Tysklands största fiskebåtar 2021

Flertalet stora fiskebåtar i Tyskland är utlandsägda fabrikstrålare. 5 stycken ägs av nederländska PP Group och 2 stycken av isländska Samherji. Dessa båtar fiskar i Nordatlanten och Nordsjön. En del av dem fiskar demersalt men de flesta pelagiskt.

Dessutom finns det en fiskeflotta bestående av mindre båtar som landar färsk fisk. Även här är en del båtar ägda av utländska företag. De flesta ägs dock av dotterbolag till Kutterfisch Zentrale Gmbh som är Tysklands största inhemska fiskeriföretag. Deras båtar fiskar främst i Nordsjön.

ROS 171 Maartje Theadora. Foto: Joost J. Bakker. Licens: CC-BY-2.0

Största fiskebåtarna i Tyskland 2021 efter tonnage, namn, bruttoton, hemmahamn, ägare

 1. ROS 171 Maartje Theadora, 9 082, Rostock, Westbank Hochseefischerei (PP Group)
 2. ROS 785 Helen Mary, 7 278, Rostock, Oderbank Hochseefischerei (PP Group)
 3. ROS 777 Mark, 4 248, Rostock, Warnemunder Hochseefischerei (PP Group)
 4. NC 100 Cuxhaven, 3 969, Cuxhaven, Deutsche Fischfang Union (Samherji)
 5. NC 105 Berlin, 3 969, Cuxhaven, Deutsche Fischfang Union (Samherji)
 6. ROS 170 Annie Hillina, 2 417, Rostock, Ostbank Hochseefischerei (PP Group)
 7. ROS 786 Gerda Maria, 1 825, Rostock, Mecklenburger Hochseefischerei (PP Group)
 8. NC 336 Kristin, 973, Cuxhaven, Kristin Fischereigesellschaft mbh (Kristine Fiskeri AB)
 9. SH 4 Ellen Bach, 764, Heiligenhafen, Thomas Bach Fishing Gmbh (Svend Bach Kristensen)
 10. NC 302 Iris, 684, Cuxhaven, Iris Fischereigesellschaft mbh (Kutterfisch Zentrale)
 11. NC 333 Janne-Kristin, 684, Cuxhaven, (Kutterfisch Zentrale)

Av de båtar som landar färsk fisk så ägs NC 336 Kristin och eventuellt också NC 315 Victoria (det finns uppgifter, troligen inte korrekta, som tyder på att båten ägs av Kutterfisch Zentrale men drivs av Niclason Fiskeri AB) av svenskägda företag medan SH 4 Ellen Bach och NC 322 Helgoland ägs av danska yrkesfiskare. NC 336 Kristin och SH 4 Ellen Bach bedriver pelagiskt fiske och de övriga i huvudsak demersalt fiske efter torskfiskar av olika slag. Nederländska yrkesfiskare och företag som bröderna Nentjes i Urk, Zeevisserijbedrijf Prins Willem BV samt Theunis de Ronde & Willen van de Plasse äger för sin del några större bomtrålare som fiskar plattfisk.

De båtar som ägs av Kutterfisch Zentrale eller fiskar för dem såsom NC 315 Victoria fiskar i huvudsak bottenlevande fisk (demersalt fiske) vilket även NC 322 Helgoland gör.

Största tyska fiskebåtarna för färskfisklandningar 2021 efter tonnage, namn, bruttoton, hemmahamn, ägare

 1. NC 336 Kristin, 973, Cuxhaven, Kristin Fischereigesellschaft mbh (Kristine Fiskeri AB)
 2. SH 4 Ellen Bach, 764, Heiligenhafen, Thomas Bach Fishing Gmbh (Svend Bach Kristensen)
 3. NC 302 Iris, 684, Cuxhaven, Iris Fischereigesellschaft mbh (Kutterfisch Zentrale)
 4. NC 333 Janne-Kristin, 684, Cuxhaven, (Kutterfisch Zentrale)
 5. NC 315 Victoria, 499, Cuxhaven, Victoria Fischereigesellschaft mbh (Nicklason Fiskeri AB)
 6. NC 308 J. Von Cölln, 459, Cuxhaven, J.v. Cölln Fischereigesellschaft (Kutterfisch Zentrale)
 7. NG 12 Prins Maurits, 446, Emden, Zeevisserijbedrijf Prins Willem BV
 8. NC 322 Helgoland, 432, Cuxhaven, Reederei Wichmann Rasmussen GmbH (Christian Wichmann Rasmussen)
 9. ST 27 Jacob Grietje, 428, Tönning, Gebr. Nentjes
 10. WYK 2 Johanna Leintje, 419, Wyk, Wyk 2 Gmbh (Theunis de Ronde & Willen van de Plasse)

Ägare av Kutterfisch Zentrale Gmbh är Kai-Arne Schmidt.

Källor: EU:s fiskebåtsregister, DNV:s fartygsregister,

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!