Veckans båt – GG 203 Ginneton

GG 203 Ginneton är utifrån motorstyrka (4 920 kW) Sveriges största fiskebåt. Den är näst störst tonnagemässigt med sina 1 424 bruttoton efter GG 229 Clipperton och den tredje längsta fiskebåten (57,6 meter) i Sverige efter GG 229 Clipperton och GG 505 Polar. Båten är utrustad för att fiske med snörpvad eller trål. Används för pelagiskt fiske efter sill, makrill och skarpsill såväl som semipelagiskt fiske efter tobis. Har tidigare även använts för blåvitlingfiske. Hemmahamn för GG 203 Ginneton är Fiskebäck.

Ursprungligen byggdes båten på Flekkefjord Slipp & Maskinfabrikk AS i Flekkefjord, Norge, år 1997 som FR 224 Christina S med hemmahamn i Fraserburgh, Skottland. Beställare och första ägare var Freedom Fish Ltd (Ernest Simpson) och Shannon Fishing Ltd (familjen Simpson). För båtens skötsel och drift stod P & J Johnstone, ett dotterbolag till Andrew Marr International. Andrew Marr är ett av Europas största fiskeriföretag.

2006 såldes båten till Virgar Tindskard i Hirtshals, Danmark, och blev HG 62 Beinur. Tindskard är från Färöarna och kom till Danmark på 1970-talet. För omkring 25 år sen arbetade Virgar Tindskard ombord på den dåvarande Ginneton.

Fiskeri AB Ginneton (familjen Claesson i Sverige) köpte båten år 2016 och den blev därmed GG 203 Ginneton. Enligt DNV är det dock danska Gifico ApS (också ägt av familjen Claesson) som äger den svenskflaggade båten och inte svenska Fiskeri AB Ginneton.

GG 203 Ginneton

GG 203 Ginneton

Huvudmotorn är en Wärtsilä 12V32 och de tre hjälpmotorerna är Caterpillar, två stycken 3508 och en 3306. Båten har två Brunvoll sidopropellrar (thrusters) på 423 kW. RSW-tankarna är på totalt 1 350 kubikmeter.

Familjen Claesson äger Fiskeri AB Ginneton i Sverige som i sin tur äger 50% av Gifico ApS i Danmark. Resterande 50% i det danska företaget ägs av familjen Claesson direkt. I Fiskeri AB Ginneton sitter Kurt Claesson, Thor Claesson, Philip Claesson och Johannes Claesson i styrelsen medan styrelsen i det danska företaget utgörs av Kurt Claesson, Thor Claesson, Jacob Claesson och Simon Jonathan Chamoret med Johannes Claesson som direktör.

Kurt Claesson är idag också ordförande i Sweden Pelagic Federation PO, den organisation som företräder det pelagiska fiskets båtar och företag i Sverige. Johannes Claesson är för sin del styrelsemedlem i den danska motsvarigheten Danmarks Pelagiske PO.

Andra källor: EU:s fiskebåtsregister

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!