellberg och Agne Hermansson för att 1947 hamna på Rörö igen. Nu med namnet GG 338 Sydö och Åke Sjögren, Bert-Arnold Olofsson, Gilbert Olofsson och Rune Lennart Bryngelsson som ägare.  Båten såldes dock till Hönö-Klova redan året efter. En ny Sydö införskaffades till Rörö. Efter en tid, 1953-58 som uthyrd i Danmark såldes hon till Karlskrona där båten användes i fiske till 1973 då båten såldes som fritidsfartyg. Som sådant hamnade hon så småningom i Stockholm. Hela tiden efter 1947 har båten burit namnet Sydö och det gör den idag. Den används idag dykarbärgningsmotorskepp och ägaren heter Daniel Jonsson.

En annan båt som byggdes 1910 och levererades till Rörö var GG 421 Bröderna som byggdes på Kvarnholmens varv i Marstrand för bröderna Charles Olsson och Oskar Olsson. Båten fiskade som en del av vadlaget Bröderna. Från 1938 använd som fraktbåt för fisk och från 1954 ägd av Erik Nilsson och Leif Rossvik. Båten finns kvar än idag med namnet Dina av Solvik, ägd av Lars Yngve Petersson och hemmahörande i Norrköping. Den upphörde att användas som fiskebåt år 9172 då den hade namnet KR 20 Svanö.

Vi har också GG 331 Alfhild som byggdes 1907 på Djupviks varv på Tjörn för Oskar Larsson och Oskar Svensson på Björkö. 1919 såldes denna båt till Rickard Olsson och Olof Karlsson på Rörö för att 1921 säljas till Klädesholmen och bli MD 338 Alfhild med Valfrid Olsson och Johan Larsson som ägare. 1950 var båten sillbutik i Söderhamn och hade nog varit det en tid då motorn ska ha monterats ur den redan 1943. 1961 registrerades den som fartyg igen och idag finns den i Karlshamn med en ägare som heter Ulf Samuelsson.

GG 854 Milton byggdes för sin del på Fridhems varv i Lysekil år 1919 för Albin Andersson, Albin Olsson, Olof Larsson och Oskar Olofsson på Rörö. Från början en snörpvadsbåt som ingick i vadlaget Svannarna tillsammans med Svanen. Från 1932 utrustad med trål. Båten såldes till nya ägare är 1946, bröderna Ragnar och Verner Andersson samt Erik Olsson. 1949 sålde de båten och köpte en ny båt på 44 ton med samma namn och nummer. Detta är uppgifter som båten Fiskebåtarna och Varven saknar men de finns i Hembygdsföreningens bok. Båten såldes till Styrsö. Nya ägare blev Carl-Adolf Nilsson, Carl-Otto Nilsson och William Nilsson och namnet blev GG 481 Halsvik. 1959 såldes båten vidare som NRG 132 Kuggskär med hemmahamn i Gryt och Karl Folke Lindberg som ägare. Sen 1983 finns båten i Sundsvall som passagerarfartyg med namnet Kuggskär.

Milly och Milton

Milly och Milton

En annan båt som byggdes 1919 var GG 841 Polen. Byggd i Skredsvik för Alfred Karlsson, Ivar Sjökvist, Rudolf Torgersson och Alban Berntsson (inte Bengtsson) på Rörö.  Fram till 1938 ingick Polen i vadlaget Themis-Nordpol och efter det var båten en del av vadlaget Polen-Ester. Polen fortsatte fiska med snörpvad fram till den såldes från Rörö. Det var en av de sista båtarna tillsammans med GG 887 Ester, GG 192 Roiny och GG 515 Althea (I) som fiskade med snörpvad. Båten såldes 1954 till Karl Nilsson och Kjell Breckstrand i Strömstad och fick numret SD 541 och behöll samma namn. 1957 sålde båten vidare till Hönö-Klova och fick namnet GG 162 Montana. Ägare blev Leif Sjöström. Redan två år senare såldes båten vidare. Nu till Rörö igen där ägarna blev Bo Hansson och Åke Lundgren.  Dessa sålde båten till Söderhamn år 192. Nya ägare blev Harry Persson, Bertil Våglund och Anders Persson. 1966 såldes båten vidare som fritidsfartyg. Båten existerar än idag. Fortfarande med namnet Montana.

Den nyare GG 854 Milton som inköptes till Rörö 1949 kan eventuellt också finnas kvar. I alla fall fanns båten kvar i FInland år 2000. Men den stod på land. Detta enligt boken Fiskebåtarna & Varven. Denna båt byggdes vid Skredsviks varv som GG 107 Voyland år 1938 för Axel Börjesson med sönerna Petter Axelsson och Axel Axelsson i Fiskebäck. Även den GG 338 Sydö som år 1948 ersatte en tidigare båt med samma namn på Rörö fanns kvar år 2000 i Finland. Fortfarande med namnet Sydö och använd som foderfartyg vid fiskodlingar i Åbo skärgård. Kanske finns den kvar än idag. Den byggdes 1927 i Marstrand som MD 328 Axel till Bernt Berntsson, Bernt Axelsson och Axel Berntsson på Åstol.

Under 2013 blev en annan äldre fiskebåt som hört hemma på Rörö upphuggen. Det handlar om GG 42 Vesta som byggdes på Djupviks varav 1913 för Arvid Olsson, Martin Olsson och Mauritz Edvardsson i Hönö-Heden. 1926 såldes den till James Olofsson och Hugo Hansson på Rörö för att 1932 säljas till Kalvsund med bibehållet namn och numer. 1936 såldes den till Fisketången och blev LL 753 Vesta för att 1944 säljas till Raneberg och bli UA 42 Vesta. Från 1969 ett fritidsmotorskepp under namnet Charlotta med undantag för åren 1978-80 då båten var fiskebåten HG 62 Charlotta. Från 1978 hemmahörande i Skälderviken. Charlotta finns fortfarande kvar i skeppsregistret trots att den blivit upphuggen.

Det finns fler träfiskebåtar från Rörö som existerar än idag. Exempelvis GG 767 Dux (I) som köptes till Rörö 1962, eventuellt GG 315 Elise som fanns på Rörö 1954-1969 och GG 515 Althea (II) som fanns på Rörö 1958-59. Althea partrålade ihop med Elise och ersattes troligen av GG 471 Midland.  Mer om dem i ett kommande inlägg.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!