Havet.nu – forskarna som inte håller sig till sanningen

På sajten Havet.nu påstår de ansvariga, vilket är ett antal forskare och Stockholms Universitet, följande:

Stora trålare har hela våren legat utanför inloppet till Stockholm. De fiskar dygnet runt på de stora stim av strömming som samlats där. Strömmingen är på väg in i skärgården för att leka.

Det är dumheter. Det skrevs den 5 maj. Vid den tidpunkten låg ingen trålare utanför Stockholms skärgård. Det hade ingen gjort sen början på april. Följaktligen fiskar ingen på strömming (sill) på väg in till kusten för att leka. Uppenbarligen vet forskarna på Stockholms universitet som exempelvis Henrik Svedäng såväl som länsfiskekonsulent Henrik C. Andersson inte vad de pratar om. Svedäng uttalade sig redan för 20 år sen om att strömmingen (sillen) var slut i Östersjön. För gott. Det var inte sant då och han hade rejält fel. Troligen har han fel även idag.

De flesta större pelagiska trålare från Danmark och Sverige fiskade då tobis i Nordsjön. Exempelvis gjorde GG 229 Clipperton det enligt Global Fishing Watch vilket går att se på bilden nedan som visar var Clipperton befann sig från mitten av april till mitten av maj.

Clipperton april-maj 2020

För jämförelsen skulle tar jag också med GG 505 Polar vilken under april-juni 2020 fiskade i Östersjön såväl som i Nordsjön. Men inte i Stockholms skärgård. Inte ens i närheten.

Polar april-maj 2020

Tidigare på året hade GG 229 Clipperton fiskat i Östersjön och efter fisket i Nordsjön fiskade båten en tid i Bottenhavet. Men något fiske tycks enligt Global Fishing Watch inte ha bedrivits i ICES område 29 där den icke så sanningsenlige journalisten Calle Godani hävdar att båten fiskade 175 gånger mer än alla kustfiskare ihop. Fast Godani hävdar att detta fiske ägde rum i Stockholms skärgård. De senare ska enligt Godani ha fiskat 4 ton men det är som jag visat tidigare inte heller det korrekt.

Enligt Global Fishing Watch fiskade Clipperton dock i ICES område 27 som också omfattar Stockholms södra skärgård. Men där fiskade lokala kustfiskare mer än 500 ton förra året. Clipperton tycks dock inte ha fiskat nånting i Stockholms skärgård. Det vore konstigt om de hade gjort det då det inte är tillåtet. Hur vi än vänder och vrider på siffrorna har Godani fel. Han far med osanning.

Clipperton jan-juni 2020

I motsats till GG 229 Clipperton tycks dock GG 505 Polar ha fiskat i ICES område 29. Både en bit utanför Stockholms skärgård och längre österut intill Finland och Estland. GG 505 Polar har dock inte fiskat i Bottenhavet. Allt enligt Global Fishing Watch.

Polar jan-juni 2020

Jag har kollat ytterligare ett antal stora båtar såsom GG 778 Lövön, GG 218 Västfjord och GG 764 Astrid. Astrid har i stort sett bara fiskat i Nordsjön och Norska havet men även lite i södra Östersjön. GG 778 Lövön har fiskat nästan identiskt med GG 229 Clipperton och GG 218 Västfjord har fiskat i Nordsjön, södra Östersjön och Bottenhavet men inte utanför Stockholms skärgård.  Dessutom har jag kollat två danska båtar med svenska ägare, S144 Themis och S 264 Astrid. S 144 Themis har fiskat i Nordsjön och Östersjön där båten gjorde ett litet kort besök utanför Stockholm skärgård. Låg där inte nån längre tid och besöket skedde inte i april eller maj. S 264 Astrid har mest fiskat utanför Irland och Norge men även i Nordsjön.

Det är inte utan att en undrar vilka stora båtar Svedäng, Andersson och Godani pratar om för de tycks inte existera. Men alla tre kanske har sett i syne. Oavsett vilket är det helt oseriöst av Havet.nu, dvs Stockholms Universitet, Umeå Universitet, SLU, Havsmiljöinstitutet och Göteborgs universitet att publicera falska och felaktiga uppgifter samt sprida länkar till sidor med falsk och felaktig information.

Ansvariga personer på universiteten för den falska och felaktiga informationen på Havet.nu är Annika Tidlund, Ulrika Brenner, Lisa Bergqvist (alla från Stockholms universitets östersjöcentrum), Kristina Viklund, Markus Nordin (båda två från Umeå universitet), Sofia Bureborn, Johan C Thorburn (båda från SLU), Per Adolfsson (Göteborgs universitet), Helen Sköld, Tina Johansen Lilja och Lovisa Ganslandt (de tre sistnämnda från Havsmiljöinstitutet). 

Läs mer:

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!