PO Kustfiskarna Bottenhavet och deras fortsatta dumheter

PO Kustfiskarna Bottenhavet har skrivit en rapport om strömmingsfisket (sillfisket) i Bottenhavet) ihop med Sportfiskarna, en lobbyorganisation för rika stockholmare. Den innehåller stora felaktigheter som exempelvis att de underskattar landningarna under 1980-talet och fram till 2003 med 20 000 till 30 000 ton varje år (DDR-fiske på 1980-talet och finskt fiske därefter). Något som gör att hela resonemanget deras rapport är felaktigt. Trots detta enorma fel som de själva i praktiken medgett så fortsätter de hänvisa till sin grovt felaktiga rapport som om den vore sanning.

Dessutom kommer de med nya påhitt och falska uppgifter på sin hemsida. Det senaste är de hävdar och antyder att de stora pelagiska trålarna fiskar med bottentrål och inte med flyttrål. Alternativt att de fiskar vid botten med flyttrålar. Bevisen skulle vara att det landas några ton simpa och tånglake i Norrsundet varje år och att finska båtar fiskar med bottentrål. Det är förstås dumheter. De trålar de stora pelagiska båtarna har är mycket dyra och det skulle inte riskera att de går sönder genom att dra dem så de rör botten. Det är inte heller troligt att de stora båtarna har några bottentrålar ombord. Det enda tillfälle dessa båtar bevisligen fiskar med en slags bottentrål är vid fisket av tobis i Nordsjön under april-juni varje år.

Om PO Kustfiskarna Bottenhavet bemödat sig att kolla fakta när det gäller strömmingsfisket hade de sett att det i alla fall funnits ett bottentrålsfiske efter strömming i Bottenhavet på kustkvoten men inte inom ramen för det storskaliga pelagiska fisket. Tidigare fanns det torsktrålare som fiskade sill med bottentrål i Bottenhavet på kustkvoten men inga sådana finns kvar idag så antagligen är bottentrålsfisket av strömming i Bottenhavet idag obetydligt. Det är troligt att det är siklöjetrålarna som använder bottentrål när de fiskar strömming under vissa delar av året. Idag står de för huvuddelen av det fiske som sker på kustkvoten när det gäller strömming. Det är sannolikt så att det är detta fiske som står för fångsterna av tånglake och simpa.

Hur det är med de finskflaggade trålarna och huruvida de fiskar med bottentrål eller flyttrål vet jag inte, men det troliga är att det svenskägda finska trålarna använder flyttrål.

Tyvärr är det enda som PO Kustfiskarna Bottenhavet tycks värdesätta att smutskasta andra yrkesfiskarkollegor. I det syftet tycks alla former av verklighetsförfalskning duga. Och det senaste är alltså att försöka antyda att det pelagiska fisket inte alls använder flyttrål utan bottentrål. Det hela är inte lite otrevligt och obehagligt. Dessutom i högsta grad oärligt.

Att sillens genomsnittliga storlek har minskat är naturligtvis ett problem. Det skriver Kustfiskarna också om. Fisket kan därvidlag spela en större roll, men kanske är det snarare matbrist som spelar in precis som för torsken längre söderut i Östersjön. Sälen tar också stora mängder sill vid kusten och det gör också fritidsfisket (inkl. sportfisket) som enligt rapporter är ett väsentligt problem vid Bottenhavets kust. Sälen är ett erkänt problem för det kustnära fisket men det äter totalt sett mycket mindre sill än vad yrkesfisket tar upp. Och återigen, när ICES ger sin rådgivning om hur mycket strömming/sill som kan fiskas i Bottenhavet använder de försiktighetsprincipen.

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!