Varifrån kommer den fisk vi äter?

Idag äter vi som bor på jordklotet mer odlad fisk än vildfångad fisk, men det år som den senaste officiella statistiken från FAO omfattar så åt vi lite mer vildfångad fisk än odlad. Totalt fångades cirka 91 miljoner ton fisk i hav och sjöar. 12 miljoner ton från sjöar och 79 miljoner ton från haven.

I fisk- och skaldjursodlingar producerades 80 miljoner ton varav 29 miljoner ton i havet och 51 miljoner ton i dammar, sjöar och andra inlandsproduktionsanläggningar.

Det innebär en total produktion av fisk 171 miljoner ton varav 151 miljoner ton för konsumtion och 20 miljoner ton till foder, fiskmjöl, fiskolja och annan användning som inte är matrelaterad. En absolut överväldigande delen av den fångade fisken används alltså till mat.

Mängden fisk som används till annat än mat har minskat stadigt sen 1994 och lika länge har fiskmjölsproduktionen minskat.

De viktigaste fiskenationerna är Kina, Indonesien, USA, Ryssland, Peru, Indien, Japan, Vietnam, Norge och Filippinerna. Kina är i en egen klass och fisket i Peru består huvudsakligen av fiske för fiskmjölsproduktion. Norge är alltså den 9:e största fiskerinationen. Island var på plats 18 år 2016, Storbritannien på plats 24 och Danmark på plats 25. Marocko där en del nordiska fiskare är verksamma var världens 13:e största fiskerination år 2016.

Fångad fisk i haven i 1000-tals ton 2016, land, 1000-tals ton

 1. Kina, 15 246
 2. Indonesien, 6 217
 3. USA, 4 897
 4. Ryssland, 4 466
 5. Peru, 3 775
 6. Indien, 3 560
 7. Japan, 3 168
 8. Vietnam, 2 678
 9. Norge, 2 034
 10. Filippinerna, 1 865

Ytterligare ett land bland världens 25 största fiskerinationer har huvudsakligen fiske för fiskmjölsproduktion och det är Chile som var världens 12:e största fiskerination år 2016. Både Peru och Chile åker upp och ner på topplistan mellan olika år då fisket av anchoveta för fiskmjölsproduktion kan variera mycket kraftigt från år till år.

Fisket i insjöar och floder domineras helt av länder i Asien och Afrika.

Fångad fisk i sjöar och floder i 1000-tals ton 2016, land, 1000-tals ton

 1. Kina, 2 318
 2. Indien, 1 462
 3. Bangladesh, 1 048
 4. Myanmar, 887
 5. Kambodja, 509
 6. Indonesien, 432
 7. Uganda, 389
 8. Nigeria, 378
 9. Tanzania, 312
 10. Ryssland, 285

Totalt sett är 60% av världens fiskbestånd hållbart fiskade (de fiskas enligt MSY, maximalt hållbart uttag) och maximalt utnyttjade medan 7% är underutnyttjade. Totalt 67% av alla fiskbestånd är alltså hållbart fiskade. Stora bestånd är oftare hållbart fiskade än små bestånd vilket gör att 82% av den vildfångade fisken är hållbart fiskad.

Den fisk vi äter i Sverige har annat ursprung än den fisk som äts i världen. Här handlar det främst om odlad lax från Norge. Därefter följde torsk, sill, makrill, sej, räka, alaska pollock, regnbåge, rom, pangasius, rödspätta och hoki år 2015. Sill och regnbåge är enbart svenskfångad respektive svenskodlad, räka är huvudsakligen svenskfångad medan torsk och makrill delvis är svenkfångad. Resten är i stort sett bara import. De som är odlade är lax, regnbåge och pangasius.

Läs också: Världens mest fångade fiskarter

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!