Nissui – näst störst i Japan

Nissui, egentligen Nippon Suisan Kaisha (Japan Marine Co Ltd) är ett stort japanskt sjömats- och fiskeriföretag som i praktiken grundades 1908 då Ichiro Tamura skaffade ångtrålaren Daiichi-Maru. Tre år senare grundade han Tamura Steamship Fishery Division tillsammans med Kosuke Kunish och ett par andra personer. Detta kan anses utgöra starten för bolaget Nippon Suisan. 1919 bildades ett företag med namnet Kyodo Gyogyo för fiskeriverksamheten. 1927 byggde företaget Japans första dieseldrivna trålare.

I slutet av 1920-talet dominerades ägandet i företaget av finanskoncernen Mitsui och det var Japans, tillika världens störst fiskeriföretag. Kyodo Gyogyo kontrollerade 87% av trålfisket i Japan, 99% av krabbearbetningen med hjälp av flytande fabriker, 40% av den japanska valjakten på djuphaven och 76% av valjakten vid den japanska kusten. Företaget tillverkade 50% av den is som tillverkades i Japan och ägde 61% av all fryskapacitet samt stod för 20% av Japans fiskexport. Bolaget hade dotterbolag i Borneo (nederländsk koloni) och Korea. Fisket bedrivs långt norrut i Berings hav, kring Japan, kring Australien, kring öarna i södra Stilla Havet och runt Sydamerika. På 1930-talet började de också med valjakt kring Antarktis.

1936 köptes Nippon Godo Koxen KK (The Japan Consolidated Floating Factory Co) och Nippon Hogei KK (Japan Whaling Co. Ltd) och 1937 köptes företaget Nippon Suisen varvid Kydod Kyogo döptes om till Nippon Suisen. Samma år köptes också istillverkaren Nippon Shokuryo Kogyo KK (The Japan Food Industry Co, Ltd).

1941 hade företaget flera dotterbolag och intressebolag:

  • Argentine Commercial and Industrial Fisheries Co med två fiskebåtar helt inriktade på att fiska kummel (merluza),
  •  41% i Minami Nippon Gyogyo Tosei KK (The South Japan Fishery Control Co, Ltd i Formosa (idag Taiwa). Företaget hade 47 konservfabriker och mer än 150 fiskebåtar (1945 fanns 135 stycken kvar). antalet anställd 1945 var 1 000 personer. Företaget fiskade tonfisk, vitfisk och pelagisk fisk samt ägnade sig åt valjakt.
  • 57% i Borneo Suisan KK (The Borneo Marine Products Co, Ltd) med tonfiskfiske och bottentrålning efter vitfisk. Hade omkring 800 anställda.
  • 91 % i Nanyo Suisan KK (The South Seas Marine Products Co, Ltd) i Filippinerna som fiskade tonfisk och vitfisk. Cirka 300 anställda och 15 båtar.
  • Minami Manshu Kaiyo Gyogyo KK (The South Manchuria Ocean Fishery Co, Ltd), Manchuriet
  • Kyodo Gyogyo KK (The United Fishing Co, Ltd), Korea
  • Minoritetsandel i Kachu Suisan KK (Kachu Marine Products Co) i Shanghai, Kina
  • Hokuyo Hogei KK (North Sea Whaling Co)

Under andra världskriget tog den japanska staten kontroll över företaget som döpte som till Nippon Gyogyo Tosei KK (The Japan Ocean Fishery Control Co, Ltd). Istillverkning och fryslagren knoppades av i ett eget företag, Teikoku Suisan Tosei KK (The Imperial Fish Products Holding Co). Vid övertagandet ägde Nippon Suisen 292 fartyg, därav 9 fabriksfartyg för krabba, 3 valfångstfartyg och 243 fiskebåtar.

1945 lämnades verksamheterna tillbaka till de ursprungliga ägarna och Nippon Kaiyo Gyogyo Tosei  bytte namn till Nippon Suisan. Kvar fanns då bara 131  fiskebåtar, inga större fartyg av något slag fanns kvar. År 1946 ägde Mitsui-företag över 50% av aktierna. Ägarintressena i andra länder fanns då inte längre kvar. Teikoku är idag företaget sjömatsföretaget Nichirei.

NissuiValfångst i Antarktis återupptogs av Nippon Suisan 1946. 1949 börsnoterades företaget, 1952 började företaget återigen fiska i norra delarna av Stilla Havet.

På grund av en utvidgning av USA:s ekonomiska zon till 200 sjömil år 1976 förbjöds utländska fartyg fiska större delen av Berings Hav och norra Stilla Havet. Som en förberedelse inför detta bildades dotterbolaget Unisea i USA år 1974 och företaget flaggade in ett antal fiskebåtar till USA. Fisket var helt inriktat på pollock. 1978 bildades ett dotterbolag i Chile, 1981 ett i Argentina, 1988 köptes ett laxodlingsföretag i Chile, Salmones Antarctica.

Nippon Suisan var länge ett av världen största valfångsföretagoch efter att valfångst i praktiken förbjudits 1976 bildade de tillsammans med Maruha Nichiro och Kyokuyo det gemsamt ägda valfångstföretaget Kyodo Senpaku.

2001 köptes 50% av aktierna i Sealord på Nya Zeeland såväl som företagen/varumärkena Gorton’s och Blue Water i USA, 2004 det japanska laxodlingsföretaget Kurose Suisan och 2005 King & Price Seafood. 2004 grundades också NAL Peru. 2006 köptes ytterligare några försäljningsföretag, Nordic Seafood i Danmark, F.W. Bryce i USA och Nordsee i Brasilien och året efter Sasaya Shoten Co Ltd och Kaneko Shokuhin Co Ltd i Japan, samt Kunihiro Inc and Tai Mei Food Industrial Corp i Taiwan. Företaget DOSA bildades i Chile samma år.

I det US-amerikanska fiskeriföretaget Glacier Fish Company köptes 25% år 2008 och fusionerades med Alaska Ocean Safood som Nissui köpt 25% i redan år 2002. Nissui är huvudägare i det fusionerade bolaget som har cirka 320 anställda.  2010 köptes Delmar i Japan och 2013 bildades Yumigahama Suisan Co Ltd. Nippon Suisa (Nissui) har återigen blivit ett av världens största fiskeriföretag med verksamheter i hela världen. Totalt har Nissui idag cirka 8 500 anställda, vilket är betydligt färre än vad de hade innan andra världskriget. Nissui är inte helrl det tsörst japanska fiskeriföretaget. Det är istället Maruha Nichiro. Ägare av Mitsui verkar även idag vara Mitsui-gruppen.

Idag har Nissui främst fiskeriverksamhet i Japan, USA, Australien, Nya Zeeland och Chile. Fisket i Japan sker via fiskeriföretaget Kyowa Suisan. Kyowa Suisan är egentligen en återuppbyggnad av Nippon Suisans koreanska dotterbolag sen innan andra världskriget och har tagit över hela koncernens fiskeriverksamhet i Japan. Fiskeriverksamheten innefattar fiske med trål snurrevad, dörj, backor (långrev) och snörpvad. Främst fiskas vitfisk och tonfisk. Dessutom bedrivs fiskodlingsverksamhet i Japan i företagen Yumigahama Suisan, Kurose Suisan och Seinan Suisan. Utöver det äger Nissui en lång rad fiskberedningsföretag, fiakmjölstillverkare, fodertillverkare, fryshus, försäljningsbolag inom såväl grossist- som detaljistledet och restaurangföretag. Dessutom ingenjörs- och verkstadsföretag med inriktning på fiske och fiskindustri inklusive varvsverksamhet.

Nissui

I USA fiskar Nissuis dotterbolag främst vitfisk. Av den totala vitfiskkvoten i USA kontrollerade Nissui 15% år 2015. Bolagen de kontrollerar och som är fiskeriföretag är främst Unisea och Glacier Fish Company.

2012 kontrollerade Glacier 17%  av den pollockkvot som ingår i det som sköts av Pollock Conservation Co-op i Alaska:

American Seafoods — 47.37 %
Trident Seafoods — 18.64 %
Glacier Fish Co. — 17 % (Norton Sound Economic Dev. Corp äger andel via Siu Alaska)
Arctic Storm — 5.03 %
Arctic Fjord — 4.9 % (Bristol Bay Economic Dev. Corp 30% )
Starbound — 4.33 %
C/P Northern Hawk — 2.73% (Coastal Villages)

I Chile har Nissui en mindre fiskeriverksamhet i företaget Empresa de Desarrollo Pesquero de Chile S.A.(EMDEPES) och en mindre laxodlingsverksamhet i Salmones Antártica S.A. Fram till 2015 hade Nissui också en fiskeriverksamhet i Argentina, Pesantar. Den såldes dock till ett argentinskt företag, Newsan, inklusive fiskerättigheter för tandfisk och en fabrik. Detta efter att Argentina anklagat företaget för att ha fiskat i Falklandsöarnas ekonomiska zon vilkte inte är tillåter för företag med verksamhet i Argentina:

According to reports in the Chilean media, Juan Benegas, chief operating officer of Pesantar, submitted a complaint that Emdepes, the Japanese firm’s operation in Chile, was granted a licence from the British government to fish off the Falklands.

The governor of the region of Tierra del Fuego, Fabiana Ríos, suspended Pesantar’s fishing licenses, as a result.

Part of the complaint submitted to the ministry of agriculture and Daniel Filmus, Argentina’s secretary for matters relating to the Falkland Islands, is satellite maps of the journey made by the Emdepes vessel, “Union Sur”, into Falkland Islands waters.

It is against Argentine law for a fishing company to operate in the Falklands as well as Argentina.

I år har Nissui dessutom dömts till böter i Argentina för fisket vid Falklandsöarna.

Fisket i Australien sker i dotterbolaget Australian Longline Co Ltd med verksamheten baserad på Tasmanien. Fisket sker främst i Antarktis och är ett riktat tandfisk-fiske. Båtarna har dock hemmahamn i Fremantle i västra Australien. Antalet anställda ombord är cirka 50 personer.

Dessutom äger Nissui 50% av Sealord Ltd på Nya Zeeland. Den andra hälften av Sealord ägs av Maori-folket genom Moana New Zealand. Sealord är den största innehavaren av fiskeättigheter på Nya Zeeland med 19% av total TAC, vilket motsvarade ungefär 116 000 ton fisk år 2014.

Sealord med 1 100 anställda ägnar sig främst åt fiske på främst vitfisk men också på pelagisk fisk som sydlig blåvitling och taggmakrill. Dessutom driver Sealord fiskberedningsfabriker och fiskodling i helägda bolaget Sealord King Reef och delägda Petuna Aquaculture, båda i Australien.

Sealord äger också hälften av Petuna Sealord Deepwater Fishing Pty Ltd i Australien, Westfleet Seafoods Ltd i Nya Zeeland och musselodlingsföretaget Sealord Caistor i England. Sealords delägda företag i andra länder sysselsätter omkring 400 personer. Utöver det chartrar också företaget fiskebåtar för att fiska på företagets kvoter. Det rör sig dels om andra nyzeeländska båtar, men också om fiskebåtar hemmahörande i andra länder. Dessa båtar sysselsätter omkring 500 personer.

nissui_asia_oceania

I Europa har Nissui bara återförsäljningsföretag, ingen industriverksamhet och inget fiske.

Det sammanlagd antalet anställda i Nissui samt delägda bolag och intressebolag är omkring 10 500.

Mitsui-gruppen som med all sannolikhet är största ägare i Nissui har också andra ägarintressen i fiskeindustrin. Handelshuset Mitsui & co som är själva kärnan i gruppen tillsammans med Sumitomo-Mitsui Bank, äger sen 2015 23,37% i ett av Chiles större laxodlingsföretag, Salmones Multiexport S.A. (Salmex). Huvudägare i det företaget är chilenska Multiexport Foods. Mitsui & Co är också intressent i fiskodlingsföretag och friskförädlingsföretag i Japan.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!