Självklart blir det ingen förändring av trålfiskegränserna

Sverige kan rent lagligt flytta ut trålfiskegränsen för svenska fiskebåtar till 12 sjömil istället för de 4 sjömil som gäller idag. Men ett sådant beslut skulle bara beröra svenska fiskebåtar. Om trålfiskegränsen flyttades ut i Stockholms skärgård skulle finländska och danskflaggade trålare kunna fiska innanför 12 sjömil även i fortsättningen. Men inte svenska. De som kanske främst skulle drabbas är mindre trålare från södra Norrland och Stockholmsområdet.

De stora trålarna fiskar dock inte framförallt kring Stockholm som det påstås i en artikel i tidningen Mitti. Journalisten Calle Godani fortsätter alltså med att sprida lögner. De fiskar i allmänhet inte alls i närheten av Stockholm. Centerpartisten Gustav Hemming vill för sin del dock gärna straffa svenska trålfiskare till förmån för finska och danska. Det är ett ytterst märkligt agerande som tyder på att han inte vet nånting om fiske.

Fisket av sill (strömming) bestäms utifrån vetenskapliga råd som utfärdas av Internationella Havsforskningsrådet (ICES). Något fritt fiske finns inte. Det kustnära fisket som bedrivs av små trålare (vilka Hemming alltså vill stoppa) och garnfiskebåtar har en egen kvot. De stora båtarna har en annan kvot och de fiskar i huvudsak på helt andra ställen än Stockholms skärgård (Godani tycks dock anse att Stockholms skärgård sträcker till den finska och estniska kusten).

Att den ansvariga ministern, Jennie Nilsson, inte vill ändra trålfiskegränsen är alltså helt naturligt. Det vore att missgynna svenska fiskare och gynna utländska fiskare. Dessutom sker fisket i enlighet med den vetenskapliga rådgivningen:

Hon delar inte länsstyrelsens bild av ett hotat strömmingsbestånd i Stockholms skärgård.

– Vi lyssnar på Internationella havsforskningsrådet (ICES) och enligt dem är strömmingsbeståndet livskraftigt. Nu väntar vi på att ICES ska komma med nya rekommendationer i slutet av maj. Får vi då indikationer på att strömmingsbeståndet är hotat så är jag inte främmande för att driva en sådan linje, säger Jennie Nilsson.

[…]

– Jag vill inte gå in i någon diskussion där jag som politiker ska gissa om fiskebestånden. Vi måste lita på dem som gör det vetenskapliga underlaget.

Läs mer: