Svenska båtars makrillandningar 2015

Svenska fiskebåtar fiskar inte speciellt mycket makrill. Några få gör det. Det är i allmänhet samma båtar som fiskar mycket sill Nordsjön, Skagerak och Kattegatt för konsumtion. Makrillen fiskas av dessa stora båtar i huvudsak i Nordsjön. Som förväntat landade GG 764 Astrid mest makrill under år 2015 följd av GG 203 Ginneton. De två båtarna är tillsammans med GG 505 Polar de tre stora båtar som fiskar med snörpvad (ringnot) vid sidan av fisket med flyttrål (pelagisk trål). Makrillen tas ofta med snörpvad och det gäller också en del sill för konsumtion under vissa delar av året samt skarpsill invid den bohuslänska. Även GG 207 Torland och GG 204 Tor-ön är utrustade för snörpvadsfiske, men jag har aldrig sett nån snörpvad ombord.

Roro_annandagen_jul2015 - 15

Landad makrill 2015, båt, ton makrill, ägare

GG 764 Astrid, 1 124, Astrid Pelagic AB
GG 203 Ginneton, 981, Fiskeri AB Ginneton
GG 505 Polar, 753, Bryngeld Fiskeri AB
GG 207 Torland, 425, Torönland HB
GG 204 Tor-ön, 406, Torönland HB

Endast fyra svenska fiskerikoncerner är inblandade i makrillfisket. Det är de fyra största företagen/koncernerna.

Som en jämförelse kan vi också ta med svenskägda danskflaggade båtars landningar. De fiskar på dansk kvot. Det är bara de båtar som skulle ta plats på ovanstående topplistor som är med. I förhållande till den danska kvoten fiskar svenskägda båtar mycket lite.

Danskflaggade svenskägda båtar, landad makrill 2015, båt, ton makrill, ägare

S 264 Astrid, 2 899, Astrid Fiskeri A/S

Sammanlagt dominerar Astrid-koncernen det svenska makrillfisket precis som de dominerar det svenska sillfisket i Västerhavet.

Källor till siffrorna är Havs- och vattenmyndigheten samt NaturErhvervstyrelsen

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på ”Svenska båtars makrillandningar 2015”

Kommentarer är stängda.