De som fiskar sill, makrill och industrifisk i Danmark

De båtar som äger fiskerättigheter till pelagisk fisk i Danmark är inte alltid som som sedan fiskar upp fisken. Genom att fiskerättigheter kan hyras ut så kan båtar utan större fiskerättigheter eller utan några fiskerättigheter överhuvudtaget fisk upp en stor del av fisken. Detta är speciellt tydligt när det gäller industrifisk, dvs fisk till fiskmjöl och fiskolja. Industrifisk är skarpsill, tobis, blåvitling, vitlinglyra och trynfisk.

Sammantaget är svenska Astrid Fiske AB, dess danska dotterbolag Astrid Fiskeri A/S och deras fyra danska båtar största innehavare av fiskerättigheter till sill, skarpsill och vitlinglyra. Företaget är faktiskt största innehavare av fiskerättigheter till sill, skarpsill och och vitlinglyra i Skandinavien genom sina 4 fiskebåtar i Danmark och två av de många båtarna i Sverige. När det gäller tobis är företaget tredje största innehavare av fiskerättigheter i såväl hela Skandinavien såväl som Danmark.

Andra företag som tillsammans med Astrid Fiske dominerar ägandet av fiskerättigheter i Danmark är Gitte Henning A/S, PR Asbjørn, PR HG 333 Isafold, Cattleya A/S, Tindskard (familj med flera företag), Jette Kristine E 727 ApS, Rederiet Ruth A/S, Nordic Pelagic A/S och Fiskeriselskabet Lingbank ApS. Alla utom Jette Kristine äger de båtar som är medlemmar i Danmarks Pelagiske Producent Organisation (DPPO). Utöver detta har också svensk Fiskeri AB Ginneton med sitt danska dotterbolag Gifico ApS och Themis Fiskeri AB med Themis Fiskeri A/S båtar som är medlemmar i DPPO.

Men även om dessa båtar och företag dominerar innehavet av fiskerättigheter så är det inte alltid som de också fiskar mest. För makrill och sill i Nordsjön och Nordatlanten dominerar dessa företag även bland de som fiskar mest, men när det gäller industrifisk är dominanesn inte lika tydlig. Skarpsillsfisket domineras av svenskägda båtar, medan en lång rad båtar utan fiskerättigheter eller endast små finnehav av fiskerättigheter har stor betydelse i fisket på tobis och vitlinglyra. Flera av de svenskägda båtarna har också begränsade eller inga innehav av fiskerättigheter.

Fisket av vitlinglyra, skarpsill i Västerhavet och NVG-sill har inte avslutats än utan pågår året ut. Fångsterna kommer därför att öka allteftersom och fördelningen mellan båtar kommer att förändras. För fångsterna är att det gäller fångad mängd fisk som rapporterats fram till den 15 november.

S 349 Gitte Henning

S 349 Gitte Henning

Fångad NVG-sill, ton

HG 264 Ruth, 1 449, Rederiet Ruth A/S
HG 333 Isafold, 497, PR HG 333 Isafold

Fångad nordsjösill, ton

S 349 Gitte Henning, 14 800, Gitte Henning A/S
HG 333 Isafold, 12 920, PR HG 333 Isafold
E 532 Rockall, 12 419, Astrid Fiskeri A/S
HG 264 Ruth, 11 131, Rederiet Ruth A/S
S 264 Astrid, 7 965, Astrid Fiskeri A/S
HG 265 Asbjørn, 6 313, PR Asbjørn
HG 365 Asbjørn Senior, 5 118, PR Asbjørn
L 920 Tina Jeanette, 3 574, Brdr. Langer A/S och Jan Torp Nielsen.
E 349 Cattleya, 3 479, Cattleya A/S
S 105 Sebastian, 2 479, S 105 Sebastian ApS

Fångad sill Limfjorden, ton

L 220 Jeanette, 943, Brdr. Langer A/S
L 900 Lenette, 588, Jan Torp Nielsen
L 222 Liva Lykke, 249, Allan Andersen

Fångad sill Skagerak och Kattegatt, ton

S 144 Themis, 1 437, Themis Fiskeri A/S
AS 202 Neptun, 815, Odeskar Fiskeri A/S
S 49 Birgitte Martine, 743, Gitte Henning A/S
HG 62 Beinur, 617, Tindskard
S 456 Anne-Mie, 400, Astrid Fiskeri A/S

Fångad sill västra Östersjön, ton

H 45 Lone, 851, Jakob Jørgensen
H 218 Mette, 561, Leif Aage Larsen
H 29 Christina Mortensen, 534, Michael Fabricius Mortensen
H 10 Hanne, 487, Jens Evald Seestern Petersen
ND 153 Line Charlotte, 427, Hans Henrik Lund Theodorsen

Fångad sill västra Östersjön, ton

R 86 Lis-Hansa, 717, Allan Andersen (inte samme person som ovan nämnde Allan Andersen)
R 3 Orion, 439, Daniel och Lennart Christensen

Fångad makrill, ton

HG 264 Ruth, 8676, Rederiet Ruth A/S
HG 333 Isafold, 8 493, PR HG 333 Isafold
HG 62 Beinur, 4 422, Tindskard
HG 265 Asbjørn, 3 283, PR Asbjørn
E 349 Cattleya, 3 064, Cattleya A/S
HG 365 Asbjørn Senior, 3 032, PR Asbjørn
S 349 Gitte Henning, 2 689, Gitte Henning A/S
S 264 Astrid, 2 181, Astrid Fiskeri A/S
E 532 Rockall, 1 684, Astrid Fiskeri A/S

Sill och makrill är i huvudsak fisk till konsumtion. Dominerande vad det gäller fisket av dessa, framförallt i Nordsjön, är de fiskebåtar som är medlemmar i DPPO. Makrillfisket domineras av Hirtshals-båtar. Svenskägda fiskebåtar dominerar sillfisket i Skagerak och Kattegatt och har stor betydelse i Nordsjön. Mindre danska fiskebåtar fånga huvuddelen av sillen i Östersjön och Limfjorden.

Fisket av industriarter domineras som sagt vad inte så tydligt av DPPO-medlemmar även om en mycket stor del av fiskerättigheterna innehas av dessa båtar. För skarpsill dominera svenskägda båtar fisket i såväl Nordsjön som Östersjön.

Fångad skarpsill (brisling) Nordsjön, ton

S 144 Themis, 10 472, Themis Fiskeri A/S
S 456 Anne-Mie, 9 156, Astrid Fiskeri A/S
E 727 Jette Kristine, 7 861, Jette Kristine E 727 ApS
S 205 Ceton, 7 846, Gifico ApS
L 441 Allesøe, 7 069, Knak
L 525 Thingholt, 5 982, Astrid Fiskeri A/S
S 149 Birthe, 5 047, Gitte Henning A/S
HM 379 Lingbank, 4 998, Fiskeriselskabet Lingbank ApS
L 415 Stormy, 4 428, Mindbo ApS
RI 457 Kirsten Fjord, 3 666, PR Kirsten Fjord (familjen Lodberg)
SØ 10 Simaru Granlund, 3 659, Jens Granlund
L 273 Olga Ruby, 3 474, PR Olga Ruby (familjen Ruby)
L 854 Helle Ronny, 3 156, Conrad Hviid
RI 376 Victory, 3 122, Erik Jensen

Fångad skarpsill (brisling) Skagerak och Kattegatt, ton

FN 384 Silvervåg, 2 685, familjen Godtliebsen
FN 109 Nordland, 1 917, Mikael Nielsen
FN 321 Line Dalgaard, 1 431, Frans Dalgaard Jensen
HG 236 Milton, 954, Jan Milton Woller
HM 292 Kirstine Vendelbo, 954, familjen Vendelbo

Fångad skarpsill (brisling) Östersjön, ton

AS 464 Stella Nova, 4 749, Fiskeriselskabet Stella Nova ApS
S 205 Ceton, 4 059, Gifico ApS
S 144 Themis, 4 051, Themis Fiskeri A/S
S 459 Anne-Mie, 3 099, Astrid Fiskeri A/S
AS 202 Neptun, 2 234, Odeskar Fiskeri A/S (646 ton som S 202 Nimber, Gifico ApS)
HG 63 Brestur, 1 300, Tindskard
SØ 10 Simaru Granlund, 1 298, Jens Granlund
SØ 31 Anette Heinrich, 1 277, Palle Heinrich
SØ 265 Thronder, 1 036, Sønderborg Fiskeriselskab ApS
S 49 Birgitte Martine, 865, Gitte Henning A/S

Skarpsillsfisket är i stor utsträckning ett fiske som domineras av svenskägda båtar. Den totala landade mängden skarpsill för Astrid Fiskeri A/S är 19 730 ton, för Themis Fiskeri A/S 14 523 ton, Gifico ApS 12 551 ton, Stella Nova 7 187 ton och Odeskar (Neptun) 2 976. Sammanlagda landningar för Gitte Henning A/S är 9 771 ton.

Fångad tobis, ton

S 205 Ceton, 6 526, Gifico ApS
HM 379 Lingbank, 5 744, Fiskeriselskabet Lingbank ApS
E 532 Rockall, 5 226, Astrid Fiskeri A/S
E 727 Jette Kristine, 5 188, Jette Kristine E 727 ApS
E 349 Cattleya, 4 960, Cattleya A/S
HM 292 Kirstine Vendelbo, 4 769, familjen Vendelbo
HG 333 Isafold, 4 763, PR HG 333 Isafold
L 227 Grethe Hviid, 4 704, Hametner Larsen
HG 62 Beinur, 4 684, Tindskard
HG 265 Asbjørn, 4 661, PR Asbjørn
L 273 Olga Ruby, 4 530, PR Olga Ruby (familjen Ruby)
S 105 Sebastian, 4 526, S 105 Sebastian ApS
L 525 Thingholt, 4 523, Astrid Fiskeri A/S
L 441 Allesøe, 4 251, Knak
S 349 Gitte Henning, 4 200, Gitte Henning A/S
L 229 Lykke Hametner, 4 042, Hametner Larsen
L 854 Helle Ronny, 4 020, Conrad Hviid

När det gäller tobis handlar det om en kort säsong och därför fiskas ungefär lika mycket av en stor mängd båtar. Av dessa är det många som inte har några fiskerättigheter. Det finns en del båtägare som äger många båtar med små eller inga fiskerättigheter. En sån är John-Anker Hametner Larsen. Han äger L 226 Silje Hametner, L 227 Grethe Hviid, L 228 Susanita, L 229 Lykke Hametner och S 229 Maria Hametner. Tillsammans har dessa båtar fiskat 17 988 ton tobis. Astrid Fiskeri A/S har med tre båtar (E 532 Rockall, L 525 Thingholt och S 456 Anne-Mie) fiskat 12 320 ton, Gitte Henning A/S med S 49 Birgitte Martine, S 149 Birthe, S 249 Stefanie, S 349 Gitte Henning och S 449 Myggenes totalt 11 854 ton och familjen Tindskard med två båtar 8 385 ton.

Vitlinglyrefisket upppvisar samm bild som tobisfisket, med många inblandade båtar som saknar fiskerättigheter. Det pågår just nu vilket medför att redovisade fångster ännu är små samt att vilka som landat vitlinglyra kommer att ändras efter hand. Klart är att Hametner Larsens båtar så här lång är de som fiskat mest. Jens Thorbek är också stor fiskerättighetsinnehavare via båten L 342 Casper T. Överlägset störste innehavare av fiskerättighet för vitlinglyra är L 525 Thingholt.

Fångad vitlinglyra (sperling, øyepål), ton

R 500 Pernille Kim, 2 585, Jens Thorbek
L 227 Grethe Hviid, 2 563, Hametner Larsen
L 229 Lykke Hametner, 1 867, Hametner Larsen
L 526 Lonny Hedvig, 1 737, familjen Schmidt
S 229 Maria Hametner, 1 680, Hametner Larsen
AS 202 Neptun, 1 300, Odeskar Fiskeri A/S
L 228 Susanita, 1 245, Hametner Larsen
L 854 Helle Ronny, 1 127, Conrad Hviid
L 525 Thingholt, 957, Astrid Fiskeri A/S
L 415 Stormy, 931, Mindbo ApS
L 226 Silje Hametner, 929, Hametner Larsen

HG 265 Asbjørn

HG 265 Asbjørn

Resterande industrifisk, dvs taggmakrill, trynfisk och blåvitling fiskas främst av de riktigt stora fiskebåtarna som är medlemmar i DPPO.

Fångad blåvitling (kolmule), ton

HG 265 Asbjørn, 10 225, PR Asbjørn
HG 264 Ruth, 7 467, Rederiet Ruth A/S
S 349 Gitte Henning, 6 814, Gitte Henning A/S
HG 62 Beinur, 5 108, Tindskard
L 303 Ariadne, 4 934, Nordic Pelagic A/S

Fångad trynfisk (havgalt), ton

HG 265 Asbjørn, 4 031, PR Asbjørn
HG 62 Beinur, 1 220, Tindskard
S 349 Gitte Henning, 316, Gitte Henning A/S

Fångad taggmakrill (hästmakrill), ton

E 349 Cattleya, 2 741, Cattleya A/S
L 303 Ariadne, 594, Nordic Pelagic A/S

Ägandet av fiskerättigheter är mer ojämnt fördelat än själva fisket. Detta märks framförallt vad det gäller industrifisket. En stor anledning till att många fiskebåtar som deltar i industrifisket inte äger fiskerättigheter är att fisket på såväl tobis som vitlinglyra sker under en kort tid. För att få upp den tillåtan kvoten krävs därför många deltagande båtar. De båtar som inte har fiskerättigheter är ofta gamla och relativt små trålare på omkring 200-600 bruttoton.

Källa: NaturErhvervstyrelsen

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på “De som fiskar sill, makrill och industrifisk i Danmark”

Kommentarer är stängda.