Expressens lögnaktiga artikel om sillfisket i Östersjön

Återigen så har en vanlig tidning, i detta fall Expressen, publicerat en oseriös artikel om det pelagiska fisket. Kvoterna för sill och skarpsill i Östersjön sätts i enlighet med vetenskapliga råd. Råden tas fram av Internationella Havsforskningsrådet (ICES) och beslutas av EU:s ministerråd.

Årets svenska kvot av sill i östra Östersjön är 49 300 ton, helt i enlighet med de vetenskapliga råden. Hittills i år har 8 288 ton fiskats upp. Det motsvarar 17%. När det gäller skarpsillen har 21% av den vetenskapligt fastställda kvoten fiskats upp. Att sillen och skarpsillen snart skulle vara slut är med andra ord bara dumheter.

Artikeln i Expressen är rätt och slätt inget annat än lögn. Det är en lögn att sillen och skarpsillen i Östersjön skulle vara ”slut”. Det är lögn att det stora fiskebåtarna skulle fiska slut på sillen och skarpsillen. Självklart fiskar de mest sill. Det är dock inte så snedfördelat som Expressenartikeln antyder.

20 medelstora och små trålare i Östersjön har fiskerättigheter för cirka 14 000 ton i östra Östersjön inklusive regionalkvot och kustkvot, 5 mindre och medelstora båtar från Västkusten har fiskerättigheter på cirka 2 000 ton, medan 9 stora båtar från Västkusten har fiskerättigheter för cirka 33 000 ton. För skarpsil gäller cirka 12 000, 2 000 och 27 000 ton för respektive segment. Det finns helt enkelt inget fog för påståenden om att västkustbåtarna fiskar upp sillen och skarpsillen.

I norra Östersjön, dvs Bottenhavet och Bottenviken, har 5 västkustbåtar fiskerättigheter på 9 000 ton (en av båtarna är hemmahörande i Öregrund på östkusten men ägs av yrkesfiskare på västkusten) medan östkustbåtar har tillgång till 3 000 ton i forma av fiskerättigheter, regionalkvot och kustkvot. Cirka 8 000 ton eller 38% har fiskats i år. Inte heller i Bottenhavet finns det fog för påståenden om att västkustbåtarna fiskar upp sillen (strömmingen).

Att yrkesfiskare i Hanöbukten och Bottenhavet hävdar att silen försvunnit är inget bevis på nånting. Eller kan vara bevis på en massa olika saker. Övergödning, varmare vatten på grund av klimatförändringar, för mycket sälar och skarvar, för stort fritidsfiske och för stort sillfiske generellt. Det kan inte tas som intäkt för att skylla på stora västkustbåtar.

Mer än hälften av alla fiskebåtar har försvunnit inom det pelagiska fisket på skarpsill och sill. Andelen som försvunnit är större på Västkusten än längs Östersjöns kuster. Att båtar försvann var nödvändigt. Att de cirka 40 båtar som finns kvar fiskar lika mycket som 100 båtar gjorde tidigare är heller inte sant. Då fanns det ett omfattande olagligt fiske med svarta pengar eftersom nästan alla företag var olönsamma om de bara skulle fiska lagligt. De 40 båtar som finns idag fiskar alltså betydligt mindre än de 100 båtar som fanns för 10-15 år sen. Vesa Tschernij som uttalar sig i Expressenartikeln snackar helt enkelt bara skit.

Det som stor om felrapportering av fångster är dock sant. Skarpsill har rapporterats som sill. Hur stor felrapporteringen är oklart men konsekvenserna är (om det förekommit i nån större skala) att ICES underskattar skarpsillsbetsåndet och överskattar sillbeståndet. En lämplig åtgärd för att korrigera detta vore helt enkelt att skriva upp skarpsillskvoten med cirka 30% och skriva ner sillkvoten med lika mycket. Det skulle alla tycka vara bra. De stora trålarna fiskar hellre skarpsill än sill och de mindre fiskar hellre sill än skarpsill.

Det mesta av sillen och skarpsillen som fångas i Östersjön går till fiskmjöl som det står i artikeln i Expressen. Detta beror på att Livsmedelsverket anser att det finns för mycket gifter i sillen och att den inte ska konsumeras i för stor utsträckning. Det finns därför ingen konsumentmarknad att tala om för sillen. Det har inget med vilka båtar som fiskar sillen att göra. Alla båtar skulle sälja mer till konsumtion om det fanns en marknad. För skarpsillen finns ingen konsumentmarknad då skarpsill historiskt aldrig fångats av svenska yrkesfiskare i Östersjön. Det var först när västkustfiskare började fiska i Östersjön på 1970- och 1980-talen som skarpsill började fiskas i Östersjön.

Den typen av lögnaktiga artiklar om fiske som vi kan se i Expressen är ett resultat av att journalister, i det här fallet Karin Sörbring,  inte har en susning om vad de skriver om. De vet ingenting, kollar ingenting, verkar inte tänka och rapar bara upp vad folk säger. I princip kan vem som helst säga vad som helst och journalisterna sväljer det med hull och hår. Det är mycket oseriöst och problematiskt.

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!