Samherji – många länder

Samherji Hf är det näst största fiskeriföretaget om vi ser till verksamheten på och runt Island, men ser vi till det totala så är Samherji sannolik större än HB Grandi som är det klart största fiskeriföretaget i isländska farvatten. Kanske är Samherji större även på Island om vi räknar in att företaget också är största ägare i Sildarvinnslan hf, ett annat av Islands stora fiskeriföretag.

Medan HB Grandi har sitt huvudkontor i den största staden, Reykjavik har Samherji sitt huvudkontor i Akureyri på nordsidan av Island, den största staden utanför huvudstadsområdet. Ägare av Samherji är Kristjan V Vilhelmsson och Thorsteinn Mar Baldvinsson och i styrelsen sitter Thorsteinn Mar Baldvinsson, Jon Kjartan Jonsson, Benedikt Kristjansson och Gustaf Baldvinsson enligt de senaste uppgifter jag kunnat hitta.

Räknas Samherjis olika utländska dotterbolag med så är Samherji helt klart större än HB Grandi. Det är dock ganska snårigt med Samherjis ägande i utländska dotterbolag och bolaget har länge bedrivit fiske utanför Västafrikas kust. Ägandet av båtarna som fiskat där har ofta dolts genom företag på Cypern eller i andra skattesmitarländer och bekvämlighetsflaggländer. Men ägandet i bolagen i Europa är i de flesta fall relativt enkelt.

Samherjis dotter och intressebolag, namn, land, andel, annan ägare

Sildarvinnslan hf, Island, 45%, Gjögur äger 34%
Utgerdarfelag Akureyringa ehf (UA), Island, kontroll
Krossanes ehf, Island, 100%
Íslandslax hf, Island, 100%
Kaldbakur ehf, Island, 100%
Oddeyri ehf, Island, 100%
Polaris Seafood ehf, Island, 100%
Reykfiskur ehf, Island,100%
Seley ehf, Island, 30%
Sæböl ehf, Island, 47%
Cuxhavener Reederei GmbH, Tyskland, 100% (äger i sin tur Deutsche Fischfang Union GmbH (DFFU), Tyskland)
Icefresh Gmbh, Tyskland, 100%
Søstrene Nergård AS, Norge, 36,5% via de tyska bolagen, övriga ägare okända
Nergård AS, Norge, Søstrene Nergård AS äger 58,33%, Bollagrunn AS (Bjarte Tunold) äger 41,67%.
Sp/f Framherji, Färöarna, 33%
Faroe Origin P/f (tidigare P/f Faroe Link Maritime), Färöarna, 25% (Framherji äger ytterligare 25%), Vardin P/f äger 40%.
P/f Pelagos, Färöarna, Framherji äger 30%, Havbrun äger 30% och Palli Hja Mariannu 30%
Polar Pelagic A/S, Grönland, Sildarvinnslan äger 33%, Polar Seafood 67%
Onward Fishing Company Ltd, Storbritannien, 100%
UK Fisheries Ltd, Storbritannien, 50% via Onward Fishing, Parlevliet & van der Plas äger 50%
Ice Fresh Seafood Ltd, Storbritannien, 100%
Seagold Ltd, Storbritannien, 100%
Arctic Navigations Sp.z.o.o., Polen, Samherji sannolikt ägare
Atlantex Sp.z.o.o., Polen, Samherji sannolikt ägare, troligen via bolag på Cypern
Heinaste Investment Ltd, Cypern, (troligen ägt av Samherji)
Esja Fishing Pty Ltd, Namibia, Heinaste Investment Ltd äger 49%, två lokala bolag äger tillsammans 51%
Newfound Resources, Kanada, minoritetsdelägare

Samherji med intressebolag och dotterbolag innehar fiskerättigheter i en rad länder, Island, Färöarna, Grönland, Norge, Tyskland, Polen, Storbritannien, Marocko (inklusive Västsahara), Mauretanien och Namibia. I Mauretanien och Marocko handlar det om att de polska bolagen har del av Tyskland och Polens andel av EU-kvoterna. Storleken på de Samherji-dominerade bolagens fiskerättigheter i de två västafrikanska länderna är okända. I Namibia har Esja Fishing 5 000 ton taggmakrill (hästmakrill).

Fiskebåtarna som Samherji och deras intressebolag äger i Tyskland är NC 100 Baldvin (1 906 bruttoton) och NC 105 Kiel (3 051), i Polen är det GDY 36 Polonus på 1 805 bruttoton och i St. Kitts & Nevis med fiskerättigheter i olika afrikanska länder äger Samherjis intressebolag med all sannolikhet Heinaste på 7 765 bruttoton. En annan likadan båt med samma flaggland är Saga som också fiskar i afriskanska vatten precis som Heinaste. Den båten ägs nog inte av Samherji, men verkar skötas av Samherjis polska intressebolag Atlantex.

Hur stora fiskerättigheter DFFU har i Tyskland är okänt men för Grönland, Färöarna, Norge, Storbritannien och Island är fiskerättigheterna kända. Ibland i ton, ibland i andelar, ibland bägge delarna. Förutom för listade fiskarter har företagen också mindre andelar av andra fiskarter. För Islands del är de tre företagen Samherji, Sildarvinnslan och UA sammanräknade.

Fiskerättigheter Island, ton, andel av totalkvoterna (2015)

Djúpkarfi (djuphavskungsfisk, snabeluer), 1 290, 13,6%
Grálúða (grönländsk hälleflundra), 1 616, 13,2%
Karfi/Gullkarfi (större kungsfisk, uer), 5 647, 13,1%
Karfi/Gullkarfi (större kungsfisk, uer) int.vatten, 575, 20,6%
Kolmunni (blåvitling, kolmule), 61 998, 32,2%
Loðna (lodda), 96 630, 25,2%
Makríll, 36 025, 20,8%
Norsk-Íslensk síld (NVG-sill), 10 983, 29,4%
Síld (sill), 23 887, 28,9%
Ufsi (sej), 4 215, 9,1%
Ýsa (kolja), 1 949, 8,0%
Þorskur (torsk), 20 466, 11,9%
Þorskur (torsk) norsk, 1 660, 25,3%
Þorskur (torsk) rysk, 1 036, 25,3%
Gulllaks (guldlax), 611, 8,1%

Källa: Fiskistofa

Vilhelm Thorsteinsson EA-11

Vilhelm Thorsteinsson EA-11. Bild: Samherj

De båtar som innehar fiskerättighetrna i isländska vatten är Samherjis Vilhelm Thorsteinsson EA-11 (3 214 bruttoton), Oddeyrin EA-210 (1 648), Anna EA-305 (1 425), Snaefell EA-310 (1 310), Björgvin EA-311 (1 142) och Björgulfur EA-312 (658). Backebåten Anna ägdes tidigare av Utgerdafelag Akureyringa som numera bara innehar Kaldbakur EA-1 på 1 330 bruttoton. Sildarvinnslans båtar är Bardi NK-120 (1 167 bt), Bjartur NK-121 (663), Börkur NK-122 (3 588), Beitir NK-123 (2 148) och Birtingur NK-124 (1 468).

Sammanlagt har Samherji och deras intressebolag helt klart större fiskerättigheter i isländska vatten än vad HB Grandi har.

För Färöarna har jag en del siffror från 2013, och en del från 2014/2015. När det gäller vitfisk så är det fiskedagar som är det relevanta måttet på Färöarna. Fiskebåtar har ett visst antal fiskedagar och det går att överlåta fiskedagar. För sill och makrill gäller inviduella fiskerättigheter. Vad det gäller blåvitling (svartkjaftur) har jag inga uppgifter. Men Färöarnas kvot på blåvitling var 83 761 ton år 2013.

Fiskerättigheter Färöarna, fiskart, ton, andel av totalkvoterna (2013), Framherji och Faroe Origin

Sill, 12 272, 10,6%
Makrill, 14 973, 11,0%

Källa: Vørn,

Antalet fiskedagar för demersalt fiske som Samherjis intresseföretag på Färöarna sammanlagt förfogar över är sammanlagt 1 364 vilket utgör 31,8% av det sammanlagda antalet fiskedagar för trålare. Huvuddelen av detta innehas av trålare knutna till Faroe Origin P/f. Fiskebåtarna på Färöarna är Framherjis FD 10 Akraberg (2 968 bt) FD 32 Stapin (436) och FD 1210 Fagraberg (2 832) samt FD 70 Munkur (388 bt), FD 72 Skugvur (364), FD 1201 Bakur (464), FD 1202 Stelkur (464), FD 1203 Heykur (665), FD 1204 Falkur (665), FD 1205 Rokur (756) och FD 1206 Lerkur (615) som alla tillhör Faroe Origin. Dessutom verkar Samherji äga den mycket stora fabrikstrålaren Alina på 7 805 (tidigare Kristina EA-410 med isländsk flagg) bruttoton som just nu har färöisk flagg. Denna båt fiskar nog främst i internationella vatten men står fortfarande för vissa mindre fiskerättigheter på Island.

De fiskebåtar som ägs av Onward Fishing och UK Fisheries med olika dotterbolag är idag H 110 Norma Mary (2 342 bt) tillhörig Onward Fishing samt H7 Kirkella på 4 300 bruttoton, H 135 Farnella (667 bt) och H 176 Arctic Warrior (1 621 bt) som tillhör UK Fisheries. Den enda av dessa båtar som har stora fiskerättigheter i brittiska vatten är Farnella som har huvuddelen av sina FQA-enheter i brittiska vatten. De andra båtarna fiskar i huvudsak på norskt och internationellt vatten i Nordatlanten och Arctic warrior har inga fiskerättigheter utanför sådana fiskevatten. Total har de fyra båtarna 234 770 FQA-enheter vilket utgör ungefär 2,9% av samtliga brittiska fiskerättigheter (FQA-enheter). Huvuddelen av detta utgörs av torsk och kolja i norska  och internationella farvatten, torsk, kolja och sej i Nordsjön och Atlanten väster om de brittiska öarna samt runt Färöarna. Företagen och båtarna har också stora rättigheter till uer, grönländsk hälleflundra,långa och blålånga. Hur mycket FQA-enheterna motsvarar i ton fisk är omöjligt att veta då det varierar från år till år och beroende på art.

Fördelningen är enligt följande (viktigaste arterna), art, område, FQA-enheter

Torsk, Norge, 96 360
Sej, Nordsjön, 27 081
Torsk, Spetsbergen, 25 410
Torsk, NAFO, 16 240
Kolja, Atlanten, 13 674
Kolja, Norge, 13 470
Kolja, Nordsjön, 10 746
Torsk Nordsjön, 7 307

Vi brittiska företag har Samherji med andra ord stora fiskerättigheter i norska fiskevatten. Via norska Nergård har de förstås ännu större. Nergård har 5 vitfisktrålare,T-1-H J. Bergvoll på 1 483 bruttoton, T-2-H Tønsnes (1 194), T-7-H Kasfjord (527), T-5-H Ole Arvid Nergård (1 498) och T-37-H Kågtind (780). Nergård är näst största innehavare av fiskerättigheter på vitfisk i Norge. De rättigheter som kräver tillstånd och som Nergård är i åtnjutande av innebär följande fiskmängder:

Fiskerättigheter Nergård, fiskart och område, ton (2015)

Kolja norr om 62:a breddgraden, 5 993
Sej, norr om 62:a breddgraden, 4 819
Sej, söder om 62:a breddgraden, 2 500
Torsk, norr om 62:a breddgraden, 19 341

Dessutom har alla 5 båtarna räkfisketillstånd. Jag vet inte hur stor andel av de totala kvoterna uppgifterna innebär, men 2012 hade företaget 7% av samtliga fiskerättigheter för torsk i Norge vilket innebar att företaget var näst störste innehavare av fiskerättigheter på torsk i Norge. Havsfisk ASA (tidigare Aker Seafoods ASA) hade samma år 13% och var störst. Nergård AS i Norge driver precis som Samherji på Island också fiskindustrier i land.

Enligt uppgifter är Samherji också minoritetsintressent i det kanadensiska räkfiskeföretaget Newfound Resources som driver räktrålaren Newfound Pioneer på 2 299 bruttoton. Newfound säljer också hälften av fångsten från räktrålaren Saputi på 2 634 bruttoton som ägs och drivs av Nataaqnaq Fisheries Ltd i St. John. Saputi fiskar på en räkfiskelicens som ägs av Qikiqtaaluk Corporation. Även det danska företaget Sirena A/S köper räkor från Nataaqnaq. Det grönländska företaget Polar Pelagic i vilket Sildavinnslan är minoritetsdelägare har den pelagiska trålaren GR 18-49 Polar Amaroq på 3 200 bruttoton. 2014 hade Polar pelagic rättigheter till 9 000 ton makrill i grönländska farvatten.

Nergård har omkring 450 anställda mean Samherji har omkring 800 anställda totalt. Andra delägda bolag har några hundra anställda ihop. Samherji tycks ha omsatt 2014 omsatte Nergård AS 906,7 miljoner NOK och had bokförda tillgångar på över 1 miljard NOK. Företaget har gått med förlust en lång rad år i rad. Samherji omsättning var betydligt större redan år 2013:

Samherji, which controls operations in eleven countries from its base in Akureyri, in the north of Iceland, reported pre-tax profit of €134.8m for 2013, an increase of 37.83% year-on-year.

Turnover for Samherji was €550.2m, down marginally from the level of €553.1m hit in 2012. Cash flow from operating activities was also down to €77.1m, from €99.1m the year before.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!