Danska landningar av tobis 2017 – båtar och företag

Ett bra år är tobis den viktigaste industrifisken, dvs fisk som används till fiskmjöl och fiskolja, i Danmark. Men kvoterna går upp och ner med kraftiga variationer mellan åren. 2017 var ett bra år med hög tobiskvot. Tobis fiskas ungefär två månader om året, på senvåren-försommaren. Fisket bedrivs i Nordsjön på grunda områden med grusbotten. Det redskap som används är en bottentrål av en typ som kallas semipelagisk trål. Både bottentypen och redskapet innebär att skadorna på bottnarna är små och i det långa loppet utan betydelse.

Landningar av tobis från 2017, båt, ton, ägare

HG 62 Beinur, 19 971, P/R Beinur
S 264 Astrid, 19 097, Astrid Fiskeri A/S
HG 333 Isafold, 17 148, P/R HG 333 Isafold
S 349 Gitte Henning, 16 390, Gitte Henning A/S
HG 265 Asbjørn, 14 576, Asbjørn A/S
HG 264 Ruth, 12 073, Rederiet Ruth A/S
E 532 Rockall, 10 821, Astrid Fiskeri A/S
HG 365 Junior, 10 504, Asbjørn A/S
S 205 Ceton, 10 274, Gifico ApS
S 144 Themis, 10 080, Themis Fiskeri A/S
E 349 Cattleya, 9 644, Cattleya A/S
L 920 Tina Jeanette, 8 991, P/R L 920 Tina Jeanette
L 415 Stormy, 8 598, Mindbo ApS
HM 379 Lingbank, 8 356, Lingbank Fiskeri A/S
L 673 Meilsø, 8 180, P/R L 673 Meilsø
E 727 Jette Kristine, 7 422, Jette Kristine E 727 ApS
L 854 Helle Ronny, 7 352, P/R Helle Ronny L 854
L 273 Olga Ruby, 6 999, P/R Olga Ruby
L 573 Hallingsø, 6 835, P/R Hallingsø
L 106 Monsun, 6 799, Christer og Lennart Fiskeri A/S
L 229 Lykke Hametner, 6 766, John-Anker Hametner Larsen
L 449 Myggenes, 6 490, Lynge Fiskeri ApS
R 500 Sophia Hametner, 6 074, John-Anker Hametner Larsen
L 441 Hametner Senior, 6 032, John-Anker Hametner Larsen
AS 464 Stella Nova, 5 594, Fiskeriselskabet Stella Nova ApS
AS 202 Neptun, 5 420, Odeskar Fiskeri A/S
L 526 Lonny Hedvig, 5 152, P/R Lonny Hedvig
L 228 Susanita, 5 060, John-Anker Hametner Larsen
S 549 Birgitte, 4 971, August A/S
L 852 Michelle-Jasmine, 4 953, P/R Michelle Jasmine
S 229 Maria Hametner, 4 469, John-Anker Hametner Larsen
L 525 Thingholt, 4 352, John-Anker Hametner Larsen
S 149 Birthe, 4 050, Gitte Henning A/S

Dominerande ägare i Gitte Henning A/S är Henning Kjeldsen medan August A/S ägs av Kim Folmer Pedersen. Henning Kjeldsen sitter i styrelsen för August A/S och har tidigare varit ägare. August A/S har också sin adress hemma hos Henning Kjeldsen så en hel del tyder på att den sistnämnde är den egentlige makthavaren i bolaget. Lindy Lynge som äger Lynge Fiskeri ApS är anställd i Gitte Henning A/S och S 449 Myggenes har tidigare ägts av Gitte Henning A/S.

Familjen Knak är huvudägare i P/R L 673 Meilsø och P/R Hallingsø. P/R Beinur ägs av familjen Tindskard, P/R L 920 Tina Jeanette kontrolleras av Brdr. Langer A/S, P/R Helle Ronny L 854 av Conrad Hviid och Niki Andersen, P/R Olga Ruby ägs av familjen Ruby medan P/R Lonny Hedvig ägs av familjen Hovgaard Schmidt. Mindbo ApS ägs av familjen Christensen och P/R Michelle-Jasmine av familjen Kloster.

HG 62 Beinur

HG 62 Beinur. Bild: Gifico ApS

Sammanlagd mängd landad tobis 2017, företag, ton, ägare

John-Anker Hametner Larsen, 36 536, (Thyborøn)
Astrid Fiskeri A/S, 29 918, familjen Johansson (Rörö)
Asbjørn A/S, 25 080, familjen Magnusen (Hirtshals)
Tindskard, 23 213, (Hirtshals)
Gitte Henning A/S, 23 047, Henning Kjeldsen (Skagen)
P/R HG 333 Isafold, 17 148, familjen Niels Jensen (Hirtshals)
Knak, 15 015, (Thyborøn)
Rederiet Ruth A/S, 12 073, familjen Madsen (Hirtshals)
Gifico ApS, 10 274, familjen Claesson (Fiskebäck)
Themis Fiskeri A/S, 10 080, familjen Ryberg (Rörö)
Cattleya A/S, 9 644, Flemming Pedersen (Esbjerg)
P/R L 920 Tina Jeanette, 8 991, familjen Langer (Thyborøn)
Mindbo ApS, 8 598, familjen Christensen (Thyborøn)
Lingbank Fiskeri A/S, 8 356, familjen Rasmussen (Hanstholm)
Jette Kristine E 727 ApS, 7 422, Niels Arne Hounisen (Esbjerg)
P/R Helle Ronny L 854, 7 352, Hviid & Andersen (Thyborøn)
P/R Olga Ruby, 6 999, familjen Ruby (Thyborøn)
Christer og Lennart Fiskeri A/S, 6 799, familjen Jansson (Donsö)
Lynge Fiskeri ApS, 6 490, Lindy Lynge (Thyborøn)
Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, 5 594, familjen Bryngelsson (Fotö)
Odeskar Fiskeri A/S, 5 420, familjen Andersson (Vrångö)
P/R Lonny Hedvig, 5 152, familjen Hovgaard Schmidt (Thyborøn)
August A/S, 4 971, Kim Folmer Pedersen (Skagen)
P/R Michelle Jasmine, 4 953, familjen Kloster (Thyborøn)

John-Anker Hametner Larsens företag är det som fiskar mest tobis. De fiskar mycket mer än de fiskerättigheter han innehar. Andra företag och yrkesfiskare som främst fiskar på inhyrda fiskerättigheter är bl.a. familjen Knak, P/R L 920 Tina Jeanette, Mindbo ApS, P/R Helle Ronny L 854, P/R Olga Ruby, Christer og Lennart Fiskeri A/S, Lynge Fiskeri ApS,  Odeskar Fiskeri A/S, P/R Lonny Hedvig och P/R Michelle Jasmine.

Företag som hyr ut fiskerättigheter är bl.a. Astrid Fiskeri A/S, Themis Fiskeri A/S, Gitte Henning A/S, P/R HG 333 Isafold, Asbjørn A/S, Rederiet Ruth A/S, familjen Tindskard och Jette Kristine E 727 ApS. Det finns alltså en klar skillnad emellan de som innehar mest fiskerättigheter för tobis jämfört med de som fiskar och landar mest tobis:

Danska fiskerättigheter för tobis 2017

Om Lynge Fiskeri ApS och August A/S skulle räknas som företag under Henning Kjeldsens kontroll skulle hans landade mängd tobis öka till 34 508 ton vilket skulle göra honom till nästa största tobisfiskare efter Hametner Larsen.

Läs mer:

Källa till uppgifterna är Landbrugsstyrelsen.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på ”Danska landningar av tobis 2017 – båtar och företag”

Kommentarer är stängda.