Karin Glaumann från WWF visar sin okunnighet

I ett nyhetsinslag i Sveriges Radio om den falska nyheten om att makrill skulle ha fått rött ljus visar Karin Glaumann från WWF vilka grunda kunskaper hon har om fiske:

Fiskekvoterna överskrids fortfarande rejält på många håll med siffror som 90 procent i Medelhavet, 50 procent i Östersjön och 40 procent i Nordostatlanten, det säger Karin Glaumann på Världsnaturfonden.

Uttalandet är bara dumheter. Ingen fiskar över de beslutade kvoterna i något av de hav hon nämner. I Medelhavet finns inga kvoter för de flesta arter, det finns ingen fungerande övervakning och ingen egentliga förvaltning. Det går inte att fiska över de beslutade kvoterna för de finns inte. I de övriga haven fiskas det förstås inte över de beslutade kvoterna då det inte är möjligt annat än att fisket sker olagligt. Överfiske handlar inte om att det fiskas mer än de beslutade kvoterna utan om att det fiskas mer än vad den vetenskapliga rådgivningen säger att det kan fiskas.

Olagligt fiske förekommer troligen i det polska fisket på torsk och lax i Östersjön, men inte i något annat fiske där. Det förekommer sannolikt också olagliga utkast i torskfisket men inte i sådan storleksordning att det leder till att det fiskas mer än kvoterna (cirka 25% av torskkvoten landas, utkasten uppges till max. 30% av det).

I Nordostatlanten finns det tecken på att det eventuellt kan finnas olagligt fiske på räka i Skagerak och Nordsjön på grund av en kraftig överkapacitet i norskt och svenskt räkfiske. Men detta är bara lösa antaganden som saknar belägg och bevis. Räkfisket är MSC-märkt och har grönt ljus från WWF.

I det danska kräftfisket i Skagerak och Kattegatt (också det MSC-certifierat och har grönt ljus från WWF) förekommer det troligen en hel del olagliga utkast då en hel del båtar inte har tillräckligt med kvoter för de omfattande bifångsterna av fisk (70% av fångsterna i det danska kräftfisket är bifångster).

Enligt vissa miljörörelser så överfiskas däremot 90% av fisken i Medelhavet, 50% i Östersjön och 40% i nordostatlanten. Detta är ett rent påhitt. I Medelhavet vet ingen hur läget är då det för i stort alla arter inte finns några egentliga kvoter som fastslagits på vetenskaplig väg. Sannolikt är överfisket stort i Medelhavet. I Östersjön har visserligen politikerna i EU beslutat om större kvoter än vad det vetenskapliga rådgivningen rekommenderade men eftersom kvoterna inte fiskas upp så är påståendet om överfiske ändå fel. Samma sak gäller för nordostatlanten.

Glaumann demonstrerar sin okunnighet även när det gäller makrillfisket för hon säger:

– Makrillen får rött ljus om den är fiskad med garn i Nordostatlanten och den bör man undvika. En del makrill får gult och det beror på att den fiskas med en mer skonsam fiskemetod, men generellt tycker jag att man bör undvika att äta makrill tills man fått ordning på överfisket, säger Karin Glaumann på Världsnaturfonden.

Makrillfiske med garn är småskaligt och sker vid kusterna i framförallt Sverige och Norge. Det utgör nån enstaka procent av makrillfisket och har ingen som helst påverkan på beståndet. Fisket är mycket skonsamt och har små eller inga bifångster. Det finns ingen som helst anledning att makrill från sådant fiske ska bojkottas eller ha rött ljus.

I stort sett all makrill fiskas av mycket stora fiskebåtar med flyttrål (pelagisk trål) och snörpvad (ringnot). Det är ett mycket miljövänligt och klimatvänligt fiske, lika skonsamt som garnfiske. Det är alltså inte så att garnfiske av makrill är miljömässigt sämre än fisk med flyttrål och snörpvad.

Nåt överfiske av makrill är dock kanske inte aktuellt just i år. Den vetenskapligt rekommenderade kvoten har höjts med över 100 %. De politiskt beslutade kvoterna kommer också att höjas men kanske inte med lika mycket. Dessutom håller sig alla länder utom tre, Grönland, Island och Färöarna, inom ramen för den vetenskapliga rådgivningen. De tre länderna har länge vägrat acceptera den vetenskapliga rådgivningen och överenskommelser om kvoter. De tre länderna står för hela överfisket av makrill som förekommit i flera år. Så vill någon bojkotta makrill ska det vara makrill fiskad av båtar från Grönland, Island och Färöarna. Däremot ska makrill fångad av svenska, norska, danska, skotska och ryska båtar inte bojkottas. Det är länder som följer det vetenskapliga rådgivningen. Garnfiskad makrill ska naturligtvis inte heller bojkottas.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!