DFPO menar att överförbara fiskerätttigheter är nödvändigt

Danskt fiske plågades länge av överkapacitet, dvs för många båtar och dålig lönsamhet. För att råda bot på problemen så behövde nånting göras. Individuella överförbara fiskerättigheter (TFC) infördes. Den danska fiskeflottan har därefter snabbt anpassats genom att antalet båtar i mellanstorlekarna minskat kraftigt. Dessa båtar ägdes i huvudsak av partrederier av olika slag där många delägare inte ens var fiskare. Antalet riktigt stora båtar har ökat medan antalet små båtar minskat i samma takt som innan de individuella överförbara fiskerättigheterna infördes. Lönsamheten i fisket ökade, det blev lättare att bedriva ett långsiktigt hållbart fiske och de äldre som ville lämna fisket kunde göra det utan att ha skulder kvar. Det total antalet båtar har faktiskt bara minskat marginellt de senaste åren så situationen har uppenbarligen stabiliserat sig på en ny nivå. De individuella fiskerättigheterna är något som fungerat bra för att ge danskt fiske en möjlighet att överleva på lång sikt.

Svend-Erik Andersen

Svend-Erik Andersen

På grund av detta menar Danmarks Fiskeriforening PO (DFPO) och dess ordförande Svend-Erik Andersen att införandet av överförbara fiskerättigheter var nödvändigt i en artikel i Fiskeritidende:

Hovedtanken bag systemet var, at fiskerne ville blive i stand til bedre at planlægge deres eget fiskeri – man kan sige, at fiskerne fik ansvaret tilbage – og at man som fisker dermed ville få bedre mulighed for at skabe rentabilitet i sin egen virksomhed. Netop rentabiliteten var på det tidspunkt meget vigtig, fordi fiskeriet i det store og hele ikke var rentabelt.

Og endelig var der også en forventning om, at man med uddelingen af kvoteandelen ville opnå et mere bæredygtigt fiskeri. Grundtanken blandt forskere og politikere var, at når fiskerne fik et større ansvar – nemlig deres helt egne kvoter – ville de fiske mere ansvarligt og dermed bidrage positivt til bestandenes udvikling.

[…]

Alt i alt har det ført til, at det har været en nødvendighed for fiskerne at købe sig til flere fisk. Forenklet sagt er det i dag nødvendigt at fiske 50 procent større mængde, hvis man vil have den samme købekraft som for 15 år siden. Der er kun ganske få fiskere, der har kunnet overleve ved at fortsætte med at fiske på samme måde, som man gjorde for 15 år siden, og da Ny Regulering kom i 2005 var budskabet: Køb eller bliv købt.

För att få ett miljövänligt och långsiktigt hållbart fiske var det nödvändigt att minska antalet fiskebåtar i Danmark snabbare än vad minskningen redan var. Överförbara fiskerättigheter (TFC) är det klart effektivaste sättet att göra det på. TFC möjliggör också bättre planering av fisket, principen om först till kvarn som ledde till så kallat olympiskt fiske har därmed satts ur spel vilket bäddat för ett bättre utnyttjande av bränsle, fiskeansträngning, dagar till havs, kilowatt med mera.

Överförbara fiskerättigheter har lett till ett ekonomiskt lönsamt och ekologiskt hållbart fiske. Det har också lett till en koncentration av fiskerättigheterna på färre båtar, en naturligt följd av minskat antal båtar, vilket alltså varit nödvändigt. I det pelagiska fisket (IOK) har det lett till att stordriftsfördelarna slagit igenom, men i det demersala fisket (FKA) kontrollera den överväldigande mängden av fiskerättigheterna av mindre fiskebåtar. Med vissa undantag är det inte heller samma fiskeriföretag och fiskare som fiskar demersalt och pelagiskt.

Läs också:

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!