Interfish

Interfish är ett stort brittiskt fiskeriföretag som dock ägs av en nederländsk affärsman, Johannus Jacobus Colam och en stiftelse som kontrolleras av hans barn. Han och hans familj är emellertid bosatta i Plymouth i södra England. Företaget grundades 1977.

Moderbolaget i koncernen är Interfish Ltd som har flera dotterbolag i fiskeribranschen såsom fiskeriföretagen Cornish Bay, Interfish Wirons Ltd, I.F. Ltd, I.F. Fishing Ltd, Northbay Fishing Ltd, Scerene Fishing Ltd, Shemara Fishing Ltd och 69% i Altaire Fishing Co Ltd. Dessutom har bolaget flera fiskindustriföretag såsom Devon Smokehouse Ltd, The Old Devon Smokehouse Ltd och Southwest Seafood Ltd. Dessutom är Inetrfish numera enda ägare i Northbay Pelagic Ltd efter att Altaire Fishing år 2019 köpt ytterligare 40% av aktierna i tillägg till de 25% de redan ägde (vilket inte finns med i nedanstånde diagram) i Northbay Pelagic. Företaget har dessutom sin egen producentorganisation, Interfish PO.

Interfish äger 4 större pelagiska trålare, en mindre pelagisk trålare och två demersala trålare via olika dotterbolag. Fisket bedrivs I Nordsjön, Irländska sjön och Nordatlanten. Totalt har gruppen ett innehav av 643 927 FQA-enheter, varav en tredjedel (252 253 FQA-enheter) i Altaire Fishing Co Ltd som hör hemma I Lerwick på Shetlandsöarna. 6 214 FQA-enheter innehas i den del av FQA-enheter som förvaltas av North Sea Fishermen’s Organisation PO och inte i Interfish PO. Interfish Ltd är en av Storbritanniens största innehavare av kvoter. North Sea Fishermen’s Organisation PO kontrolleras av nederländska fiskeriföretag med familjen De Boers företag i spetsen. De kontrollerar även Lowestoft Fish PO och Fife Fish PO.

Dessutom äger Interfish fiskeriföretaget Zeevisserijbedrijf Clara BV med dotterbolaget Zeevisserijbedrijf CHarlotte BV i Nederländerna och 33% i Northwest Fishery i Sri Lanka.

Totalt har Interfish-koncernen omkring 350 anställda. 2018 omsatte företaget 48 miljoner pund (2014 var omsättningen 109 miljoner euro). I styrelsen för bolaget sitter Johannus Jacobus Colam, Rachel Anne Colam, Lewis Colam och Andrew Charles Pillar.

Läs mer:

Andra källor:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!