Danska kräftlandningar 2017 – båtar och företag

Precis som i Sverige är kräftfiske, eller fiske av jomfruhummer som kräfta heter på danska, ekonomiskt viktigt i Danmark. Huvuddelen av det danska fisket sker i Kattegatt och Skagerak och enbart med bottentrål. Det svenska kräftfisket sker också i huvudsak med bottentrål, men det handlar då om trålar med rist som sorterar bort bifångsterna.

I Danmark fiskas enbart med trål utan rist vilket innebär att bifångst normalt utgör cirka 70% av fångsten. Detta gör att danska båtar måste ha stora fiskerättigheter för torsk, rödspätta och annan vitfisk för att fisket ska kunna bedrivas på ett lagligt, vettigt och rimligt sätt.

Viktiga hemmahamnar för kräfttrålare är Østerbyhavn på Læsø, Strandby, Skagen och Frederikshavn. Kräfta fiskas huvudsakligen i Kattegatt och Skagerak. I Nordsjön fiskar ett fåtal båtar och det är i allmänhet båtar som ägnar sig åt fiske av konsumtionsfisk i första hand. Där är också storföretagare inom fisket bland de som fiskar mest.

R 230 Ocean Freja

R 230 Ocean Freja. Bild: Bendt Nielsen

I Skagerak och Kattegatt där det mesta fiskas dominerar istället yrkesfiskare från Strandby, Frederikshavn och Læsø, flertalet av de som fiskar mycket kräfta i Skagerak, Kattegatt och Östersjön är inte storföretagare i fisket. De enda kvotkungar som förekommer i kräftfisket är Barslund Jensen, familjen Vendelbo och Henning Kjeldsen (om vi betraktar Lynge fiskeri ApS som kontrollerat av Henning Kjeldsen).

Landningar av jomfruhummer från Nordsjön 2017, båt, ton, ägare

R 230 Ocean Freja, 88, Kristian Barslund Jensen & Per Lund-Hansen
HM 335 Flipper, 85, Ken Drachmann och Peter Øgaard
FN 436 Tove Kajgaard, 84, Lars Kajgaard
FN 462 Jeanne, 64, FN 462 Jeanne ApS (Svend-Erik Andersen & Peter Vadsager Husth)
HM 289 Cyrano, 54, Frederik Vendelbo Fiskeri ApS (Frederik Vendelbo)
R 161 Christina Michelle, 51, familjen Falch Stark
S 41 Sydkysten, 43, Lynge Fiskeri ApS (Lindy Lynge)
O 91 Albatros, 26, Partsrederiet Albatros ApS (fam. Boll Clausen)
RI 372 Anni Nielsen, 26, Jacob Møller Jensen, Jens Frich och Lasse Hulgaard Larsen

Landningar av jomfruhummer från Nordsjön norsk zon 2017, båt, ton, ägare

HM 228 Pondus, 25, Fiskeriselskabet Pondus ApS

Svend-Erik Andersen som äger 67 % av FN 462 Jeanne är ordförande i Danmarks Fiskeriforening PO (DFPO). Jacob Møller Jensen är huvudägare i RI 372 Anni Nielsen.

FN 104 Carpe Diem

FN 104 Carpe Diem. Bild: Karstensens Skibsværft

Landningar av jomfruhummer från Skagerak, Kattegatt och Östersjön 2017, båt, ton, ägare

FN 104 Carpe Diem, 113, FN 104 Carpe Diem ApS (Erik Vinther Poulsen)
ND 58 Moonlight, 101, Bo Spurr Nielsen
FN 426 Kjølpen, 98, FN426 Kjølpen ApS (Karsten Marius Kristensen)
A 357 Hanne Due, 97, familjen Aabenhus Nielsen
FN 226 Andrea Klitbo, 97, Andrea Klitbo ApS (Eric Thomas Christiansen)
FN 436 Tove Kajgaard, 86, Lars Kajgaard
FN 462 Jeanne, 81, FN 462 Jeanne ApS (Svend-Erik Andersen & Peter Vadsager Husth)
AS 238 Nordskov, 70, Niels Peter Skov
SG 244 Floto, 69, Carsten Pedersen
FN 445 Caroline, 69, Kjeld Madsen
FN 341 Line H, 68, Klaus Rosenfeldt Hansen
AS 520 Bjarke, 65, Morten Hansen
RS 151 Ejca, 64, Ejner Birkelund Thomassen
FN 234 Canopus, 60, FN 234 Canopus ApS (Jens Vinther Poulsen)
FN 372 Slesvig, 60, Frank Levorsen
S 41 Sydkysten, 59, Lynge Fiskeri ApS (Lindy Lynge)
SG 25 Anni Holm, 58, familjen Pedersen
FN 220 Ida Marie, 53, Kenneth Otto Christensen
FN 326 K. Larsen, 53, Kent Jørgen Larsen
FN 261 Stjerne, 51, Henrik Krogh Larsen
FN 72 Nebraska, 50, Christian Jerup Andersen

Familjen Vinther Poulsen äger två större kräfttrålare varav båda hör hemma på Læsø även om Jens Vinther Poulsen bor i Frederikshavn. Vi bolaget FN 104 Carpe Diem ApS ägs dessutom flera andra båtar såsom FN 204 Danzig, FN 305 Knogen, FN 42 Elias och FN 304 Jegens.

Totala landningar av jomfruhummer 2017, företag/familj, ton, ägare

Lars Kajgaard, 170, (Strandby)
Fam. Vinther Poulsen, 141, (Læsø)
FN 462 Jeanne ApS, 125, Svend-Erik Andersen & Peter Vadsager Husth (Strandby)
Ken Drachmann och Peter Øgaard, 118, (Hanstholm)
Lynge Fiskeri ApS, 102, Lindy Lynge (Skagen/Thyborøn)
Kristian Barslund Jensen & Per Lund-Hansen, 102, (Nexø/Svaneke)
Bo Spurr Nielsen, 101, (Rødvig)
FN426 Kjølpen ApS, 98, Karsten Marius Kristensen (Strandby)
Fam. Aabenhus Nielsen, 97, (Hals)
Andrea Klitbo ApS, 97, Eric Thomas Christiansen (Læsø)

Om Lynge Fiskeri ApS som har Kjeldsens firmamärke i fören på sina båtar betraktas som ägt av Henning Kjeldsen skulle de totala landningarna av kräfta för Henning Kjeldsen bli 118 ton.

S 41 Sydkysten

Läs också:

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,