Dåligt år för danskt industrifiske

2014 har så här långt varit ett dåligt år för dansk industrifiske. Både vad det gäller fångstvärde, fångad mängd fisk och priser på den fångade fisken är det en nergång första halvåret 2014 jämfört med motsvarande tid 2013:

I første halvår 2013 lå den gennemsnitlige kilopris på 2,21 kroner. I  år har prisen ligget på noget mere beskedne 1,45 kroner kiloet, og det kan ses, når bruttoomsætningen i industrifiskeriet skal gøres op for det første halvår. I første halvår 2013 var den samlede bruttoomsætning 536,1 millioner kroner. Det kan 2014 på ingen måde leve op til, idet bruttoomsætningen er på 326,2 millioner. Et fald på 209,9 millioner kroner svarende til 39 procent. Også når det gælder ilandbragte mængder halter 2014 efter 2013.  I år er der landet 226 tusinde tons mod 243 tusinde tons i samme periode i 2013.

Framförallt är det sämre fångster och lägre priser på tobis som lett till fallet i fångster och fångstvärde. Första halvåret 2013 landades 198,2 tusen ton tobis till ett värde av 432,5 M DKK jämfört med 150,2 tusen ton till ett värde av 212,3 M DKK det första halvåret i år. Fångsterna av skarpsill (brisling) har dock ökat i år jämfört med förra året. I år har det landats 41 000 ton under första halvåret jämfört med 27 700 ton förra året. Även för skarpsill har dock priserna varit lägre så fångstvärdet har ändå minskat något från 68,6 M DKK till 67,9 M DKK.

Flera svenska fiskeriföretag är delvis eller till stor del beroende av industrifiske i Danmark, däribland Fiskeri AB Ginneton med sitt dotterbolag Gifico ApS och båten S 205 Ceton, Fiskeriselskabet Stella Nova ApS (familjen Bryngelsson) med AS 464 Stella Nova, Themis Fiskeri A/S (familjen Ryberg) med S 144 Themis, Odeskär AB/Odeskar A/S (Andersson) med AS 202 Neptun samt Astrid Fiskeri A/S (Johansson) med båtarna E 532 Rockall, L 525 Thingholt och S 456 Anne-Mie. Themis och Rockall fiskar dock i huvudsak sill och makrill då det krävs för att vara medlemmar i Danmark Pelagiske Producent Organisation (DPPO) vilket båda båtarna är.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!