Danska landningar av sperling 2020 – båtar och företag

Sperling är en liten torskfisk som på svenska kallas vitlinglyra och på norska øyepål. Fisket av sperling sker i Nordsjön, framförallt på Fladen och den används i huvudsak i fiskmjölsindustrin trots att det är en ganska mager fisk.

Fisket utvecklades på 1960-talet som ett komplement till och ersättning för sillfisket som kollapsat. Sperling fiskas främst av danska och norska fiskebåtar. Fiske av vitlinglyra dras med en bifångstproblematik och bara en del av den danska kvoten har tidigare fiskats upp. Numera används dock rist för att undvika bifångster av framförallt andra torskfiskar. Under 2020 har det fiskats mer än den danska kvoten vilket betyder överföring av kvoter från tidigare år och/eller överföring av kvoter från andra länder. Det fiskas mer vitlinglyra om tobis och brislingkvoterna är små.

Tidigare har sperlingfisket helt dominerats av äldre danska fiskebåtar som enbart använts till sperling-, tobis- och brislingfiske. 2020 dominerades fisket av modernare svenskägda och svenskbemannade fiskebåtar.

S 144 Themis

Landningar av sperling per båt 2020, båt, ton, ägare, hemmahamn

 1. S 144 Themis, 6 752, Themis Fiskeri A/S, Skagen
 2. L 106 Monsun, 6 748, Christer og Lennart Fiskeri A/S, Thyborøn
 3. S 205 Ceton, 6 102, Gifico ApS, Skagen
 4. L 441 Hametner Senior, 5 355, John-Anker Hametner Larsen, Thyborøn
 5. L 349 Birgitte, 4 508, Gitte Henning A/S, Thyborøn
 6. S 149 Birthe, 3 963, Gitte Henning A/S, Skagen
 7. L 229 Lykke Hametner, 3 461, John-Anker Hametner Larsen, Thyborøn
 8. L 228 Susanita, 2 582, John-Anker Hametner Larsen, Thyborøn
 9. L 520 Emmie Noah, 2 824, P/R Emmie Noah, Thyborøn
 10. HG 365 Junior, 1 907, Asbjørn A/S, Hirtshals
 11. L 421 Cadiz, 1 773, Berndtsson & Börjesson Fiskeri ApS, Thyborøn
 12. S 464 Stella Nova, 1 362, Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, Skagen
 13. S 438 Bristol, 1 359, B-C Pelagic Danmark ApS, Skagen
 14. RI 433 Emmalie, 1 194, Jan Hvide Sande Holding ApS, Hvide Sande
 15. L 227 Grethe Hviid, 1 156, John-Anker Hametner Larsen, Thyborøn
 16. ND 58 Moonlight, 1 017, Moonlight ND 58 A/S, Rødvig
 17. R 500 Sophia Hametner, 993, John-Anker Hametner Larsen, Christiansø
 18. AS 202 Neptun, 531, Odeskar Fiskeri A/S, Grenå
 19. S 206 Ahlma-West, 508, Ahlma Danmark ApS, Skagen

Fisket har tidigare helt dominerats av John-Anker Hametner Larsen som har en flotta med äldre båtar som bara används till industrifiske säsongsvis. En del av båtarna används även till brislingfiske och tobisfiske. Hans båtar ägs av partrederier som består av honom själv och olika företag som han också äger såsom Hametner Proteins 2 ApS, Hametner Proteins 3 ApS, Byskov Kød Thyborøn A/S eller enbart av honom själv.

Av de tio största företagen när det gäller fiske av sperling är 6 stycken svenskägda.

Landningar av sperling per företag 2020, båt, ton, ägare, hemort, ägarens hemort

 1. Hametner-koncernen, 13 457, John-Anker Hametner Larsen, Thyborøn, Thyborøn
 2. Gitte Henning A/S, 9 044, Henning Kjeldsen, Skagen, Skagen
 3. Themis Fiskeri A/S, 6 752, Rylo AB (fam. Ryberg/Lorentsson), Skagen, Rörö
 4. Christer og Lennart Fiskeri A/S, 6 748, fam. Jansson, Thyborøn, Donsö
 5. Gifico ApS, 6 102, Fiskeri AB Ginneton (fam. Claesson), Skagen, Fiskebäck
 6. P/R Emmie Noah, 2 824, Danny Broe Langer & Michael Ruby & Niki Andersen, Thyborøn, Thyborøn
 7. Asbjørn A/S, 1 907, fam. Magnusen, Hirtshals, Hirtshals
 8. Berndtsson & Börjesson Fiskeri ApS, 1 773, fam. Berndtsson & fam. Börjesson, Thyborøn, Fiskebäck
 9. Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, 1 362, fam. Bryngelsson, Skagen, Fotö/Öckerö
 10. B-C Pelagic Danmark ApS, 1 359, fam. Backman & fam. Jansson, Skagen, Donsö
 11. Jan Hvide Sande Holding ApS, 1 194, Jan Westeraa Mathiasen, Hvide Sande, Hvide Sand
 12. Moonlight ND 58 A/S, 1 017, Bo Spurr Nielsen, Rødvig, Rødvig Stevns

Andra källor: FiskeristyrelsenCVRDansk Skibsregister

Läs mer

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!