Fiskemöjligheter för sej, kolja och vitling 2019

Sej och kolja fiskas i ett riktat fiske i framförallt norsk zon i Skagerak och Nordsjön. Dessutom är det tillsammans med vitling bifångst vid kräftfiske. Huvuddelen av sejkvoten landas men bara en liten del av kvoten på kolja och vitling.

De båtar som har fiskemöjligheter för sej, kolja och vitling är i först hand de som också trålar efter räka. I andra hand är det det några få båtar som är inriktade på fiskfiske samt de båtar på Rörö som fiskar traditionellt efter sill, fisk och kräfta. De som har ett riktat fiskfiske är de som har de största fiskemöjligheterna.

Observera också att fördelningen av fiskemöjligheter är en ögonblicksbild. De förändras över tid under året genom byten, lån, köp och försäljningar.

GG 150 Älvsborg

Fördelning av fiskemöjligheter för sej i norsk zon per båt 2019, båt, kg, licensinnehavare, båtägare

 • GG 150 Älvsborg, 229 012, Andreas Ganefjord, Älvsborg Fiskeri AB
 • GG 201 Bravik, 188 217, Christian Tullock, Vingaskär Fiskeri AB
 • (GG 500 Vingaskär), 154 549, Mats Johansson, Vingaskär Fiskeri AB
 • FG 111 Tunafjord, 132 221, Fredrik Johansson, Älvsborg Fiskeri AB
 • GG 411 Orion, 50 275, Stefan Westerberg, Valöskär AB
 • GG 73 Ingun, 42 780, Per-Olof Ivarsson, Fiskeri AB Ingun
 • GG 181 Västerland, 17 305, Kjell Sörensson, Västerland AB

Fördelning av fiskemöjligheter för kolja i Nordsjön (inkl. norsk zon) per båt 2019, båt, kg, licensinnehavare, båtägare

 • GG 201 Bravik, 182 189, Christian Tullock, Vingaskär Fiskeri AB
 • GG 150 Älvsborg, 176 736, Andreas Ganefjord, Älvsborg Fiskeri AB
 • (GG 500 Vingaskär), 136 593, Mats Johansson, Vingaskär Fiskeri AB
 • FG 111 Tunafjord, 85 505, Fredrik Johansson, Älvsborg Fiskeri AB
 • GG 181 Västerland, 57 505, Kjell Sörensson, Västerland AB
 • GG 411 Orion, 43 550, Stefan Westerberg, Valöskär AB
 • GG 73 Ingun, 26 459, Per-Olof Ivarsson, Fiskeri AB Ingun
GG 201 Bravik. Foto: Lennart Ramsvik/Maritimbild

Fördelning av fiskemöjligheter för vitling (inkl. norsk zon) per båt 2019, båt, kg, licensinnehavare, båtägare

 • GG 150 Älvsborg, 38 939, Andreas Ganefjord, Älvsborg Fiskeri AB
 • GG 201 Bravik, 38 161, Christian Tullock, Vingaskär Fiskeri AB
 • (GG 500 Vingaskär), 28 382, Mats Johansson, Vingaskär Fiskeri AB
 • FG 111 Tunafjord, 20 302, Fredrik Johansson, Älvsborg Fiskeri AB
 • GG 181 Västerland, 16 294, Kjell Sörensson, Västerland AB
 • GG 411 Orion, 10 615, Stefan Westerberg, Valöskär AB
 • GG 56 Gottskär, 7 471, Peter Hagberg, Hagberg Fiske AB
 • GG 73 Ingun, 6 706, Per-Olof Ivarsson, Fiskeri AB Ingun
 • GG 32 Tristan, 6 278, Sterner Lundgren, Rossö Fiskeri AB
 • GG 567 Karlsö, 5 066, Jonas Klingander, Jonas Klingander

Två företag är helt dominerande när det gäller fiskemöjligheter i Nordsjön och norsk zon, Älvsborg Fiske AB och Vingaskär Fiske AB. För närvarande finns dock ingen GG 500 Vingaskär, men en ny båt är beställd. Övriga företag med stora fiskemöjligheter för sej, kolja och vitling är i huvudsak företag som också fiskar räka.

FG 111 Tunafjord, GG 56 Gottskär, GG 410 Valöskär, GG 19 Clinton, GG 701 Arkö och LL 627 Stenskär är kvotbåtar, dvs båtar som bara eller i huvudsak finns för att inneha fiskemöjligheter, licenser och tillstånd.

GG 73 Ingun

Fördelning av fiskemöjligheter för sej i Skagerak per båt 2019, båt, kg, licensinnehavare, båtägare

 • GG 73 Ingun, 46 520, Per-Olof Ivarsson, Fiskeri AB Ingun
 • GG 567 Karlsö, 36 874, Jonas Klingander, Jonas Klingander
 • GG 56 Gottskär, 36 704, Peter Hagberg, Hagberg Fiske AB
 • GG 781 Sandefjord, 35 647, Åke Johansson, Sandefjord Fiske AB
 • GG 173 Vingafjord, 31 852, Jonas Abrahamsson, Vingafjord Fiskeri AB
 • GG 411 Orion, 29 403, Stefan Westerberg, Valöskär AB
 • GG 181 Västerland, 27 893, Kjell Sörensson, Västerland AB
 • LL 207 Nautic, 27 094, Kent Sivertsson, Vingaskär Fiskeri AB
 • LL 628 Atlantic, 26 093, Lars-Johan Olsson, LL 628 Atlantic AB
 • LL 627 Stenskär, 21 242, LL 628 Atlantic AB, LL 628 Atlantic AB
 • GG 234 Kennedy, 20 936, Olle Larsson, Jonas Klingander
 • GG 150 Älvsborg, 19 983, Andreas Ganefjord, Älvsborg Fiskeri AB
 • GG 707 Arkö, 18 115, Roger Aronsson, Arkö Fiske AB
 • (GG 500 Vingaskär), 17 944, Mats Johansson, Vingaskär Fiskeri AB
 • GG 892 Strannefjord, 16 799, Andreas Jansson, Hagberg Fiske AB
 • LL 91 Kristina, 16 580, Hagberg Fiske AB, LL 91 Fisk & Skaldjur AB
 • GG 39 Rossö, 16 494, Sterner Lundgren, Rossö Fiskeri AB
 • GG 840 Svanen, 15 464, Stefan Larsson, Svanen Fiskeri AB
 • FG 111 Tunafjord, 13 653, Fredrik Johansson, Älvsborg Fiskeri AB
 • GG 19 Clinton, 12 561, Jonas Klingander, Jonas Klingander
 • GG 410 Valöskär, 12 314, Valöskär AB, Valöskär AB
 • GG 701 Arkö, 11 503, Arkö Fiske AB, Arkö Fiske AB
 • GG 32 Tristan, 10 894, Sterner Lundgren, Rossö Fiskeri AB
GG 181 Västerland

Fördelning av fiskemöjligheter för kolja i Skagerak per båt 2019, båt, kg, licensinnehavare, båtägare

 • GG 181 Västerland, 22 635, Kjell Sörensson, Västerland AB
 • GG 56 Gottskär, 22 237, Peter Hagberg, Hagberg Fiske AB
 • GG 567 Karlsö, 15 723, Jonas Klingander, Jonas Klingander
 • (GG 500 Vingaskär), 9 307, Mats Johansson, Vingaskär Fiskeri AB
 • GG 32 Tristan, 7 371, Sterner Lundgren, Rossö Fiskeri AB
 • GG 411 Orion, 7 075, Stefan Westerberg, Valöskär AB
 • GG 840 Svanen, 6 710, Stefan Larsson, Svanen Fiskeri AB
 • GG 39 Rossö, 6 640, Sterner Lundgren, Rossö Fiskeri AB
 • GG 173 Vingafjord, 5 302, Jonas Abrahamsson, Vingafjord Fiskeri AB

Jonas Abrahamsson har sålt sin båt, GG 173 Vingafjord, till en köpare i Fiskebäck.

Fördelning av fiskemöjligheter för sej per företag 2019, företag, kg, hemort, ägare

 • Älvsborg Fiskeri AB, 394 869, Fiskebäck, Ganefjord, Johansson & Hermansson
 • Vingaskär Fiskeri AB, 391 946, Styrsö, M. Johansson
 • Valöskär AB, 91 992, Vrångö, Westerberg
 • Fiskeri AB Ingun, 89 030, Fotö, Ivarsson
 • Jonas Klingander, 75 983, Hönö
 • LL 628 Atlantic AB, 53 202, Grundsund, Olsson
 • Sandefjord Fiske AB, 47 775, Fotö, Johansson
 • Västerland AB, 45 438, Hönö, Sörensson
 • Hagberg Fiske AB, 39 138, Björkö, Peter Hagberg
 • Arkö Fiske AB, 36 044, Dyrön, Aronsson & Ivarsson
 • Vingafjord Fiske AB, 32 297, Hönö, Jonas Abrahamsson
 • Rossö Fiskeri AB, 27 338, Rörö, Lundgren & Olausson

Fördelning av fiskemöjligheter för kolja per företag 2019, företag, kg, hemort, ägare

 • Vingaskär Fiskeri AB, 331 073, Styrsö, M. Johansson
 • Älvsborg Fiskeri AB, 266 108, Fiskebäck, Ganefjord, Johansson & Hermansson
 • Västerland AB, 84 112, Hönö, Sörensson
 • Valöskär AB, 58 131, Vrångö, Westerberg
 • Fiskeri AB Ingun, 28 384, Fotö, Ivarsson
 • Hagberg Fiske AB,24 199, Björkö, Peter Hagberg
 • Jonas Klingander, 24 041, Hönö
 • Rossö Fiskeri AB, 14 011, Rörö, Lundgren & Olausson

Den allra största svenskägda båten när det gäller fiskemöjligheter för sej, kolja och vitling är tyskflaggade NC 315 Victoria som ägs av Nicklasson Fiskeri AB på Öckerö.

Läs mer:

Källor: Havs- och vattenmyndigheten, allabolag.se, proff.se

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!