Fiskemöjligheter för torsk i Östersjön 2019

Torskkvoterna för Östersjön är uppdelade i tre delar, kustkvot, demersala fiskemöjligheter i västra Östersjön och demersala fiskemöjligheter i östra Östersjön. De demersala fiskemöjligheterna innehas enbart av trålare och nästan alla har fiskemöjligheter både i västra och östra Östersjön. Båtarna kan med nåt enstaka undantag delas in i två grupper, båtar som ägs av fiskar bosatt på Östersjökusten och båtar ägda av västkustfiskare från Halland och Göteborgsområdet.

De flesta fiskemöjligheter innehas av en person, men några innehas av företag. I några fall saknar personen för närvarande en båt, det gäller Hans-Erik Hansson som tidigare ägde KA 156 Karlsö. Lars-Uno Bryngeld som står för ett tillstånd som tidigare var knutet till GG 50 Runafjord och Mats Johansson som har beställt en ny GG 500 Vingaskär och sålt den gamla.

Fiskemöjligheter delas ut årligen och är under året köp-, sälj, byt- och hyrbara. Båtar baserade i östersjöhamnar gynnas vid tilldelningen av fiskemöjligheter

Många de de båtar som landar mycket torsk från västra Östersjön ägnar sig åt fiske i Öresund. De är alltid garnbåtar då trålning är förbjudet i Öresund. I östra Östersjön finns det också en hel del båtar som fiskar med passiva redskap, såväl med garn som med backor (långrev). Båtar som fiskar med passiva redskap ingår inte i systemet med fiskemöjligheter. De fiskar istället på kustkvoten. I Västerhavet finns det dock båtar som fiskar med passiva redskap som har fiskemöjligheter för torsk.

Fördelning av fiskemöjligheter i västra Östersjön per båt 2019, båt, kg, licensinnehavare, båtägare

 • TG 12 Rönnskär, 71 460, Ulf Lundahl, AB Lundahl & Lundahl
 • SIN 59 Kungsö, 51 911, Kungsö AB, Edvard Matsson (son till Mats Johansson, Styrsö)
 • FG 3 Kontiki, 48 606, Erik Gripse, DE Fiske AB
 • (KA 156 Karlsö), 46 181, Hans-Erik Hansson
 • KA 15 Tallona, 37 676, Tallona AB, Tallona AB
 • GG 359 Westerö, 33 014, Tomas Larsson, Tomas Larsson
 • KR 58 Arcona, 30 453, John Blomberg. Blomberg
 • KA 250 Almy West, 29 079, Henrik Torkelsson, Almy West AB
 • VG 106 Theseus, 27 131, Martin Torkelsson, HB VG 106 Theseus
 • KR 191 Mindy, 24 520, Mikael Ölund, Mikael Öhlunds Fiske AB
 • SIN 37 Linzy, 19 687, Stig Haraldsson, Haraldsson
 • SIN 17 Ymer, 19 164, Mikael Henriksson, Henriksson
 • GG 44 Runavik, 18 750, Thomas Bryngeld, Bryngeld Fiskeri AB
 • UÅ 5 Cecilia, 15 931, Fredrik Jonsson, Eos Shipbroker AB
 • GG 208 Ganthi, 14 648, Morgan Ahlström, Västanfisk AB
 • GG 370 Mercy, 13 250, Arvid Olofsson, Olofsson
 • GG 892 Strannefjord, 13 069, Andreas Jonsson, Hagberg Fiske AB
 • (GG 50 Runafjord), 11 090, Lars-Uno Bryngeld, Bryngeld Fiskeri AB
 • SIN 53 Gerd, 10 861, Örjan Höglund, HB Ölandia

Fördelning av fiskemöjligheter i västra Östersjön per båt 2019, båt, kg, licensinnehavare, båtägare

 • KA 250 Almy West, 373 815, Henrik Torkelsson, Almy West AB
 • KR 58 Arcona, 344 918, John Blomberg, Blomberg
 • VG 106 Theseus, 311 440, Martin Torkelsson, HB VG 106 Theseus
 • KA 15 Tallona, 291 483, Tallona AB, Tallona AB
 • SIN 59 Kungsö, 281 154, Kungsö AB, Edvard Matsson (son till Mats Johansson, Styrsö)
 • GG 44 Runavik, 232 281, Thomas Bryngeld, Bryngeld Fiskeri AB
 • KR 191 Mindy, 226 617, Mikael Ölund, Mikael Öhlunds Fiske AB
 • FG 3 Kontiki, 222 031, Erik Gripse, DE Fiske AB
 • TG 12 Rönnskär, 202 753, Ulf Lundahl, AB Lundahl & Lundahl
 • GG 359 Westerö, 186 560, Tomas Larsson, Tomas Larsson
 • SIN 17 Ymer, 150 160, Mikael Henriksson, Henriksson
 • GG 370 Mercy, 148 847, Arvid Olofsson, Olofsson
 • (GG 50 Runafjord), 147 064, Lars-Uno Bryngeld, Bryngeld Fiskeri AB
 • GG 73 Ingun, 127 121, Per-Olof Ivarsson, Fiskeri AB Ingun
 • SIN 37 Linzy, 120 141, Stig Haraldsson, Haraldsson
 • VG 95 Stjärnvik, 106 385, Lars Johansson, Johansson
 • VG 24 Marie, 106 259, Mats Johansson, Johansson
 • GG 150 Älvsborg, 85 405, Andreas Ganefjord, Älvsborg Fiskeri AB
 • SIN 53 Gerd, 82 976, Örjan Höglund, HB Ölandia
 • UÅ 5 Cecilia, 81 927, Fredrik Jonsson, Västerbottens Fisk AB
 • GG 201 Bravik, 66 665, Christian Tullock, Vingaskär Fiskeri AB
 • SIN 77 Melina, 66 191, Vilnis Ulups, Ulups
 • GG 892 Strannefjord, 63 017, Andreas Jonsson, Hagberg Fiske AB
 • VG 117 Kungsvik, 59 571, Henrik Karlsson, Karlsson
 • (GG 500 Vingaskär), 54 825, Mats Johansson, Vingaskär Fiskeri AB
 • VG 29 Christina, 46 651, Karl-Inge Börjesson, AB VG 29 Christina
 • KR 25 Camilla, 34 000, Mikael Johnsson, Mikael Johnsson
 • VY 33 Viken, 33 266, Leif Olofsson, Olofsson
 • FG 37 Evelina, 33 031, Hans Görgen Andersson, Andersson

Under senare år har fiskebåtar med ägare på Västkusten fiskat mycket lite i Östersjön. Samtidigt är 6 av de tio största innehavarna av fiskemöjligheter företag från Västkusten. Ingen båt har fiskat upp och landat all torsk som deras fiskemöjligheter medger under de senaste åren.

Bryngeld Fiskeri AB är ett stort pelagiskt fiskeriföretag som fiskar sill, skarpsill med mer både i Sverige och Finland. Andra företag eller båtar som också fiskar sill (strömming), företrädesvis i Bottenhavet, är DE Fiske AB, GG 359 Westerö, GG 370 Mercy och SIN 37 Linzy. Tallona AB fiskar sill på kustkvoten med en annan båt.

Vingaskär Fiskeri AB och Älvsborg Fiskeri AB fiskar främst fisk i Skagerak och Nordsjön, VG 95 Stjärnvik fiskar huvudsakligen kräfta men även fisk i Kattegatt och Skagerak medan Fiskeri AB Ingun fiskar fisk och räka i Skagerak. AB VG 29 Christina fiskar räka, kräfta och fisk i Kattegatt och Skagerak och Hagberg Fiske AB fisk, räka och kräfta i Nordsjön och Skagerak.

Västerbottens Fisk AB ägs av två kvinnor (i alla fall är det två kvinnor som sitter i styrelsen). Det är mycket ovanligt med fiskeriföretag som ägs av kvinnor. Båten, UÅ 5 Cecilia, som företaget äger ligger i stort sett still hela året och används i stort sett inte till fiske.

Fördelning av fiskemöjligheter per företag 2019, företag, kg, hemort, ägare

 • Vingaskär Fiskeri AB, 465 146, Styrsö, M. Johansson
 • Bryngeld Fiskeri AB, 409 185, Fiskebäck, Bryngeld
 • Almy West AB, 402 894, Bua/Saltö, Torkelsson
 • Blomberg, 375 371, Vållö
 • HB VG 106 Theseus, 338 571, Träslövsläge/Morup, Torkelsson
 • Tallona AB, 329 159, Sturkö, Fredriksson
 • AB Lundahl & Lundahl, 274 213 , Trelleborg, Lundahl
 • DE Fiske AB, 270 637, Glommen/Öckerö, Erik Gripse & Daniel Andersson
 • Mikael Öhlunds Fiske AB, 251 137, Kårehamn/Köpingsvik, Ölund
 • Mats & Lars Johansson, 223 505, Träslövsläge
 • Tomas Larsson, 219 574, Hönö
 • Mikael Henriksson, 166 324 Simrishamn
 • Olofsson 162 097, Hönö
 • Haraldsson, 139 828, Simrishamn
 • Fiskeri AB Ingun, 136 646, Fotö, Ivarsson
 • Västerbottens Fisk AB, 97 858, Holmsund, Nilsson & Lannér
 • Älvsborg Fiskeri AB, 95 035, Fiskebäck, Ganefjord, Johansson & Hermansson
 • HB Ölandia, 93 837, Simrishamn, Höglund,
 • Hagberg Fiske AB, 76 076, Björkö, Peter Hagberg
 • Ulups, 71 939, Simrishamn
 • Karlsson, 68 304, Träslövsläge
 • AB VG 29 Christina, 52 859, Träslövsläge, Börjesson
 • Hans-Erik Hansson, 46 181, Hasslö
 • Olofsson, 35 917, Botvaldevik
 • Mikael Johnsson, 34 000, Böda
 • Andersson, 39 579, Glommen

Läs mer:

Källor: Havs- och vattenmyndigheten, allabolag.se, proff.se

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!