Lönsamhet i fisket efter läppfisk

Det pelagiska fisket i Sverige, siklöjefisket i Norrbotten såväl som kräftfisket och räkfisket på västkusten är lönsamma fisken. Det handlar om ganska och stora fisken med stor eller medelstora och mindre trålare. I kräftfisket finns också ett lönsamt småskaligt fiske med passiva redskap. Det är ett av två lönsamma småskaliga fisken i Sverige. Det andra småskaliga fisket som bedrivs på ett lönsamt sätt är fisket av läppfiskar på västkusten. Detta fiske har ersatt ålfisket och fångsten landas levande för att exporteras till norska laxodlingar där läppfisk används för att bekämpa laxlus.

Antalet företag som fiskar läppfiskar är lågt och antalet som är aktiebolag är ändå färre. I stort sett alla läppfiskföretag fiskar också kräfta och hummer med bur och tina samt makrill och fisk med garn. Då andra företag som fiskar kräfta med bur, hummer med tina, makrill och fisk med garn inte har så hög lönsamhet är det troligen fisket av läppfisk som ger lönsamhet. Läppfiskföretagen är små företag med stora vinster.

Sveriges lönsammaste läppfiskföretag 2019, namn, vinstmarginal, fiskesegment

  1. Josjö Fiske AB, 43,48%, fiske av läppfisk, makrillfiske, fiskfiske, hummerfiske
  2. Darwin Fiske AB, 21,24%, fiske av läppfisk, makrillfiske, hummerfiske, fisketurer
  3. Jokri Fiske AB, 5,81%, fiske av läppfisk, makrillfiske, fiskfiske, hummerfiske
  4. Tina Fisk AB, 2,95%, fiske av läppfisk

Josjö Fiske AB och Jokri Fiske AB har samma ägare. GG 85 Rex som ägas av Rex Fisk AB har också koppling till samma ägarfamilj. Det företaget fiskar dock inte läppfisk, men däremot makrill, fisk, kräfta och hummer.

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!