Mitsubishi

Mitsubishi är en av de stora japanska finansgrupperna som alltid funnits på samma sätt som Mitsui. Mitsui har för sin del kontrollerat ett av världen största fiskeriföretag, Nissui, sen innan andra världskriget. Mitsubishi har inte haft några intressen i fiskerinäringen förrän tidigast på 1970-talet då de köpte an aktiepost i Toyo Reizo (Torei). Handelshuset Mitsubishi Corp har dock länge handlat med fisk- och fiskprodukter och beräknades stå för 30% av handeln med tonfisk i Japan på 1990-talet. 2009 beräknades de stå för 35-40% av världshandeln med tonfisk. De äger de japanska fiskgrossistföretagen och fiskberedningsföretagen Toyo Reizo Co Ltd (Torei), Maruichi Co Ltd och Sanyo Foods Co Ltd samt ett antal livsmedelsföretag som sysslar med köttproduktion, boskapsuppfödning, kycklinguppfödning etc liksom Japans största livsmedelsgrossist. Torei är det viktigaste bolaget i koncernen när det gäller tonfisk:

Toyo Reizo Co. Ltd (or Torei) is the major Mitsubishi company in the business of tuna trading67 and is 81.83% owned by Mitsubishi. Founded in 1948 (although Mitsubishi has only had a stake in the company since 1971, Torei trades and processes a wide range of seafood products, although sashimigrade tuna is its main product.

Torei does not have any fishing vessels of its own and purchases and sells both ranched and wildcaught tuna from suppliers in a number of countries and also other companies within the Mitsubishi Group. Sales are primarily to supermarkets and other major retailers, such as restaurant chains, although some tuna is still sold through the traditional system of consumer wholesale markets and auction houses, such as Tokyo’s Tsukiji market. In addition to supplying retailers, Torei markets tuna in Japan under the well-known brand Tuna Queen.

Torei has 11 offices and three processing plants in Japan, including significant operations at the Japanese port of Shimizu – the number one fishhandling port in Japan, with the majority of that fish being tuna. These include subsidiary, Toyo Reizo Food Service Co. Ltd and at least two cold storage facilities. In addition, they have a tuna processing plant in Yokohama. Tuna is transported to Japan in reefer vessels, including those chartered by MRS – another company in the Mitsubishi Group (see case study 3). In 2012, Toyo Reizo had sales worth ¥165.2 billion ($1.9 billion).

2009 så köpte Mitsubishi upp stora mängder tonfisk för att lagra då de spekulerade i att tonfisken skulle bli sällsynt och fiskas i mycket liten utsträckning. Något som skulle medföra prisökningar för tonfiskkött och ge företaget rejäla vinster. Riktigt så tycks det inte ha gått. Mitsubishis agerande var i linje med att miljöorganisationer hävdade att tonfiskbeståndet i Medelhavet helt skulle försvinna till 2012 och att det i övriga världshav skulle vara så litet att det var försumbart. Så har det inte heller blivit. Företaget agerande kritiserades mycket hårt. Enligt International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) var och är Mitsubishi också största uppköpare av tonfisk från illegalt fiske i västafrikanska vatten och i Stilla Havet, men ägde innan 2009 i all fall inga aktier i tonfiskföretag.

Mitsubishi CorpMitsubishi Corp köpte dock för ett antal år sen sammanlagt 7,2% av aktierna i Thai Union, ett av världens största fiskeriföretag. Största ägare är dock familjen Chansiri som har uppemot 20% av aktierna. Även thailändska staten är en stor ägare i företaget. Styrelsen domineras också av familjen Chansiri, med Kraisorn Chansiri som styrelseordförande och sonen Thiraphong Chansiri som VD. Även sonen Chuan Chansiri sitter i styrelsen för Thai Union. Thai Union är världens största tonfiskföretag och världen största räkodlingsföretag.

Tillsammans med Thai Union har Mitsubishi också skapat ett räkodlingsföretag, TMAC Co Ltd , startat 2012, i vilket Thai Union äger 50,99% och Mitsubishi resten.  I KIna är de delägare i en fiskberedningsindustri, Zhejiang Daling Seafood och i Vietnam är de delägare i fiskföretaget Trung Son Group.

Mitsubishi Corp

Källa: Mitsubishi

2011 köpte Mitsubishi det chilenska laxodlingsföretaget Salmones Humbolt via sitt chilenska dotterbolag Southern Cross Seafoods och 2014 köpte de också det norska laxodlingsföretaget Cermaq AS liksom chilenska Salmones Humboldt. Det är världens näst största företag när det gäller produktion av odlad lax, vid sidan av tonfisk den viktigaste fisken för sushi.

Cermaqs ursprung var foder och spannmålshandel utifrån det statliga företaget Statkorn AS som bildades 1994. 1995 knoppade kvarnverksamheten i företaget av och Norgesmøllene DA grundades genom en fusion med Skien Aktiemølle and Fritzøe Møller AS. Samma år köptes också 49% av foderföretaget Fiskå Mølle AS. Statkorn Holding AS bildas som holdingbolag för aktier och olika intressen.

1996 skapades så foderföretaget NorAqua AS med Statkorn Holding som ägare av 41% av aktierna. En aktiepost som tre år senare ökades till 57%. 1999 – 2003 såldes företagets intressen i kvarnverksamhet och spannmålshandel förutom en minoritetsandel. År 2000 köptes fodertillverkaren Ewos från danska Danisco A/S och fusionerades med NorAqua AS. Samma år köptes de först laxodlingsföretagen, Pacific National Group Ltd och Prime Pacific Seafarms Ltd i Canada, Mainstream Salmones y Alimentos S.A. i Chile samt Mainland Salmon Ltd, Shetland Norse Ltd och Aquascot Group Ltd i Skottland.

2001 bytte företaget namn från Statkorn Holding AS till Cermaq AS, 2003 fick fiskodlingsverksamheten namnet Mainstream även i Kanada och Skottland. 2004 köptes Salmones Andes i Chile och Heritage i Kanada. Året efter det stora norska laxodlingsföretaget Follalaks. Dessutom börsnoterades Cermaq ASA. 2006 köptes Langfjordlaks AS, Polarlaks AS and Hammerfest Lakseslakteri AS.

Fiskodlingarna i Skottland såldes 2010, 2011 minoritetsandelen i Hordafor AS och 2013 såldes Ewos till det svenska riskkapitalbolaget Altor och US-amerikansk Bain Capital. Ewos ägs idag av spannmålsföretaget  Cargill. Laxodlingsverksamheten bytte också namn till Cermaq. Ett år senare köpte Mitsubishi hela företaget. Cermaq har 4 100 anställda varav 3 300 i Chile.

Salmones Humboldt har också vuxit genom uppköp. Bland annat genom köp av Comercial Mirasol år 2014.

2015 producerade Mitsubishi-koncernen totalt 139 000 ton lax.

Mitsubishi Corporation är världens största handelshus med över 68 000 anställda i dotterbolag (2016), dvs inklusive Cermaq. I moderbolaget finns ungefär 5 500 anställda. Intressebolaget Thai Union har fler än 46 000 anställda (2015) men har i sin tur intressen i en lång rad delägda företag.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på ”Mitsubishi”

Kommentarer är stängda.