Greenpeace har fel om fiskerättigheter och kvoter

Avskaffas systemet med individuella fiskerättigheter (kvoter) i Danmark så som Greenpeace tydligen föreslagit kommer det att leda till en katastrof i fisket. Fiskeriföretag och fiskarfamiljer som investerat i moderna miljövänliga fiskebåtar med god arbetsmiljö är de som kommer att drabbas av en sådan åtgärd då de satt sig i skuld för att kunna utveckla fisket på ett effektivt och samtidigt hållbart sätt.

Att tro att fisket ska kunna se ut som det gjorde för 20 år sen är en illusion. De små träbåtarnas tid är förbi I Sverige är de sen länge nästan helt försvunna och små fiskebåtar för kustnära fiske är oftast moderna, miljövänliga, lättarbetade plastbåtar. Antalet kvarvarande träfiskebåtar är mycket litet. Så kommer det att bli i Danmark också. Ingen vill arbeta i ett museiföremål, en tungarbetad träbåt med farlig arbetsmiljö har ingen framtid. De är på sikt dödsdömda oavsett vilken fiskeriförvaltning som finns. På samma sätt kommer de danska fiskelägen som saknar hamn och närhet till goda fiskevatten med stor sannolikhet att dö ut. Det är helt enkelt för farligt och osäkert att fiska från ett fiskeläge utan hamn. Den utvecklingen har inget med överförbara fiskerättigheter eller kvothandel att göra. Det har med arbetsmiljö och säkerhet att göra.

Greenpeace har dessutom helt missuppfattat effekterna av överförbara fiskerättigheter. Det fisnn inga som helst belägg för att det drabbar det kustnära fiske. Varken i det danska fisket elelr i det pelagiska svenska fisket. Antalet små kustnära har inte minskat mer efter att överförbara fiskerättigheter infördes i Danmark än vad som var fallet innan. I Sverige har införandet av individuella överförbara fiskerättigheter i det pelagiska fisket lett till en halvering av antalet stora båtar men ingen minskning alls vad det gäller små båtar som ägnar sig åt kustnära fiske. Inte heller finns det belägg för att så kallade kvotbaroner tagit över det danska fisket. I det pelagiska fisket och industrifisket dominerar ett antal stora fiskeriföretag (men de är nog faktiskt fler idag än för 4-5 år sen) men i det demersala fisket så innehas de flesta fiskerättigheter av kustnära fiskebåtar och fiskare som ägnar sig ett mer småskaligt fiske.

Överförbara fiskerättigheter har också lett till ett mer miljövänligt och långsiktigt hållbart fiske, inte omvänt som Greenpeace tycks hävda. Detta genom att överkapacitet inom fisket tagits bort, arbetsmiljön förbättrats genom nya båtar. Att anklaga de överförbara fiskerättigheterna för de skador som bottenrålning orsakar som Greenpeace också gör är helt befängt. Bottentrålning har använts i mer än 100 år. Det blir skador på bottnarna, men det orsakar ingen utfiskning i sig.

Det är inte heller de största båtarna som använder bottentrål. Det används i huvudsak av mindre kustnära fiskebåtar som fiskar havskräfta (jomfruhummer), plattfisk och torsk. Riktigt stora fiskebåtar fiskar överhuvudtaget inte bottenlevande fisk med ett undantag, industrifisket på tobis som dock använder en trål som orsakar klart mindre skador på botten än vad bottentrål för fiske av torsk, plattfisk eller kräfta (jomfruhummer) gör.

I de svenska fisken där individuella överförbara fiskerättigheter inte finns plågas fisket av olagliga metoder (uppgradering, utkast och viss fall kanske också svarta inkomster), dålig lönsamhet och överkapacitet. Det är ett bevis på att en återgång till ett byråkratiskt ransonssystem som Greenpeace verkar vilja ha är ett steg bakåt för ett långsiktigt hållbart och miljövänligt fiske.

Greenpeace har en felaktig problembeskrivning när det gäller fisket och därför föreslår de också felaktiga åtgärder. Att avskaffa FKA och IOK (de danska systemen för individuella överförbara fiskerättigheter) skulle gör fisket besvärligare (mer bifångster som inte går att sälja sälja och som inte får slängas tillbaka), mindre miljövänligt (olympiskt fiske med slöseri av bränsle), mindre lönsamt (sämre kvalitet på fisken, ökad bränsleförbrukning) och farligare (sämre arbetsförhållanden, arbetsmiljö och arbetstider då det i så fall gäller att vara först ute på havet, dvs olympiskt fiskeri). För yrkesfiskarna skulle det mesta alltså med stor sannolikhet blir sämre. Troligen också för konsumenten på grund av sämre kvalitet.

Läs mer:

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!