Fler och fler svenskar investerar i danskt fiske

Astrid Fiske AB på Rörö (familjen Johansson) och Fiskeri AB Ginneton (familjen Claesson) var tidigt ute och investerade i danskt fiske. Något som innebär utflaggning av båtar till Danmark, inköp av fiskerättigheter och inköp av båtar i Danmark. Andra svenska fiskeriföretagare som investerat i Danmark för några år sen är Themis Fiskeri AB på Rörö (Ryberg), Stella Nova Fiskeri AB (Bryngelsson), familjen Andersson på Vrångö (Odeskär) och familjen Jan-Erik Axelsson med den danska fiskebåten S 158 Saron. Nyligen köpte också Christer och Lennart Fiskeri AB och Ahlma Fiskeri AB varsin dansk fiskebåt och har bildat danska dotterbolag eller systerbolag.

Förutom Saron handlar det om investeringar i pelagiskt fiske. Saron är en räkfiskebåt. Tidigare fanns det fler svenskägda danskflaggade räkfiskebåtar (Roxy Lady och Brittana) men de båtarna fiskar inte längre eller är sålda. De är dock inte borttagna ur det danska skeppsregistret. Saron är en av de största innehavarna av fiskerättigheter för räka i Danmark.

I det pelagiska fisket handlar de svenska investeringarna i danska fiskerättigheter främst om industrifiske och Astrid-koncernen är via sitt danska dotterbolag största innehavare av fiskerättigheter för tobis, skarpsill (brisling), vitlinglyra (sperling) och en av de större vad det gäller taggmakrill (hästmakrill). Themis Fiskeri hör också till de tio största vad det gäller tobis, skarpsill och vitlinglyra medan Ginneton är bland de tio största vad det gäller tobis. Andra företag som exempelvis Christer & Lennart Fiskeri, Stella Nova Fiskeri och Odeskär/Andersson fiskar utan att äga några större fiskerättigheter. Det är alltså främst de två stora Rörö-företagen som investerat i fiskerättigheter.

Christer & Lennart Fiskeri AB köpte den båt de äger, S 456 Anne-Mie, av Astrid-koncernen medan Ahlma Fiskeri köpte en dansk båt vid namn Milton. Något som vållade viss förvirring på många håll då en svensk båt med samma namn såldes i samma veva. Den båt Ahlma Fiskeri äger heter idag S 106 Ahlma-West, är på 182 bruttoton och 32 meter lång med 1976 som byggår. Ahlma ägs av familjen Magnusson och en gren av familjen Ahlström i Önnered/Fiskebäck. Deras svenska båt GG 206 Ahlma (514 bruttoton, 40 meter lång) är hemmahörande i Önnered.

Svenskägda företag, fiskerättigheter, april 2015 i ton, tobis, brisling, sperling, hästmakrill, blåvitling, havgalt, hemort

Astrid Fiskeri, 33 772, 29 418, 26 969, 2 779, 2 644, 222, Rörö
Themis Fiskeri, 8 803, 15 273, 6 863, 0, 2, 0, Rörö
Ginneton/Gifico, 13 534, 4 895, 0, 0, 0, 0, Fiskebäck
Stella Nova, 6 339, 6 586, 0, 0, 3, 0, Öckerö
Ahlma Fiskeri, 2 949, 734, 1 133, 0, 214, 0, Fiskebäck/Önnered
Odeskar/Andersson, 3 044, 10, 0, 0, 0, Vrångö
Anne-Mie/Jansson, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Donsö

Svenskägda fiskebåtar Danmark, april 2015, namn, bruttoton, ägare

S 264 Astrid, 2 352, Astrid Fiskeri A/S
E 532 Rockall, 1 461, Astrid Fiskeri A/S
S 205 Ceton, 1 337, Gifico ApS (Ginneton)
AS 202 Neptun, 747, Odeskar Fiskeri A/S
S 144 Themis, 735, Themis Fiskeri A/S
AS 464 Stella Nova, 672, Fiskeriselskabet Stella Nova ApS
S 456 Anne-Mie, 456, Christer & Lennart Fiskeri AB
S 158 Saron, 269, Saron Fiskeri A/S
S 206 Ahlma-West, 182, Ahlma Danmark ApS
SØ 265 Thronder, 98, Astrid Fiskeri A/S och Themis Fiskeri A/S
SØ 31 Anette Heinrich, 60, Astrid Fiskeri A/S och Themis Fiskeri A/S
RS 2 Lukas-Silas 9, Themis Fiskeri AB
H 220 Ørnen, 4, Themis Fiskeri A/S

Brittana och Roxy Lady redovisas inte i tabellen  även om de finns i det danska skeppsregistret som ägda av svenskar då de ska vara sålda.

Utöver detta äger många svenska fiskare och svenska fiskeriföretag del i fiskmjölsfabriken FF Skagen. I styrelsen för företaget sitter exempelvis Karl Henrik Johnsson och i styrelsen för huvudägaren FF Skagen fond sitter Anders Gustafsson från Båt GG 330 Carmona AB. Karl Henrik Johnsson har för sin del en lång rad styrelseuppdrag i svenska fiskeriföretag, däribland PFG Fish AB vilket företag ägs av flera olika svenska fiskeriföretag och fiskarfamiljer som samtliga sannolikt också är delägare i FF Skagen. Dessa företag och familjer är  Båt GG 330 Carmona (Gustafsson), Clipperton AB (Backman), Midlake Fiskeri AB (Johnsson), Bristol Fiske AB (Jansson) och Lövön AB (Arvidsson).

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på ”Fler och fler svenskar investerar i danskt fiske”

Kommentarer är stängda.