En enda ort i Sverige är beroende av fiske

Det finns bara ett enda samhälle i Sverige som är nästan helt beroende av fiske. Ett enda fiskeläge där fiske är den viktigaste näringen. Det är Rörö i Göteborgs norra skärgård, i Öckerö kommun. Det är framförallt på Rörö, nästan bara på Rörö som det finns fiskare som bedriver traditionellt västkustfiske idag. Med fiske av omväxlande kräfta, fisk, skarpsill och sill osv beroende på säsong och med hjälp av små eller mellanstora båtar.

En stor anledning till att Rörö överlevt som det enda fiskeriberoende samhället i dagens Sverige är att de satsat på storskaligt pelagiskt fiske. Något som gett möjlighet för det småskaliga fisket att också finnas kvar. Rörö är idag Sverige näst största fiskeläge tonnagemässigt och räknas även utländskt flaggade båtar är ön av än större betydelse.

Rörös hamn

På Rörö, dvs med Rörö som hemmahamn, finns idag 1 större svensk snörpvadsbåt (GG 764 Astrid), tre mellanstora båtar som ägnar sig åt traditionellt fiske (GG 29 Rossö, GG 77 Falken och GG 840 Svanen), två mellanstora båtar (GG 32 Tristan och GG 70 Marie) som främst fiskar kräfta och 14 registrerade mindre fiskebåtar för kustnära fiske. Dessutom äger företag på ön två mycket stora (E 532 Rockall och S 164 Astrid) och två stora pelagiska fiskebåtar (S 144 Themis och S 456 Anne-Mie) i Danmark.

De flesta fiskebåtarna ägs av Astrid Fiske AB medan företag som Themis Fiskeri AB, Svanen Fiskeri AB, Fiskebåten Rossö HB samt enskilda fiskare och partrederier äger en eller ett par båtar  Antalet sysselsatta i de båtar som ägs av fiskare och fiskeriföretag på ön är kanske 80 personer. Rörö har 270 invånare vilket betyder att öns fiskebåtar också sysselsätter människor från Danmark och andra öar.

Fiskare från Rörö hör till de största sillfiskarna i Norden och Skandinavien, de hör till de största industrifiskarna och de största pelagiska fiskarna i Danmark, de äger närmare hälften av alla rättigheter för skarpsill i Västerhavet (Skagerak, Kattegatt och Nordsjön) och nästan 40% av alla rättigheter för sill i samma hav.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!