Cornelis Vrolijk

Fiskeriföretaget Cornelis Vrolijk grundades år 1880 av Frank Vrolijk i Scheveningen, Nederländerna, som en fiskhandelsverksamhet. På 1950-talet när den äldste sonen, Cornelis Vrolijk, tagit över företaget flyttade delar av verksamheten till Ijmuiden. Bolaget gick då under namnet Cornelis Vrolijk’s Visserij Maatschappij BV. Bolaget sysslade då också med fiskeriverksamhet, främst inriktat på sillfiske. Moderbolaget heter idag Cornelis Vrolijk Holding BV och genom åren har koncernen köpt upp en rad andra företag.

1988 skapades dotterbolaget North Atlantic Holdings Co Ltd i Storbritannien och 1988 France Pelagique Sarl i Frankrike. Det senare bolaget har därefter köpt upp SPES Armement.

Det på 1990-talet uppköpta Primstar BV är inriktat på räkor och moderbolaget för den delen av verksamheten heter idag Vroko International Holding BV. 2005 köptes Jaczon BV som ägde en större flotta av demersala trålare med fiske i Nordsjön och kylfartyg. 2016 köptes sedan fiskindustriföretagen Jac. den Dulk & Zonen BV och Seafood Parlevliet BV. Sen 2018 ägs också fiskindustriföretaget Bertus Dekker Seafood.

De stora pelagiska fiskebåtarna i Nederländerna ägs var och en av särskilda bolag som enbart har till syfte att äga en fiskebåt. Totalt har bolaget idag tre stora pelagiska fabrikstrålare med nederländsk flagg som fiskar makrill, sill, blåvitling, taggmakrill etc. Fisket bedrivs i Nordsjön och Nordatlanten, både på EU-vatten och internationellt vatten.

I Storbritannien har Cornelis Vrolijk idag två dotterbolag som sysslar med fiske, North Atlantic Fishing Co Ltd och Valiant Trawlers Ltd med var sin trålare. Valiant Trawler är ägare av en bomtrålare. Den brittiska verksamheten eld av Matthew James Cox och familjen Vrolijk representeras av Annerieke Vrolijk. Bolaget har också en egen producentorganisation, North Atlantic Fishing PO (NAFPO). Totalt innehar Cornelis Vrolijk 474 273 FQA-enheter i Storbritannien. Av detta är 457 166 pelagiska FQA-enheter som tillhör North Atlantic Fishing medan resten är demersala kvoter som innehas av Valiant Trawlers.

France Pelagique har två större trålare som fiskar vitfisk i Nordatlanten och Keltiska havet men de har också en båt till som snart ska levereras.

Atlantic Shrimpers Ltd är ett större räkfiskeföretag i Nigeria, kanske det största fiskeriföretaget i Västafrika, med omkring 70 trålare och 1 200 anställda. De fiskar också krabba, hummer, kotlettfisk och vitfisk av olika slag sam bedriver räkodlingsverksamhet. Produkterna säljs under varumärket Primstar via Primstar BV och systerbolag.

Utöver det redan nämnda har Cornelis Vrolijk idag pelagiskt fiske i namibiska vatten via ett delägt dotterbolag i landet. De är också delägare i fiskindustrin Cap Blanc Pélagique (CBP) i Mauretanien tillsammans med Société Mauritanienne d’Armement Pélagique SARL (SMAP). CPB äger en pelagisk trålare.

Totalt omsatte företaget Cornelis Vrolijk 414 miljoner euro år 2018 (336 miljoner euro år 2016). Totalt arbetar cirka 2 000 personer för bolaget.

Läs också:

Andra källor:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!