Fet fisk som inte innehåller miljögifter

Fet fisk är exempelvis makrill, hästmakrill (taggmakrill), sill, skarpsill, sardin, ansjovis, siklöja, sik, lax, öring och röding för att nämna några av de feta fiskar som används till konsumtion. Makrill, hästmakrill, sill, skarpsill, siklöja, lax, öring och röding är sådant som fiskas i svenska och nordiska vatten.

Fet fisk som fångats I Östersjön eller de stor sjöarna kan dock innehålla höga halter av miljögifter vilket gör att Livsmedelsverket varnar för att äta mycket av dem. Detta gäller all vildfångad svensk lax och öring från Östersjön, Bottenhavet, Bottenviken inklusive de älvar som mynnar i dessa hav samt Vänern och Vättern, sill/strömming från Bottenhavet (används exempelvis till surströmming). Det gäller också sik från Vättern och Vänern samt röding från Vättern. Livsmedelverket varnar också för sill från egentliga Östersjön trots att den inte längre innehåller giftmängder som överskrider de gränsvärden som finns. Sill från södra Östersjön kan idag konsumeras utan att folk ska vara oroliga för gifthalterna.

Sill från Nordatlanten, Nordsjön, Skagerak och Kattegatt är giftfria och kan konsumeras utan problem. All inlagd sill är fångad i dessa hav. Makrill, hästmakrill och taggmakrill är också giftfria liksom kortlivade arter som ansjovis, sardin, skarpsill och siklöja oavsett var de fiskats. Detta är nyttiga och feta fiskar som folk borde äta mer av. Observera att det som i burkar kallas sardin eller ansjovis i Sverige i stort sett alltid är skarpsill och inte sardin eller ansjovis.

Odlad lax, öring, röding, regnbåge och sik är också giftfri och nyttig liksom importerad vildfångad lax av olika slag.

Ät:

 • Skarpsill
 • Siklöja
 • Sardin
 • Ansjovis
 • Makrill
 • Hästmakrill (Taggmakrill)
 • Odlad lax
 • Odlad öring
 • Odlad sik
 • Odlad röding
 • Regnbåge
 • Sill från Västerhavet och södra Östersjön

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!