Danska landningar av brisling 2017 – båtar och företag

Skarpsill, brisling, är en av de två viktigaste fiskarterna i danskt industrifiske. Den andra är tobis. Brisling fiskas i danskt fiske framförallt för tillverkning av fiskmjöl  och fiskolja, medan det i Sverige finns ett visst konsumtionsfiske i Skagerak. Fisket bedrivs i huvudsak i Nordsjön, men också till stor del i Östersjön.

Landningar av brisling från Nordsjön 2017, båt, ton, ägare

S 144 Themis, 9 837, Themis Fiskeri A/S
HG 62 Beinur, 7 346, P/R Beinur
L 673 Meilsø, 6 814, P/R L 673 Meilsø
L 415 Stormy, 5 440, Mindbo ApS
L 854 Helle Ronny, 5 287, P/R Helle Ronny L 854
S 549 Birgitte, 5 230, August A/S
L 229 Lykke Hametner, 4 681, John-Anker Hametner Larsen
L 228 Susanita, 4 556, John-Anker Hametner Larsen
AS 464 Stella Nova, 4 490, Fiskeriselskabet Stella Nova ApS
E 727 Jette Kristine, 4 399, Jette Kristine E 727 ApS
L 573 Hallingsø, 3 858, P/R Hallingsø
HM 379 Lingbank, 3 762, Lingbank Fiskeri A/S
S 49 Birgitte Martine, 3 679, Gitte Henning A/S
S 205 Ceton, 3 641, Gifico ApS
L 920 Tina Jeanette, 3 544, P/R L 920 Tina Jeanette
S 149 Birthe, 3 380, Gitte Henning A/S
L 106 Monsun, 3 366, Christer og Lennart Fiskeri A/S
L 525 Thingholt, 3 269, John-Anker Hametner Larsen
S 47 Lasse, 3 233, Gitte Henning A/S

Dominerande ägare i Gitte Henning A/S är Henning Kjeldsen medan August A/S ägs av Kim Folmer Pedersen. Henning Kjeldsen sitter i styrelsen för August A/S och har tidigare varit ägare. Bolaget har också sin adress hemma hos Henning Kjeldsen så en hel del tyder på att den sistnämnde är den egentlige makthavaren i bolaget. Familjen Knak är huvudägare i P/R L 673 Meilsø och P/R Hallingsø. P/R Beinur ägs av familjen Tindskard, P/R L 920 Tina Jeanette kontrolleras av Brdr. Langer A/S och P/R Helle Ronny L 854 av Conrad Hviid och Niki Andersen.

Fisket i Skagerak och Kattegatt är i jämförelse med fisket i Nordsjön mycket begränsat.

Landningar av brisling från Skagerak och Kattegatt 2017, båt, ton, ägare

FN 109 Nordland, 770, Mikael Nielsen
FN 267 Emilie, 738, FN 267 Emilie ApS

Brislingfisket i Östersjön domineras av svenskägda fiskeriföretag. Endast Gitte Henning A/S och Lingbank Fiskeri A/S är inte svenskägda av de som som landat mest brisling från Östersjön.

Landningar av brisling från Östersjön 2017, båt, ton, ägare

S 144 Themis, 7 844, Themis Fiskeri A/S
AS 464 Stella Nova, 5 264, Fiskeriselskabet Stella Nova ApS
S 205 Ceton, 4 260, Gifico ApS
S 47 Lasse, 2 956, Gitte Henning A/S
S 49 Birgitte Martine, 2 764, Gitte Henning A/S
AS 202 Neptun, 1 649, Odeskar Fiskeri A/S
HM 379 Lingbank, 1 395, Lingbank Fiskeri A/S

Totalt sett var John-Anker Hametner Larsens fiskeriföretag det som landade mest brisling år 2017. Han äger ett stort antal fiskebåtar som landat brisling, L 227 Grethe Hviid, L 228 Susanita, L 229 Lykke Hametner, L 441 Hametner Senior, L 525 Thingholt, R 500 Sophia Hametner och S 229 Maria Hametner. Då han inte är en stor innehavare av fiskerättigheter hyr han in det mesta.

Betraktas August A/S som kontrollerat av Henning Kjeldsen blir han dock större än Hametner Larsen med landningar på totalt 21 242 ton från 4 båtar. Themis Fiskeri A/S är den tredje stora företaget med bara en enda båt.

Sammanlagd mängd landad brisling 2017, företag, ton, ägare

John-Anker Hametner Larsen, 17 978, (Thyborøn)
Themis Fiskeri A/S, 17 681, familjen Ryberg (Rörö)
Gitte Henning A/S, 16 012, Henning Kjeldsen (Skagen)
Knak, 10 672, (Thyborøn)
Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, 9 754, familjen Bryngelsson (Fotö)
Tindskard, 8 078, (Hirtshals)
Gifico ApS, 7 901, familjen Claesson (Fiskebäck)
Mindbo ApS, 5 440, familjen Christensen (Thyborøn)
P/R Helle Ronny L 854, 5 287, Hviid & Andersen (Thyborøn)
August A/S, 5 230, Kim Folmer Pedersen (Skagen)
Lingbank Fiskeri A/S, 5 157, familjen Rasmussen (Hanstholm)

Av de 11 största företagen är 3 stycken svenskägda. 4 hör hemma i Thyborøn och 2 i Skagen. De som fiskar mest är inte främst de företag som innehar mes fiskerättigheter utan det handlar i stor utsträckning om fiskeriföretag som hyr in fiskerättigheter. Av de som landat mycket så är Themis Fiskeri A/S, Gitte Henning A/S, Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, familjen Tindskard, Lingbank Fiskeri A/S, Gifico ApS och familjen Knak stora innehavare av fiskerättigheter.

Både Themis Fiskeri A/S och Gifico ApS hyrde också in en hel del brisling under 2017. Förutom John Anker Hametner Larsen hyrde Mindbo ApS, P/R Helle Ronny L 854, Jette Kristine E 727 ApS och Christer og Lennart Fiskeri A/S in större delen av den brisling de landade år 2017.

Företag som innehar stora fiskerättigheter för brisling men som inte landade mycket år 2017 var Astrid Fiskeri A/S, Asbjørn A/S, Rederiet Ruth A/S, Triple-Nine (Fiskeriselskabet 2Bis ApS) och P/R HG 333 Isafold.

Läs mer:

Källa till uppgifterna: Landbrugsstyrelsen

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på ”Danska landningar av brisling 2017 – båtar och företag”

Kommentarer är stängda.