Norrmän bland de största kvotinnehavarna i Peru

Anchovetafisket utanför Perus kust är världen största fiske. 2012 landades cirka 3,5 miljoner ton, huvuddelen av det i det fiskeriområde som heter North-Central och bara omkring 500 000 ton i det södra området. 2013 landades närmare 12 miljoner ton så det varierar kraftigt från år till år. Fisket förvaltas med hjälp av individuella överförbara fiskerättigheter, kallade Individual Vessel Quotas (IVQ). Ett norskt företag, Austevoll Seafood ASA (familjen Møgster), är en av de sex största innehavarna sådan fiskerättigheter (kvoter) i Peru.

1970 fiskades 12 miljoner ton anchoveta, 20% av världens fiskfångst det året. 1972 kollapsade fisket hel på grund av överfiske och El Niño. Även 1982,1997/98 var det ett El Niño-år liksom 2014/15. De innebär alltid ett kraftigt minskat fiske och under den gångna hösten har fiskfabriker stängts och folk ställts utan jobb och försörjning. Fisket av anchoveta är ett industrifiske och nästan hela fångsten används för tillverkningav fiskmjöl och fiskolja som sen används för tillverkning av djurfoder och fiskfoder, bland annat till odlad lax. Ett normalår sysselsätter industrifisket inklusive fabrikerna 30 000 personer och cirka 1 000 fiskebåtar. Fram till 2009 fiskades i stort  sett mer än TAC (totalt tillåten fångst) varje år som fiske bedrevs. Det året infördes IVQ och 2010 fiskades det mindre än TAC, något som dock hänt även tidigare, då under enstaka undantagsår när TAC varit hög.

Idag kontrolleras fisket av anchoveta till stor del av sex storföretag, Tasa, Copeinca/China Fishery, Pesquera Diamante, Austral Group (Austevoll), Hayduk och Exalmar.

Innehav av anchovetakvoter i distrikt North-Central 2011

Peru_kvoter

Sen dess har China Fishery (plats 6) köpt upp Copeinca (år 2013) och tillsammans kontrollerar de rättigheter  för cirka 16,9% av anchovetakvoten i North-Central och 14,7% av kvoten i det södra distriktet.. Hur stor andel de har i södra distriktet är okänt. Copeinca var tidigare ett börsnoterat företag i Norge. Det går också rykten om att China Fishery har för avsikt att också köpa Pesquera Diamante och Hayduk. Hayduk har dock meddelat att de inte är till salu. Om ett köp av Diamanet går igenom skulle China Fishery kontrollera 25,4% av anchovetakvoten i det nordligt-centrala distriktet.

Copeinca uppger på hemsidan att de har 28 fiskebåtar. Företaget verkar i stor utsträckning via olika dotterbolag som exempelvis Copeinca Internacional SLU, Pesquera San Ambrosio SAC, Pesquera San Vicente SAC, Rab Overseas Corp., Servicios Pesqueros Chimbote SA och Corporacion Pesquera Inca SAC. Huvudägare i China Fishery är vad som sannolikt världens största fiskerikoncern, Pacific Andes. Förutom i Peru har China Fishery också fiskeriverksamhet i Namibia (Brandberg) och Samoa.

Vid sidan av China Fishery och Copeinca äger Pacific Andes också Sustainable Fishing Resources i Peru. Ett företag som fiskar pelagisk fisk som makrill, taggmakrill och peruansk sardin på internationellt vatten i Stilla Havet, sardiner och sardinella i Atlanten med mera. Företaget äger flera stora fiskebåtar,  Aurora (707 ton), Enterprise (1 742 ton) , Liafjord (1 584 ton), Pacific Champion (1 630), Pacific Hunter (2 172 ton) och Pacific Voyager (2 205 ton). Dessa båtar har i allmänhet varit hemmahörande i Norge eller nåt annat nordiskt land. Dessutom äger de sannolikt indirekt också fiskfabriksfartyget Damanzaihao (tidigare Lafayette) via ett företag i Ryssland eller på annat sätt. Numera med peruansk flagga, tidigare med rysk flagga.

Pesquera Diamante ägnar sig även åt annat fiske än industrifiske av anchoveta med sina, enligt deras hemsida, 32 båtar. 20 båtar ägnar sig åt anchovetafiske och resten åt fiske av makrill, taggmakrill och peruansk sardin. 82% av Diamante ägs av bröderna Juan Enrique och Fernando Ribaudo.

Hayduk uppger på sin hemsida att de har 22 båtar som fiskar anchoveta, 3 båtar som ägnar sig åt demersalt fiske, främst av sydlig stillahavskummel (merluza eller hake) och två tonfiskbåtar, Isabelita och Bamar VIII. Vidare uppger de att de innehar 6.576% av anchovetakvoten, köper ytterligare 3,66% av mindre företag och rättighetsinnehavare vilket gör totalt 10,26% av kvoten i det nord-centrala distriktet. I det södra distriktet innehar de 2,87%. De innehar också rättigheterna till 10,16% av den peruanska merluza-kvoten (kummel).

I Austral Group har norska Austevoll ett majoritetsägande även om bolaget är börsnoterat. Austevoll Seafood AS är i sin tur ägt av familjen Møgster. På sin hemsida uppger Austral Group att de total har 22 fiskebåtar, 7% av anchovetakvoten i det nord-centrala distriktet och 4% i det södra. Austral Group har omkring 4 700 anställda. Austral har dragit sig ur färskfiskverksamheten genom att bland annat sälja sin anläggning för hantering av tonfisk och makrill, Conservera de las Americas, till tonfiskföretaget Tri Marine (Bolton Group)

TASA uppger på sin hemsida att de har 13,477% av kvoterna för anchoveta i det nord-centrala distriktet samt att de köper upp ytterligare 9,09% av kvoten genom avtal med mindre fiskeriföretag och kvotinnehavare vilket sammanlagt ger kontroll  22,567%. De uppger också att de har 86 båtar som fiskar anchoveta och 14 båtar som fiskar makrill och taggmakrill. Dessutom äger de del i fabrikstrålaren Westella (2 031 bruttoton) som ägnar sig åt fiske. Den andra delägaren är Austral Group.  Westella hette tidigare Cornelis Vrolijk FZN och ägdes av det nederländska företaget Cornelis Vrolijk.

Det minsta föetaget av de sex stora är Pesquera Exalmar som innehar 6,4181% i det nordligt-centrala distriktet and 4,3400% i det södra, men de köper också av anchoveta av andra fiskeriföretag.. Totalt uppger företaget att de har 51 fiskebåtar. 3 båtar uppges fiska makrill, taggmakrill, guldmakrill (mahi-mahi) och bläckfisk.

Läs också:
Svensk sannolikt störste innehavare av fiskekvoter i Västafrika
En svensk är en av Rysslands största kvotägare

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Ett svar på “Norrmän bland de största kvotinnehavarna i Peru”

Kommentarer är stängda.